Hôm nay thứ 7. Ngày 21/04/2018

CHUYÊN MỤC
Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới. laichau.dcs.vn trân trọng giới thiệu toàn
Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình h
Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 19-NQ/TW) về tiếp
Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thốn
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, các đồng chí Uỷ viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã nghiên cứu, chuẩn bị kỹ và thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều
Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc sáng 11/10.
Ngày 9/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường cả ngày.
Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngày 6/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng được bầu vào Ban Bí thư.
Ngày 5/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ hai.
Thông cáo nêu rõ: Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc sáng ngày 4.10.2017, tại Thủ đô Hà Nội.
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 04/10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. laichau.dcs.vn trân trọng giới thiệu toàn văn
Sáng nay (4/10), tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 6. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.
Sáng ngày 5/5, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.
Ngày 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về
Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ng
Ngày 14/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau sáu ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Ban Chấp hành Trung ương đã ra T
Sáng 9/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.
Bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị TƯ 13, Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 11 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 21/12. laichau.dcs.vn xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.
Ngày 14/12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị.
Sáng nay (05/10), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc Hội nghị lần thứ 12 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị bàn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 201
Từ ngày 04 đến ngày 07-5-2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; số lư
Chiều 07/5, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Tổng Bí thư Nguyễn
Chiều 07/5, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm.
Ngày 04/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 11 tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị; phát biểu nêu rõ: Kỳ này, Trung
Ngày 05/01, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị. Trang thông tin điệ
Phần I: Quy hoạch sản xuất, sắp xếp dân cư
Ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 98/CĐ-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Nội dung Công điện như sau:
Công văn số 178-CV/TW, ngày 31/12/2013 của Ban Bí thư về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
Ngày 09 tháng 10 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu có Công văn số 1352/UBND-VX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; UBND các huy
Ngày 9/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã kết thúc sau 10 ngày làm việc. Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Lai Châu trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ
Sáng 9/10, sau 10 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế
Sáng 9/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.
Từ ngày 28 đến 31-3-1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng đã họp tại một địa điểm ở phố Quan Công, Ma Cao (Trung Quốc)
Đại hội diễn ra từ ngày 5-10/9/1960 tại Hà Nội.
Diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại xã Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang.
Đại hội diễn ra từ ngày 14-20/12/1976 tại Hà Nội.
Đại hội diễn ra từ ngày 24-27/6/1991 tại Hà Nội.
Đại hội diễn ra từ ngày 27-31/3/1982.
Đại hội diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại thủ đô Hà Nội.
Đại hội diễn ra từ ngày 28/6-1/7/1996 tại Hà Nội.
Đại hội diễn ra từ ngày 19-22/4/2001 tại Hà Nội
Đại hội diễn ra từ ngày 19-22/4/2001 tại Hà Nội.
Đại hội diễn ra từ ngày 12-19/01/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).
Đại hội diễn ra từ ngày 18-25/4/2006 tại Thủ đô Hà Nội.

Thông báo