Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Kết quả nổi bật công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh quý I-2017

Quý I/2017, nét nổi bật trong công tác xây dựng cũng như hoạt động của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được tăng cường; kỷ cương, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà gia đình mẹ liệt sĩ Hoàng Thị Nhường tại phường Đông Phong-thành phố Lai Châu (ảnh: NT)
Các cấp ủy đã tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; kịp thời định hướng tuyên truyền, dư luận, đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội. Công tác nắm tình hình tư tưởng đã được các cấp, các ngành tăng cường, nhất là trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu với các hoạt động thiết thực như gặp mặt báo chí, văn nghệ sỹ; tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, các lễ hội văn hóa truyền thống. Đặc biệt, đã kịp thời nắm và định hướng chỉ đạo công tác tuyên truyền khắc phục hậu quả vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch... Hướng dẫn, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thông tin các vấn đề, sự kiện, thời sự thông qua hoạt động tuyên truyền miệng.

Thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp; xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đã tiến hành đánh giá việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chuẩn bị phương án quy hoạch cấp ủy và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tiến hành rà soát hồ sơ quy hoạch cán bộ của nhiệm kỳ hiện tại. Trong quý, đã kết nạp được 52 đảng viên, thành lập 01 đảng bộ cơ sở trên cơ sở nâng từ 01 chi bộ cơ sở; kịp thời khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên đạt thành tích xuất sắc năm 2016 cho 06 tổ chức cơ sở đảng, 07 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 30 đảng viên, tặng Huy hiệu Đảng cho 338 đảng viên đợt 03/02/2017. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm bắt thông tin, thẩm định tiêu chuẩn cán bộ, đảng viên phục vụ công tác cán bộ đảm bảo theo đúng quy định.

Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp sớm được triển khai. Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát chuyên đề về xây dựng, thực hiện quy chế làm việc đối với một số cấp ủy, tổ chức đoàn thể và cá nhân người đứng đầu; cấp ủy các cấp đã kiểm tra, giám sát 25 tổ chức đảng, 39 đảng viên, thi hành kỷ luật 8 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nội dung kiểm tra, giám sát bám sát yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; ban hành quy chế làm việc mẫu cho ủy ban kiểm tra đảng ủy các xã, phường, thị trấn, hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.
20 4 17
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Mường Tè (ảnh: HD)

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc. Kịp thời đánh giá kết quả sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; công tác cải cách tư pháp... theo sự chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được chú trọng nắm chắc; xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các nhiệm vụ công tác dân vận được triển khai kịp thời trên tất cả các mặt. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cựu chiến binh, đại hội đoàn thanh niên cấp cơ sở; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác tôn giáo. Triển khai kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ; chuẩn bị tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" tỉnh Lai Châu lần thứ IV năm 2017.

Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị sau cuộc tiếp xúc cử tri gửi các cơ quan liên quan xem xét giải quyết; giám sát các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nghị quyết và kiến nghị sau giám sát, khảo sát, chất vấn của Hội đồng nhân dân. Tăng cường khảo sát, nắm tình hình; kịp thời phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp thống nhất giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Ủy ban nhân dân các cấp đã khẩn trương, kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017. Các cấp, các ngành quan tâm sâu sát, cụ thể công việc ở cơ sở, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; tích cực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động phối hợp triển khai các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"...; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Bên cạnh sự tích cực trên vẫn còn có mặt còn hạn chế, khó khăn. Nhất là việc nắm, dự báo tình hình diễn biến tư tưởng, dự luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số địa phương. Việc đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở ở một số nơi; nhất là cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chuyển biến chậm. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở một số địa bàn chưa được phát huy.
21 4 17
 
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp của một số đơn vị trực thuộc Sở Y tế (ảnh: ND)

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục quán triệt tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo năm 2017 của Tỉnh ủy "Hành động, kỷ cương, hiệu quả". Tăng cường nắm tình hình công tác tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận, đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hoàn thành Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác dân vận; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở./.

Tác giả bài viết: La Giang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down