Hôm nay thứ 2. Ngày 21/05/2018

CHUYÊN MỤC
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
Hội nghị được Bộ Nội vụ tổ chức sáng ngày 08/2. Tại điểm cầu Trung ương đồng chí Trương Hoà Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Các đồng chí đại diện: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp... Tại điểm cầu ta có đồng chí: Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Sở Nội vụ và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh...

Các đại biểu dự Hội nghị trực tại điểm cầu tỉnh ta

Trong năm 2017, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được Chính phủ quan tâm chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt và toàn diện nhằm đẩy mạnh tiến trình CCHC, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội trong năm, đồng thời từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

 

Thực hiện CCHC, năm 2017 Chính phủ đã ban hành 17 nghị quyết phê duyệt phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; ban hành 4 nghị quyết yêu cầu các bộ rà soát, loại bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, hạn chế cạnh tranh lành mạnh và gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Bộ Công thương đã ban hành phương án cắt giảm 675/1.216 điều kiện kinh doanh; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 118/345 điều kiện đầu tư kinh doanh; Bộ Tài chính đã đề xuất Chính phủ bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ; Bộ Tư pháp đôn đốc xử lý nợ đọng. Nhờ đó tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết giảm 41,67% so với cùng kỳ năm 2016...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương. Năm 2017 đã có 17 bộ, cơ quan ngang bộ và 49 tỉnh, thành phố triển khai mạng diện rộng WAN, trong đó đã kết nối tới trên 80% số đơn vị thuộc, trực thuộc các bộ, ngành và trên 75% các sở, ngành, quận, huyện ở địa phương; hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai tại 100 các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành và trên 98% các sở ngành, huyện ở địa phương; đã có 18 bộ và 53 tỉnh, thành phố trực thuộc TW triển khai sử dụng chữ ký số và cung cấp chữ ký số cho trên 75% số cơ quan, đơn vị trực thuộc. Văn phòng Chính phủ tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động của Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn và những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn. Góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hoá giấy tờ công dân, đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân.

 

Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: có 61/63 tỉnh, thành phố đã ký kết thoả thuận cung ứng dịch vui với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; 51/63 địa phương đã đào tạo tập huấn nghiệp vụ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên bưu điện. Năm 2017, có trên 8 triệu lượt hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được gửi, nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Nhờ những nỗ lực CCHC thời gian qua đã có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và được người dân, doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trong năm 2017, đã có gần 127.000 doanh nghiệp thành lập mới; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng cao nhất trong 10 năm, đạt khoảng 17,5 tỷ đô la Mỹ. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm đáng kể so với năm 2016. Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

 

Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC Chính phủ đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ CCHC cần thực hiện trong năm 2018: Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch; Bộ Nội vụ giúp Chính phủ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020, chủ trì và phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai xác định và công bố hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật trọng tâm là hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường, quản lý công chức, viên chức, thể chế liên quan đến doanh nghiệp, khắc phục dứt điểm nợ đọng; các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện rà soát cắt giảm và đơn giản hoá thủ tục hành chính.

 

Kết luận tại hội nghị đồng chí Trương Hoà Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đề nghị: Các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh CCHC theo quy định của Chính phủ; tiếp tục kiện toàn bộ  máy, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật trong thực hiện công tác hành chính; thực hiện rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính... theo những nhiệm vụ đề ra trong năm 2018./.
Ngày 09/02/2018 - 15:07:57
Tác giả: Vương Trang -*- Tỉnh uỷ Lai Châu

Thông báo