Hôm nay thứ 2. Ngày 21/05/2018

CHUYÊN MỤC
Tập huấn hướng dẫn thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Hội nghị tập huấn được Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 1237) tổ chức sáng nay 14/5 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh dự.
Trong thời gian 1/2 ngày, các đại biểu được tiếp thu 2 chuyên đề: Hướng dẫn công tác rà soát, xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ; kết luận địa bàn. Hướng dẫn công tác thu thập thông tin, đối chiếu, kết luận thực địa; nội dung, quy trình, kỹ thuật lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.


Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về các nội dung việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh và thống nhất nội dung triển khai thực hiện ở các đơn vị, địa phương trong thời gian tới.

Hội nghị tập huấn nhằm hướng dẫn các địa phương, đơn vị thứ tự nội dung, phương pháp rà soát, xác minh, phân tích tổng hợp thông tin mộ liệt sĩ; khảo sát, xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ; kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ, kết luận địa bàn làm căn cứ để lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thông qua Hội nghị tập huấn xác định rõ vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện./.
Ngày 15/05/2018 - 08:08:55
Tác giả: Hà Tĩnh -*- Tỉnh uỷ Lai Châu

Thông báo