Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh: Đảm bảo vững chắc về quốc phòng, an ninh

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, quốc phòng, an ninh của tỉnh luôn được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, duy trì đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng, phát triển có chiều sâu.
Quốc phòng, an ninh của tỉnh luôn được đảm bảo
Trong gần 3 năm qua, cấp ủy, chính qyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh địa phương; ban hành các chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng về đảm bảo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, quy định của Trung ương về các hoạt động đối ngoại. Tổ chức ổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới"; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". 

Các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ nắm và quản lý tình hình trên địa bàn, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; củng cố, xây dựng lực lượng, dân quân tự vệ, huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, có sự tham gia của sở, ngành tỉnh đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Bảo đảm 100% kế hoạch tuyển quân hằng năm. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới và mốc giới quốc gia; tăng cường các hoạt động đối ngoại biên phòng; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. Các cơ quan chức năng chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, di cư tự do, khiếu kiện đông người. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện đấu tranh làm thất bại âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội. Từ đầu năm 2016 đến tháng 6/2018, đã điều tra làm rõ 364/449 vụ tội phạm về TTXH, bắt giữ 576 đối tượng; bắt giữ 766 vụ, 983 đối tượng tội phạm về ma túy; phát hiện xác minh làm rõ 110 vụ phạm tội về kinh tế; 162 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Xảy ra 166 vụ tai nạn giao thông làm chết 96 người, bị thương 135 người.

Công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tư tưởng, an ninh thông tin được tăng cường thực hiện; tiếp tục xây dựng và duy trì 36/108 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Công tác điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật thực hiện đúng quy định; chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên. Thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ và các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng về hình thức... đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp từng bước được nâng lên; công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp từng bước được củng cố, kiện toàn; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

53 9 18
Lực lượng Quân đội, Công an tích cực tham gia khắc phục hậu quả các trận lũ quét trên địa bàn tỉnh

Các hoạt động đối ngoại được tăng cường, quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và 3 tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tiếp tục được duy trì và phát triển. Các cấp, các ngành tăng cường quan hệ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác với các cấp, các ngành 3 tỉnh Bắc Lào. Các hoạt động kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh; đối ngoại biên phòng Việt - Trung được tăng cường, lực lượng chức năng hai Bên thường xuyên phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả. 

Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào được thực hiện đúng quy định, từ đầu năm 2016 đến nay, tỉnh đã đón tiếp 36 đoàn của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), 22 đoàn lãnh đạo, đại biểu các ngành 3 tỉnh Bắc Lào, 03 đoàn đại sứ, 252 đoàn của tổ chức nước ngoài. Cử 67 đoàn với tổng số 664 lượt cán bộ sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), 12 đoàn lãnh đạo của tỉnh, các ngành, thành phố sang 03 tỉnh Bắc Lào; ngoài ra còn hợp tác đào tạo 30 cán bộ y tế, đào tạo lớp Trung cấp Mầm non cho hai tỉnh Bắc Lào; các đại sứ quán, các tổ chức Phi Chính phủ, các tổ chức quốc tế, Việt Kiều đã viện trợ không hoàn lại cho tỉnh với số tiền 67,716 tỷ đồng; làm thủ tục cho 87 đoàn và 108 cá nhân với tổng số 1.009 lượt cán bộ đi nước ngoài; đón tiếp, làm việc với 302 đoàn với 2.360 lượt người.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã đánh giá tình hình an ninh trật tự, an ninh nông thôn trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp, nhất là các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, xuất nhập cảnh trái phép. Các loại tội phạm về ma tuý, tội phạm mua bán người, xâm phạm quyền sở hữu tài sản có nơi, có lúc còn diễn biến phức tạp. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số địa phương, cơ sở còn hạn chế. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử xấu; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.  

Giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh nông thôn; tăng cường đảm bảo an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh tôn giáo. Đảm bảo giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và trấn áp các loại tội phạm. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ và các tệ nạn xã hội. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại; củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và 3 tỉnh Bắc Lào; mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán. Thực hiện có hiệu quả các văn kiện pháp lý về biên giới; quản lý đoàn ra, đoàn vào theo đúng quy định của pháp luật./.

Tác giả bài viết: La Giang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down