Hôm nay thứ 5. Ngày 22/03/2018

CHUYÊN MỤC
Các tên gọi khác: Mảng Ư, Xá Lá Vàng.
Tên gọi khác: Kháng Xá Khao, Xá Xúa, Xá Ðón, Xá Dâng, Xá Hộc, Xá Ái, Xá Bung, Quảng Lâm.
Các tên gọi khác: Xá Cẩu, Mứn Xen, Pu Thênh, Tềnh, Tày Hạy
Các tên gọi khác: Mol, Mual, Moi bi, Au tá, Ao tá
Tên gọi khác: Việt, Keo
Tên gọi khác: Lừ, Nhuần, Dồn.
Tên gọi khác: Lào Bốc, Lào Nọi...
Tên gọi khác: Nhắng, Dẳng, Pâu Thìn, Pu Nà, Cùi Chu, Xạ.
Tên gọi khác: Nùng An, Nùng Inh, Nùng Lòi, Nùng Cháo, Nùng Dín…
Tên gọi khác: Thổ, Ngạn, Phén, Thu Lao, Pa Dí.
Tên gọi khác: Tày Khao (Thái Trắng), Tày Đăm (Thái Đen), Tày Mười, Tày Thanh (Man Thanh), Hàng Tổng (Tày Mường), Pu Thay, Thổ Đà Bắc...

Thông báo