Tổ chức thực hiện

Phát huy vai trò nòng cốt của UBKT các cấp trong việc tham mưu giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác kiểm tra, giám sát Đảng

 •   31/12/2018 07:56:59 AM
 •   Đã xem: 52
Trong 10 năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; cụ thể hóa các nhiệm vụ của Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; ban hành, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định, quy chế, hướng dẫn để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị.
Chú trọng tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền - nhìn từ thực tiễn Lai Châu

 •   31/12/2018 07:43:57 AM
 •   Đã xem: 51
Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền về chức năng, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực.
Đoàn Công tác số 01 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra tại Lai Châu

Kiểm tra, giám sát, xử lý các vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh - kinh nghiệm và giải pháp

 •   30/12/2018 05:10:29 PM
 •   Đã xem: 35
5 năm qua, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã tổ chức 24 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 84 tập thể và 08 cá nhân.
Việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức đảng

Nâng cao hiệu quả việc mua, đọc và làm theo báo Đảng ở Lai Châu

 •   30/12/2018 04:47:31 PM
 •   Đã xem: 35
Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng việc mua, đọc và vận dụng báo Đảng, trong 05 năm (2012-2017), các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; số lượng báo, tạp chí phát hành thông qua bưu điện tỉnh được các địa phương, đơn vị trong tỉnh đặt mua đã tăng lên đáng kể, Báo Nhân dân tăng trên 890.000 tờ, Báo Lai Châu tăng gần 653.200 tờ, Tạp chí Cộng sản tăng 56.500 cuốn.
Công tác dân vận của Đảng được thực hiện có hiệu quả trong hệ thống chính trị, được cụ thể hoá sâu vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị

Kinh nghiệm đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Lai Châu

 •   30/12/2018 04:30:51 PM
 •   Đã xem: 27
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nhận thức và trách nhiệm của về công tác dân vận được nâng lên. Công tác dân vận của Đảng được thực hiện có hiệu quả trong hệ thống chính trị, được cụ thể hoá sâu vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được triển khai kịp thời, hiệu quả; Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 34/CT-TTg

Thủ tướng Chỉ thị bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm

 •   29/12/2018 05:37:00 PM
 •   Đã xem: 37
Ngày 28-12-2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 34/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Hoạt động văn hóa, văn nghệ đã tích cực cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Những đóng góp tích cực của hoạt động văn hóa, văn nghệ Lai Châu năm 2018

 •   29/12/2018 05:28:41 PM
 •   Đã xem: 30
Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hướng dẫn của Trung ương, trong năm 2018 công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu được triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân, tích cực cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Lực lượng Công an phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu triển khai thực hiện Đề án

Kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Đề án của Tỉnh ủy về đảm bảo an ninh trật tự

 •   28/12/2018 02:26:22 PM
 •   Đã xem: 25
Trong 2 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đổi mới hướng về cơ sở và đạt kết quả tích cực, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng lên, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT. An ninh chính trị, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đoàn công tác Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh khảo sát mô hình kinh tế từ cây chè trên địa bàn bản Nậm Sáng, xã Phúc Than (huyện Than Uyên)

Ủy ban nhân dân tỉnh: Thẩm định, xét đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

 •   24/12/2018 06:15:07 AM
 •   Đã xem: 28
Từ ngày 18-19/12, Đoàn công tác Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của tỉnh do đồng chí Lê Trọng Quảng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM của tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tổ chức họp thẩm định, xét đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã: Phúc Than (huyện Than Uyên); Tà Mít, Trung Đồng (huyện Tân Uyên).
Chất lượng nhân lực nâng lên rõ nét là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp cải thiện chất lượng hoạt động y tế cơ sở

Chất lượng hoạt động hệ thống y tế cơ sở cải thiện rõ nét sau 02 năm thực hiện Đề án 153

 •   19/12/2018 09:38:48 PM
 •   Đã xem: 26
Sau 02 năm triển khai Đề án của Tỉnh ủy, đến nay 15/15 chỉ tiêu cơ bản đạt yêu cầu về tiến độ, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với chỉ tiêu Đề án. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc về vai trò, vị trí của hệ thống y tế cơ sở đối với công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên khá rõ nét.
Chất lượng giáo dục giữa các xã vùng III (xã đặc biệt khó khăn) với các xã vùng II dần được thu hẹp

Hơn 2 năm thực hiện Đề án 150, chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn nâng lên rõ nét

 •   18/12/2018 06:35:46 AM
 •   Đã xem: 43
Sau hơn 2 năm thực hiện, có 54/55 chỉ tiêu tăng so với năm học chưa ban hành Đề án. Kết thúc năm học 2017-2018 có 35/55 chỉ tiêu đạt, 12/55 chỉ tiêu chưa đạt, có triển vọng đạt. Nổi bật là tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, kết quả học tập và rèn luyện được nâng lên. Chất lượng giáo dục giữa các xã vùng III (xã đặc biệt khó khăn) với các xã vùng II dần được thu hẹp so với năm học 2015-2016.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Lai Châu

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

 •   29/11/2018 05:46:15 AM
 •   Đã xem: 37
Sáng 27/11, Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là tam nông). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.
Đến nay, có 11/11 lĩnh vực với 51/52 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra

Giáo dục, đào tạo Lai Châu sau 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện

 •   18/11/2018 10:10:07 AM
 •   Đã xem: 66
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW đã tạo được chuyển đổi về nhận thức, sự đồng thuận và thống nhất cao trong toàn tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đến nay, có 11/11 lĩnh vực với 51/52 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhiều hoạt động đổi mới giáo dục được tích cực triển khai; chất lượng giáo dục toàn diện phát triển khá nhanh, giáo dục mũi nhọn được chú trọng. Giáo dục chuyên nghiệp và đào tạo nghề có nhiều chuyển biến tích cực, chương trình đào tạo, cơ cấu ngành nghề ngày càng phù hợp với nhu cầu thực tiễn, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển mới của tỉnh.
Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn của tỉnh năm 2018

Công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018 đạt hiệu quả thiết thực

 •   19/10/2018 06:40:13 AM
 •   Đã xem: 128
9 tháng đầu năm 2018, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt và đạt hiệu quả thiết thực. Kịp thời định hướng các hoạt động tuyên truyền, dư luận; triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII; tổ chức tốt sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được nâng lên.
Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.612 tỷ đồng, bằng 82,68% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ

Đến tháng 9 năm 2018, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 82% dự toán năm

 •   17/10/2018 03:03:26 PM
 •   Đã xem: 78
9 tháng năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những bước phát triển tích cực, sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển đổi cơ cấu mạnh mẽ và phát triển khá; các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giá trị xuất khẩu hàng địa phương tăng khá, giá cả thị trường ổn định, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.612 tỷ đồng. Tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ gây ra khá kịp thời. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, chủ quyền biến giới quốc gia được giữ vững.
Trong giai đoạn từ 2016-2018, đã hộ trợ cho gần 53 nghìn lượt hộ nghèo về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

Hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết giảm nghèo bền vững, toàn tỉnh giảm được 14,85% hộ nghèo

 •   15/10/2018 06:29:07 AM
 •   Đã xem: 61
Hơn 2 năm qua, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 28/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, trong 2 năm 2016, 2017 đã có trên 12 nghìn hộ thoát nghèo; dự ước đến hết năm 2018 toàn tỉnh giảm được 14,85% hộ nghèo.
Tích cực khôi phục, duy trì và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc, xóa bỏ tập tục lạc hậu

Hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện biên giới

 •   07/10/2018 11:09:06 AM
 •   Đã xem: 127
Công tác dân vận đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng biên giới. Nhân dân tích cực lao động, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tích cực khôi phục, duy trì và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc, xóa bỏ tập tục lạc hậu; tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng; củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn an ninh, trật tự bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

Kết quả nổi bật sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị

 •   02/10/2018 01:17:14 PM
 •   Đã xem: 130
Trong 03 năm qua, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh có những chuyển biến tích cực và đạt một số kết quả rõ nét. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, 10/10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đề ra đến nay cơ bản gần đạt.
Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong 3 năm qua - Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực

 •   29/09/2018 09:04:31 AM
 •   Đã xem: 116
Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. An sinh xã hội được đảm bảo, phúc lợi xã hội và đời sống của người dân được cải thiện; chương trình giảm nghèo được triển khai quyết liệt và đạt kết quả tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc được cải thiện.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down