Hôm nay thứ 2. Ngày 21/05/2018

CHUYÊN MỤC
Thư ngỏ về việc cung cấp tư liệu, hiện vật trưng bày tại Phòng truyền thống Tỉnh ủy Lai Châu
Nhằm giữ gìn và phát huy giá trị các tư liệu, hiện vật quý giá của Đảng bộ tỉnh, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, khích lệ niềm tự hào cho toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án xây dựng Phòng Truyền thống Tỉnh ủy Lai Châu. Phòng Truyền thống Tỉnh ủy sẽ được mở cửa giới thiệu vào đầu quý III/2018, hướng tới chào mừng kỷ niệm 69 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 -10/10/2018) và kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019.
Để Phòng Truyền thống đạt được mục đích, ý nghĩa đề ra và đi vào hoạt động đúng kế hoạch, Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Phòng Truyền thống đề nghị cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh cung cấp, hiến tặng tư liệu, hiện vật liên quan đến quá trình lịch sử xây dựng và phát triển của Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy Lai Châu từ năm 1949 đến nay để trưng bày tại Phòng Truyền thống.

Tư liệu, hiện vật cung cấp, hiến tặng gồm:
- Các loại cờ thi đua, huân huy chương, danh hiệu tôn vinh đối với tập thể, cá nhân các đồng chí lãnh đạo của Tỉnh ủy, các ban đảng tỉnh, văn phòng Tỉnh ủy qua các thời kỳ.
- Tư liệu, hình ảnh, hiện vật phản ánh truyền thống hoạt động của Tỉnh ủy và các ban đảng tỉnh.
- Ảnh chân dung, ảnh hoạt động của Thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng tỉnh tại địa phương.
- Các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình hành động của Tỉnh ủy; các công văn, hướng dẫn của các ban đảng tỉnh đối với hoạt động của cấp ủy địa phương.

Tư liệu, hiện vật xin gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu, điện thoại: 0213.3795.126, gmail: phonglyluanchinhtrilc@gmail.com./.
Ngày 09/05/2018 - 16:14:17
Tác giả: PLL-LSĐ -*- Tỉnh uỷ Lai Châu

Thông báo