Hôm nay thứ 5. Ngày 22/03/2018

CHUYÊN MỤC
Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã Bản Giang năm 2017
Ngày 09/10, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Tam Đường đã chỉ đạo xã Bản Giang tổ chức diễn tập phòng thủ khu vực cấp xã năm 2017. Dự có đồng chí Hoàng Thọ Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Từ Hữu Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện.
Cuộc diễn tập thực hiện qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển xã vào trạng thái quốc phòng - an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẳn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.


Trung đội Dân quân cơ động xã Bản Giang diễn tập phần thực binh

Tình huống giả định được đặt ra là trên địa bàn xã Bản Giang xuất hiện một số đối tượng lạ mặt tụ tập ở một số bản đang có dấu hiệu tập chung lực lượng chờ đợi thờ cơ bạo loạn... Một số phần tử phản động lợi dụng việc đến bù đất đai đã kích động, gây mâu thuẫn, chia rẽ nhân dân với cán bộ cơ sở, chia rẽ các dân tộc. Trước tình hình đó, dưới sự lãnh Đảng, sự điều hành chính quyền và các đoàn thể thực hiện chức năng tham mưu đã chủ động triển khai kế hoạch, hiệp đồng tác chiến, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Trong diễn tập phần vận hành cơ chế, cấp ủy, chính quyền địa phương đã vận dụng tốt Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Bộ Chính trị; Nghị định 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các, ban, ngành đoàn thể làm tham mưu; Quân sự, công an làm nòng cốt đối với tình huống về quốc phòng - an ninh. Phần thực binh đã thể hiện được tính hiệp đồng chặt chẽ, tiêu diệt được mục tiêu, bảo đảm an toàn về người, vũ khí trang bị.

Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Tam Đường đã tổng kết, rút kinh nghiệm đánh giá cuộc diễn tập đạt loại giỏi (9 điểm)./.
Ngày 10/10/2017 - 06:03:51
Tác giả: Trọng Hoản -*- Tỉnh uỷ Lai Châu

Thông báo