Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc trong tình hình mới

Năm 2018 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác quân sự, quốc phòng của tỉnh đã phát huy được những thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng.
Các đồng chí lãnh đạo quân khu, lãnh đạo tỉnh tham quan sa bàn diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2018
Bước vào năm 2018, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, bám sát mệnh lệnh và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ tư lệnh Quân khu II, ngay từ đầu năm cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác quân sự, quốc phòng; tập trung củng cố hệ thống chính trị các cấp vững mạnh; đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp các công trình phòng thủ của tỉnh và các địa phương.

Cơ quan quân sự các cấp kịp thời bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện tham mưu tác chiến đúng quy định của Quân khu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên 3 cấp, đạt kết quả xuất sắc; chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức diễn tập ứng phó với bão lũ - tìm kiếm cứu nạn, chống cháy rừng (tại các huyện Tân Uyên, Sìn Hồ). Các huyện, thành phố chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 15 cơ sở; 2 Cụm tác chiến phòng thủ; diễn tập ứng phó với bão lũ - tìm kiếm cứu nạn và ứng phó với cháy rừng - bảo vệ rừng tại 14 cơ sở, kết quả 100% đạt khá giỏi và an toàn tuyệt đối. Thông qua diễn tập, luyện tập năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; quản lý điều hành của chính quyền, trình độ năng lực tham mưu của các ban, ngành; tổ chức chỉ huy chiếm đấu của lực lượng vũ trang từng bước được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nền nếp. Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được tăng cường bằng nhiều hình thức phong phú, đến với nhiều đối tượng. Được tuyên truyên thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng; các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì thường xuyên các chuyên mục “Quốc phòng Lai châu”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, “Văn bản - Chính sách mới”, “Nhận diện diễn biến hòa bình”... Giáo dục thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, đảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong tỉnh; các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành giáo dục (năm 2018 được 52 lớp với trên 10.000 cán bộ, giáo viên học tập); thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống.

Lực lượng vũ trang được quan tâm chỉ đạo xây dựng vững mạnh toàn diện, thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng nắm, quản lý tình hình địa bàn, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo... thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia. Tích cực, chủ động tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, năm 2018 lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động trên 1.300 lượt cán bộ, chiến sỹ bộ đội địa phương, dân quân tự vệ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Công tác xây dựng lực lượng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Lực lượng dự bị động viên được xây dựng đúng Luật; công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu. Lực lượng dân quân, tự vệ được củng cố. Phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ được quan tâm, đến hết năm 2018 tỷ lệ đảng viên trong dân quân, tự vệ là 17,5%. Công tác huấn luyện chiến đấu được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, quân số tham gia huấn luyện thường xuyên đạt trên 95%; kết quả 100% đạt yêu cầu, có trên 78% khá giỏi.

Công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng vũ trang được coi trọng và triển khai toàn diện. Kết hợp chặt chẽ công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, đoàn kết chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng - an ninh trong toàn lực lượng và trong Nhân dân các dân tộc; tuyên truyền cung cấp thông tin, định hướng dư luận trước những diễn biến mới trong chính sách quốc phòng của các quốc gia trên thế giới và trong khu vực; âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch. Chỉ đạo lực lượng 47 chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, trong năm 2018 đã có 324 bình luận, 180 lượt thông tin chia sẻ đấu tranh phản bác, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. Công tác vận động quần chúng được tăng cường, các đơn vị lực lượng vũ trang, nhất là Bộ đội Biên phòng, lực lượng vũ trang địa phương thường xuyên bám sát cơ sở giúp đỡ, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tăng gia, lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, xóa đói, giảm nghèo; khắc phục hậu quả thiên tai ổn định đời sống; tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo (năm 2018 đã huy động và giúp đỡ, tặng quà cho Nhân dân các dân tộc trị giá trên 1,5 tỷ đồng), thăm, khám bệnh cho Nhân dân tạo được niềm tin của Nhân dân các dân tộc.

Công tác hầu cần, kỹ thuật được quan tâm. Lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác”, phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, coi trọng công tác nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe bộ đội, tỷ lệ quân số khỏe luôn đạt 98,9%. Công tác vận tải, quản lý cơ sở vật chất, quản lý đất quốc phòng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Những kết quả trên khẳng định dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó các cơ quan quân sự và lực lượng vũ trang địa phương làm nòng cốt công tác quân sự quốc phòng của tỉnh trong năm 2018 đã đạt được đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Khu vực phòng thủ tỉnh được xây dựng vững chắc; nền quốc phòng toàn dân, gắn với thể trận an ninh nhân dân được xây dựng ngày càng vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững và được xây dựng theo tinh thần hòa bình, ổn định, cùng phát triển. Nhiều đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp khen thưởng, trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng”. Kết quả công tác quân sự - quốc phòng góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh.

Năm 2019 tiếp tục được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức. Cùng với những khó khăn của tỉnh miền núi, biên giới; tình hình thiên tai có những diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, nhất là trên không gian mạng; lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, kích động di cư tự do, thành lập nhà nước riêng, chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn. 

Trong bối cảnh đó, công tác quân sự - quốc phòng của tỉnh được xác định với những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Trung ương, Quân khu II, của Tỉnh ủy về công tác quân sự - quốc phòng năm 2019; trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chí trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng của chính quyền các cấp; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành trong đó cơ quan quân sự làm nòng cốt để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng của địa phương. Chú trọng việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận ạn ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao; xây dựng hoàn thành Cụm điểm tựa cấp Tiểu đoàn, xây dựng sở chỉ huy cơ bản và thao trường huấn luyện kỹ, chiến thuật tổng hợp của tỉnh, hệ thống thao trường huấn luyện chiến đấu của các huyện, thành phố. Chỉ đạo lực lượng quân sự, công an, biên phòng duy trì chặt chẽ các chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tại, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, ứng phó bão-lũ, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn tại các huyện, thành phố đảm bảo an toàn, chất lượng, đạt kết quả cao nhất. Thực hiện tốt các chính sách quân đội và hậu phương quân đội; nâng cao chất lượng công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tuyên truyền, vận động, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật quan sự; chăm lo bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của tỉnh trong tình hình mới.

Phát huy kết quả đạt được năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tinh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhất định Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu trong tình hình mới./.

Tác giả bài viết: Thái Sơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down