Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Giải pháp thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới ở tỉnh Lai Châu

Ngày 20/3/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 316-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
  Tuyên truyền nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng
Kế hoạch của Tỉnh ủy xác định rõ mục đích, yêu cầu của công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chính quyền các cấp; đề ra mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030; 6 nhóm nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thường xuyên; 02 nhóm nhiệm vụ cụ thể thực hiện theo lội trình giai đoạn từ nay đến năm 2025 và giai đoạn từ 2026 - 2030. Đồng thời đề ra 8 nhóm giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, cụ thể:


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng ngành, từng cơ quan, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, trước hết là trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn minh, tham gia bảo hiểm y tế toàn dân và thực hiện các quy định về phòng dịch, phòng và chữa bệnh.

Tập trung chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các đề án, chương trình về nâng cao sức khỏe và tầm vóc người dân. Quan tâm các điều kiện để mỗi người dân được bảo vệ, nâng cao sức khỏe, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Đối mới, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, tâm lý trong trường học; phát triển mạnh mẽ các phong trào, câu lạc bộ truyền thống về rèn luyện thể dục, thể thao, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ quần chúng. Quan tâm huy động nguồn lực đầu tư, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp gắn với phát huy hiệu quả hoạt động; tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động để mỗi người dân có ý thức về bảo vệ sức khỏe, phòng, chống bệnh tật, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Nâng cao năng lực, đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống HIV/AIDS, bệnh lao, bệnh sốt rét; triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; chú trọng công tác dự phòng, nâng cao năng lực khám sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; đẩy mạnh quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chắm sóc dài hạn tại y tế cơ sở; tăng cường công tác kết hợp quân - dân y ở vùng biên giới.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. Tổ chức các cơ sở y tế theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép theo 3 cấp: Chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là quản lý bệnh viện, giám định bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử, tiến tới từng bước áp dụng chẩn đoán, xét nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh từ xa; xây dựng và thực hiện chương trình phát triển y học cổ truyền, tăng cường kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe.

Kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành y tế theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối gắn với phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế, đáp ứng yêu cầu cả về y đức và chuyên môn từ tuyến tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, tăng cường ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến; tập trung đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ y tế chuyên sâu, có chất lượng cao và cán bộ có chuyên môn về sử dụng trang thiết bị y tế; thực hiện chế độ, chính sách thu hút và đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế có trình độ chuyên môn sâu đến công tác và công tác lâu dài tại tỉnh.

 
5 4 18
Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách về y tế và các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách về y tế và các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe; kiểm soát chặt chẽ thực phẩm chức năng và hàng hóa có nguy cơ gây hại cho sức khỏe; tập trung quản lý chặt chẽ hệ thống bán buôn, bán lẻ thuốc trong và ngoài công lập; công tác hành nghề y - dược tư nhân. Bảo đảm thuốc đủ về số lượng, tốt về chất lượng, giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng, chữa bệnh, phục hồi chức năng.

Đảm bảo nguồn ngân sách để triển khai toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là y tế cơ sở, đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sinh sống tại vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, ưu tiên ngân sách, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước, dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho công tác y tế dự phòng; đồng thời huy động các nguồn lực để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe người dân. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, từng bước thực hiện quyền tự chủ, gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế (kể cả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu), tăng cường cung cấp dịch vụ chuyên môn kỹ thuật cao, theo yêu cầu, khuyến khích dịch vụ y tế ở tuyến dưới. Từng bước chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước chi trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; đẩy mạnh công tác xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân; khuyến khích, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch của Tỉnh ủy yêu cầu việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW phải gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và bước đi phù hợp, sát với điều kiện và tình ình thực tiễn của địa phương, đơn vị, đảm bảo kịp thời, thường xuyên, chất lượng và hiệu quả./.

Tác giả bài viết: Trung Tâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down