Hôm nay thứ 7. Ngày 21/04/2018

CHUYÊN MỤC
Trong 3 ngày (từ 09 - 11/4/2018), Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy Tam Đường phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật tro
Từ ngày 06 đến 08/9, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tại huyện Than Uyên.
Ngày 08/11, Huyện ủy Tân Uyên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai quy định 29-QĐ/TW, quy định 30-QĐ/TW của BCHTW Đảng, các chỉ thị, thông tri, kế hoạch của cấp ủy cấp trên.Dự và chỉ đạo Hội nghị c
Từ ngày 22-26/5, Trung tâm BDCT huyện phối hợp với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng công tác công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 cho 60 đồng chí là chủ nhiệm và ủy viên ủy ban kiểm tra đảng
Trong 3 ngày (10 - 13/11), Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tham gia lớp bồi dưỡng, có các đồng chí thuộc cấp ủy, ủy b

Thông báo