Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


6 tháng đầu năm 2017 - nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đạt và vượt kế hoạch

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển khá, dự báo nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch; văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc và hoạt động sôi nổi; an ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đều đạt khá và tăng cao so với cùng kỳ (ảnh: HT)
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2017, với tinh thần "Hành động, kỷ cương, hiệu quả", được các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực hưởng ứng; cụ thể hóa thành các chỉ tiêu kế hoạch, triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chú trọng quảng bá, xúc tiến đầu tư, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, nhất là trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp với trên 120 tỷ đồng chủ yếu là ngân sách của tỉnh, hỗ trợ giống lúa, ngô, phát triển cây chè, quế, sơn tra... góp phần đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đều đạt khá và tăng cao so với cùng kỳ, diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt trên 47,2 nghìn ha, sản lượng đạt trên 40,5 nghìn tấn, tăng hơn 1,6 nghìn tấn so với cùng kỳ năm trước...; trồng mới 465 cây chè, đạt 73,8% kế hoạch, sản lượng chè búp tươi đạt trên 11,2 nghìn tấn, tăng hơn 1,2 nghìn tấn; diện tích cây cao su đưa vào khai thác mủ trên 1,5 nghìn ha, sản lượng ước đạt 430 tấn mủ khô; trồng mới 600 ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 46,8%... Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai theo hướng đồng bộ và bền vững, bình quân mỗi xã đạt xấp xỉ 12 tiêu chí, trong đó có 20 xã đạt chuẩn.

Sản xuất công nghiệp đạt trên 1,3 nghìn tỷ đồng, bằng 35,64 kế hoạch, tăng 17,85% so với cùng kỳ. Các dự án thủy điện vừa và nhỏ, dự án đường dây 220 KV, trạm biến áp 220 KV đã và đang được đẩy nhanh tiến độ khảo sát, tạo thuận lợi cho đầu tư xây dựng. Quản lý vận tải, an toàn hành lang giao thông; kiểm tra xây dựng tại các đô thị, ngăn ngừa, xử lý trường hợp vi phạm... được tăng cường và triển khai nghiêm túc. Thương mại, dịch vụ phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của xã hội; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt trên 2,4 nghìn tỷ đồng, bằng 56,6% kế hoạch, tăng 15,5% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 3,6 triệu USD, bằng 55,5% kế hoạch, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ; thị trường, giá cả được tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát nên cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng tăng 4,99% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, với việc khảo sát, mở, khai thác các tua, tuyến, điểm du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh; cơ sở vật chất hoạt động du lịch tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng, lượng khách du lịch đến tỉnh tăng cao, đạt trên 134 nghìn lượt, bằng 55,97% kế hoạch, tăng 7,66% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt gần 15 nghìn lượt người, tổng doanh thu đạt 210 tỷ đồng, bằng 55,71% kế hoạch. Dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông cơ bản đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân. Các biện pháp đôn đốc, thu nộp thuế, chấp hành chính sách thuế, chống thật thu và thu hồi nợ đọng thuế được thanh, kiểm tra nghiêm túc, kịp thời ; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 700 tỷ đồng, bằng khoảng 40% dự toán, giảm 5% so với cùng kỳ; các khoản chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi. Hoạt động tín dụng, ngân hàng đảm bảo an toàn, hiệu quả, tỷ lệ nợ xấu còn 1,17%, nằm trong tỷ lệ cho phép; các chương trình tín dụng phát triển kinh tế - xã hội được triển khai hiệu quả.

Quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm chặt chẽ; rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn; nhanh chóng phân bổ kế hoạch vốn đầu tư, giải quyết thủ tục, hồ sơ đấu thầu các dự án khởi công mới gắn với kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công, giải ngân, quyết toán các nguồn vốn. Đặc biệt, tỉnh đã chủ động tiếp cận, vận động các tập đoàn, công ty có năng lực tài chính, công nghệ, thị trường vào đầu tư; quyết định chủ trương đầu tư cho 9 dự án, đăng ký thành lập mới 64 doanh nghiệp, 12 HTX. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2015-2020 cấp tỉnh, các huyện, thành phố năm 2017; rà soát, tháo gỡ những khó khăn trong quản lý đất đai, tạo điều kiện cho các dự án triển khai đúng tiến độ; trong đó, thu hồi, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất 634 ha, cấp 1.877 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Kiểm tra, giải tỏa các khu vực khai thác khoảng sản, tài nguyên trái pháp luật; bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trước khi phê duyệt theo pháp luật...
3 7 17
 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc và hoạt động sôi nổi

Các cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa - xã hội được quan tâm xây dựng và ban hành, sát với yêu cầu của thực tiễn và điều kiện của tỉnh. Nhờ đó, chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện, với tỷ lệ học sinh khá và giỏi đều tăng so với năm học trước; trong đó, học sinh Tiểu học hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 97,2%, học sinh khá, giỏi cấp THCS đạt 39,7%, THPT đạt 49,1%, GDTX đạt 29,9%. Tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đảm bảo an toàn và đúng quy chế; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia; đến nay, toàn tỉnh có 112 trường chuẩn quốc gia, bằng 26,1%, đạt 88,2% kế hoạch, tăng 19 trường so với cùng kỳ năm trước. Duy trì đào tạo hơn 500 sinh viên tại Trường Cao đẳng Cộng đồng, trong đó tuyển sinh mới 205 sinh viên. Hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân được thực hiện tốt, đã khám, chữa bệnh cho gần 500 nghìn lượt người, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Hoạt động truyền thông về DS-KHHGĐ được triển khai đa dạng về nội dung và hình thức, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm so với cùng kỳ. Các biện pháp can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, điều trị thuốc ARV, điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng Methadone đang triển khai tích cực và hiệu quả. Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm được coi trọng hơn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Hoạt động thông tin, truyền thông diễn ra sôi nổi, phản ánh đa dạng các mặt của đời sống xã hội và cổ vũ thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi với 52 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, 470 buổi giao lưu văn hóa - văn nghệ, 116 giải thể thao quần chúng, đặc biệt tổ chức thành công giải vô địch đẩy gậy toàn quốc lần thứ XI năm 2017 và Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ VII; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được duy trì và nâng cao chất lượng. Các hoạt động đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội được tổ chức thường xuyên; thăm hỏi, tặng gần 50 nghìn suất quà trị giá 24,5 tỷ đồng cho hộ nghèo trong dịp tết, trợ giúp đột xuất cho trên 8,2 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền gần 9 tỷ đồng, cấp thẻ BHYT cho trên 294,3 nghìn đối tượng chính sách, 686,82 tấn gạo hỗ trợ giáp hạt... Các chương trình, dự án giảm nghèo được triển khai tích cực; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội tiếp tục được thực hiện; trong đó đào tạo nghề cho hơn 2 nghìn lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho trên 3,7 nghìn lao động đạt 50,4% kê hoạch, tổ chức cai nghiên bắt buộc cho trên 20 đối tượng nghiện ma túy.

Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai tích cực, nhất là quản lý chất thải; luyện tập, hỗ trợ phòng chống thiên tai; sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong mùa mưa lũ 2017. Hoạt động khoa học và công nghệ được tập trung triển khai thực hiện, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KH-CN, chứng nhận, đăng ký thương hiệu; liên kết sản xuất...

Quốc phòng, an ninh và đối ngoại được tăng cường, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm và quản lý chắc tình hình, bảo vệ an toàn địa bàn; hoàn thành kế hoạch tuyển quân hằng năm; an ninh trên tuyến biên giới, an ninh chính trị cơ bản ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, ma túy; chú trọng phòng chống tội phạm môi trường. Chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết một số vụ khiếu khiện đông người, đảm bảo ổn định tình hình trong Nhân dân.

Cùng với những kết quả tích cực, quá trình thực hiện nhiệm vụ nừa đầu năm 2016 của tỉnh vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do thiên tai, thời tiết, sâu bệnh, 91 ha lúa Đông Xuân bị mất trắng và năng suất không đạt kế hoach đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt thấp, chỉ bằng 35,46% kế hoạch. Thu NSNN trên địa bàn đạt thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt thấp. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số dự án đăng ký mới giảm so với cùng kỳ năm trước. Tình hình ùn tắc hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng, lối mở vẫn thường xuyên xảy ra.

Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, y tế ở địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Toàn tỉnh còn 1.125 phòng học tạm; khoảng 30% trạm y tế chưa đạt tiêu chí về cơ sở vật chất trong bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ học sinh bỏ học tuy có giảm nhưng vẫn diễn ra ở các cấp học. Việc tuyển dụng y bác sỹ còn chậm; chưa có cơ chế, chính sách về nâng ngạch, chuyển ngạch cho cán bộ ngành y tế . Tình trạng không đảm bảo quy định về VSATTP vẫn xảy ra; số ca tử vong do ngộ độc thực phẩm tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tình hình nợ đọng bảo hiểm vẫn còn tồn tại. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt thấp và dự ước không đạt kế hoạch đề ra. Đời sống của một bộ phận dân cư vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
1 7 17
 
Việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại một số xã đạt chuẩn còn gặp nhiều khó khăn (ảnh: ND)

Công tác triển khai thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh chưa rõ nét. Xếp hạng chỉ số PCI năm 2016 đạt thấp, 62/63 tỉnh, thành phố. Xếp hạng chỉ số PAPI và Par Index mặc dù tăng so với năm trước nhưng vẫn nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm thấp nhất. Việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ một số ngành còn thiếu chủ động, chưa quyết liệt; sự phối hợp của một số cơ quan, đơn vị còn thiếu chặt chẽ. Việc phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân, có nơi, có lúc chưa kịp thời, hiệu quả.

Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp nhất là hoạt động lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, xuất nhập cảnh trái phép, chống người thi hành công vụ, tội phạm về ma túy ngày càng manh động, số lượng mua bán, vận chuyển ma túy ngày càng lớn, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí. Tình hình khiếu kiện trên địa bàn tăng cả về số lượt tiếp công dân, số lượng đơn thư so với cùng kỳ năm trước.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, 6 tháng cuối năm đòi hỏi các cấp, các ngành trong tỉnh phải bám sát chủ đề hành động của năm "Hành động, kỷ cương, hiệu quả" thực hiện quyết liệt, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp. Trong đó, tập trung giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ngành dịch vụ; đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017; đẩy nhanh giải ngân và bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tăng cường giám sát tình hình thực hiện các Kết luận, chủ trương của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy và các Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy./.

Tác giả bài viết: La Giang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down