Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Tỉnh ủy Lai Châu: Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết số 20-NQ/TW); ngày 20/3/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 136-KH/TU tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau:
 Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế "Thầy thuốc phải như mẹ hiền", năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ chuyên môn sâu
Mục tiêu chung là nâng cao sức khoẻ của người dân tỉnh Lai Châu cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả. Phát triển nền y học khoa học, hiện đại, dân tộc và đại chúng. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế "Thầy thuốc phải như mẹ hiền", năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ chuyên môn sâu. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh ngang tầm với các tỉnh trong khu vực.
 
 

Mục tiêu cụ thể được chia làm 02 giai đoạn, với nhiều chỉ tiêu, trong đó đáng chú ý là: Đến năm 2025, tuổi thọ trung bình của người Lai Châu khoảng 68 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 62 năm; tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%; đến năm 2030, tuổi thọ trung bình khoảng 70 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 64 năm; tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 85%.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ thường xuyên là cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền hiệu quả, quản lý chặt chẽ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế và các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe như: Môi trường, thể dục, thể thao, văn hóa,... vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị. MTTQ, các đoàn thể CT-XH các cấp và cộng đồng phát huy vai trò, tham gia tích cực vào công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tổ chức thực hiện đồng bộ các đề án, chương trình của quốc gia về nâng cao sức khỏe và tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân được bảo vệ, nâng cao sức khỏe, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình bổ sung vi chất cần thiết cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, người cao tuổi. Quản lý chặt chẽ các thực phẩm, sản phẩm đóng gói, kiểm soát an toàn thực phẩm trên địa bàn theo các quy chuẩn quốc gia. Khuyến khích sản xuất nông nghiệp sạch và liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tiêu thụ và lạm dụng rượu, bia, thuốc lá.

Phát triển mạnh các phong trào rèn luyện thân thể, thể dục, thể thao quần chúng. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, tâm lý trong nhà trường. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh; xóa bỏ các tập tục lạc hậu ảnh hưởng đến sức khỏe. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ ô nhiễm môi trường tới sức khỏe người dân. Tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp các hệ thống cấp, thoát nước; bảo đảm người dân được tiếp cận, sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; xử lý chất thải. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thảm họa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động; phòng, chống tai nạn thương tích, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp.

Bảo đảm an ninh y tế; phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp. Thực hiện hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng. Đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy, mại dâm; nâng cao chất lượng hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, cai nghiện ma túy. Triển khai đồng bộ hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; chú trọng dự phòng, nâng cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; đẩy mạnh quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở. Đẩy mạnh kết hợp quân - dân y, y tế ở vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

 
2 4 18
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế cơ sở

Từng bước phát triển, hoàn chỉnh hệ thống khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng từ tỉnh đến cơ sở. Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành bệnh viện vệ tinh của các Bệnh viện Trung ương có chất lượng tốt. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2016 - 2020" theo Quyết định số 153-QĐ/TU, ngày 20/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tăng cường đào tạo, luân phiên cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật tuyến dưới. Thực hiện chương trình phát triển y học cổ truyền, tăng cường kết hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe. Tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức; xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin từ quản lý bệnh viện, trạm y tế, giám định bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử tới chẩn đoán xét nghiệm, khám, chữa bệnh từ xa.

Tập trung đào tạo nhân lực y tế của tỉnh theo hướng ưu tiên đào tạo chuyên khoa và nhân lực y tế cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến cho đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh. Thực hiện chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế, nhất là những người công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ y tế. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, xâm hại đến nhân phẩm và sức khỏe của thầy thuốc; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cơ sở y tế. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quyền phân phối thuốc; truy xuất nguồn gốc thuốc, hạn chế tình trạng bán thuốc không theo đơn. Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả thuốc được mua vào, bán ra ở mỗi nhà thuốc trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, người lao động tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh, sinh viên để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Nhiệm vụ cụ thể từ nay đến năm 2025 được Tỉnh ủy xác định là: Tập trung nâng cao chất lượng y tế cấp xã để thực hiện tốt vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xây dựng mô hình trạm y tế xã, phòng khám đa khoa hoạt động theo nguyên lý y học gia đình; xây dựng mô hình điểm bác sỹ gia đình ở vùng thuận lợi. Thực hiện lộ trình thông tuyến khám, chữa bệnh; lộ trình thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám, chữa bệnh, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ theo quy định của Chính phủ. Triển khai mô hình quản lý sức khỏe của người dân bằng sổ điện tử. Thiết lập sổ quản lý sức khỏe điện tử đến từng người dân ở những vùng thuận lợi và thông qua công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân hằng năm. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng về tuổi thọ trung bình, chiều cao của nam, nữ tuổi 18, tỷ lệ người béo phì trên địa bàn tỉnh, nhằm có chỉ số cơ bản định hướng chỉ tiêu thực hiện kế hoạch giai đoạn đến năm 2030. Thực hiện mở rộng số lượng vắc xin tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế; hướng dẫn chế độ dinh dưỡng bổ sung phù hợp với từng lứa tuổi. Tiếp tục thực hiện chiến lược loại trừ bệnh sốt rét; triển khai thực hiện công tác loại trừ bệnh lao theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sáp nhập các trung tâm, đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh thành Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tỉnh. Trong năm 2018, thực hiện mô hình mỗi huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng, bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và dịch vụ y tế khác. Rà soát, sắp xếp, tinh gọn các phòng khám đa khoa khu vực. Tổ chức trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với y tế học đường, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Trong năm 2019, hoàn thiện các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo phân hạng bệnh viện của Bộ Y tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt đào tạo bác sỹ chuyên khoa sau đại học, bác sỹ gia đình, đại học dược, cao đẳng, đại học điều dưỡng. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, giữ chân bác sỹ làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn và công tác lâu dài tại tỉnh. 

 
3 4 18
Hoàn thiện các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
theo phân hạng bệnh viện của Bộ Y tế

Từng bước đổi mới về cơ chế quản lý tài chính y tế, xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ về tài chính của cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện. Trong năm 2018, triển khai "Gói dịch vụ y tế cơ bản do bảo hiểm y tế chi trả" và "Gói dịch vụ y tế cơ bản do Nhà nước chi trả" phù hợp với khả năng chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước". Quy hoạch xây dựng khu nuôi trồng dược liệu phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Có chính sách đặc thù phát triển dược liệu, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, bao tiêu, chế biến dược liệu. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các đề án của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các đề án đảm bảo phù hợp với nguồn lực và điều kiện thực tiễn của tỉnh: Quản lý sức khỏe cộng đồng bằng sổ điện tử; Phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình; đào tạo nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2021 - 2025; thành lập Trung tâm cấp cứu 115 của tỉnh.

Nhiệm vụ cụ thể từ năm 2026 đến năm 2030 được Tỉnh ủy xác định tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2018 - 2025, ngoài ra tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Y tế tuyến xã thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cơ bản hoàn thành việc thiết lập sổ quản lý sức khỏe điện tử; thực hiện theo dõi, quản lý sức khỏe, khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ tới từng người dân trên địa bàn tỉnh. Cơ bản hoàn chỉnh hệ thống khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng của tỉnh. Cơ bản loại trừ bệnh lao, sốt rét theo tiêu chí của Bộ Y tế. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án: Thành lập các bệnh viện chuyên khoa tỉnh: Sản nhi, tâm thần, nội tiết.

Cùng với cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Kế hoạch của Tỉnh ủy yêu cầu phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH và nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; phải coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down