Tổ chức thực hiện

Công tác tuyển sinh học nghề còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong tuyển sinh trình độ cao đẳng nghề

Đào tạo nhân lực có tay nghề cao ở Lai Châu - Những vấn đề đặt ra

 •   06/05/2019 08:21:15 AM
 •   Đã xem: 41
Trong 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI, công tác đào tạo nguồn nhân lực nói chung và đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao nói riêng đã được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được kết quả tích cực. Từ năm 2014 đến 2018, toàn tỉnh có trên 30 nghìn lao động được đào tạo nhiều ngành nghề khác nhau, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đến cuối năm 2018 lên 46,58%, cung cấp nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng nông thôn mới.
Tác phong làm việc chuyên nghiệp là chìa khóa thành công của mọi doanh nghiệp

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

 •   11/04/2019 10:47:41 AM
 •   Đã xem: 55
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp, bộ mặt kinh tế-xã hội của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được nâng lên.
Hội nghị BCH lần thứ 16 Đảng bộ xã Nậm Khao, Mường Tè

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy

 •   11/04/2019 09:54:46 AM
 •   Đã xem: 109
Sau 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TƯ của Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020” với tinh thần quyết tâm và triển khai đồng bộ các giải pháp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả thiết thực bước đầu khá toàn diện.
Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Thành phố Lai Châu lắng nghe ý kiến phản ánh của công dân

Lai Châu chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 •   23/03/2019 05:21:00 PM
 •   Đã xem: 187
Xác định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhiều vụ việc mới phát sinh, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được giải quyết dứt điểm, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Công an tỉnh

Tăng cường phối hợp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân

 •   12/03/2019 04:40:43 PM
 •   Đã xem: 51
Sau 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về ban hành “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân” trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả thiết thực.
Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng và bồi dưỡng đảng viên mới

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

 •   07/03/2019 04:31:20 PM
 •   Đã xem: 217
Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác củng cố, xây dựng Ðảng ở cơ sở đã được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở nghiêm túc tổ chức thực hiện và đạt được kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh chuyển biến tích cực.
Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu đã góp phần đẩy nhanh mở rộng diện tích chè của tỉnh

Tín hiệu tích cực sau 2 năm phát triển hạ tầng thiết yếu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung

 •   28/02/2019 11:31:19 AM
 •   Đã xem: 61
Việc phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung bước đầu đạt được một số kết quả. Hệ thống hạ tầng vùng sản xuất dần được hoàn thiện, hiệu quả đầu tư được phát huy; tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại và lưu thông hàng hóa, đầu tư thâm canh các loại cây trồng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, từng bước cải thiện tính cạnh tranh của sản phẩm; góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân.
Năm 2018, có thêm 05 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số toàn tỉnh lên 29 xã đạt chuẩn NTM

Nông nghiệp, nông thôn Lai Châu khởi sắc

 •   15/02/2019 04:25:18 PM
 •   Đã xem: 141
Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản đạt khá; tư duy và nhận thức, tập quán sản xuất của người dân trong sản xuất nông nghiệp dần được thay đổi tích cực. Xây dựng nông thôn mới (NTM) được đẩy mạnh và tiếp tục đạt nhiều kết quả; kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, nhiều ngành nghề truyền thống được khôi phục và mở rộng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.
Tổ chức tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp (2015-2020)

Tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

 •   04/02/2019 10:22:17 PM
 •   Đã xem: 156
Năm 2018 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủyvới tinh thần "Hành động, kỷ cương, hiệu quả", các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là quán triệt, học tập và cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng đảm bảo kịp thời, chất lượng; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; kiểm điểm, đánh giá, xểp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Kinh tế - xã hội phát triển khá, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Niềm tin hướng tới hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh trong năm 2019

 •   04/02/2019 10:09:37 PM
 •   Đã xem: 126
Năm 2018, mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng với tinh thần quyết tâm và triển khai đồng bộ các giải pháp, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển khá, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Đặc biệt, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.246 tỷ đồng, vượt 15,22% dự toán giao, tăng 11,5% so với cùng kỳ; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 32,92 triệu đồng, tăng 2,22 triệu đồng so với năm 2017.
Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng đời sống tinh thần phong phú

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ

 •   31/01/2019 01:31:49 PM
 •   Đã xem: 83
Năm 2018, cùng với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần từng bước đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị được thực hiện bảo đảm theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh

Kết quả bước đầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn ở Lai Châu

 •   31/12/2018 08:21:23 AM
 •   Đã xem: 213
Đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã xây dựng xong kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; UBND tỉnh, các huyện, thành phố, các ngành đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Nhìn chung các địa phương, cơ quan, đơn vị đã bám sát Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch cơ bản đảm bảo chất lượng, kịp thời, sát với tình hình thực tiễn xác định được nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện.
Phát huy vai trò nòng cốt của UBKT các cấp trong việc tham mưu giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác kiểm tra, giám sát Đảng

 •   31/12/2018 07:56:59 AM
 •   Đã xem: 164
Trong 10 năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; cụ thể hóa các nhiệm vụ của Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; ban hành, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định, quy chế, hướng dẫn để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị.
Chú trọng tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền - nhìn từ thực tiễn Lai Châu

 •   31/12/2018 07:43:57 AM
 •   Đã xem: 158
Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền về chức năng, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực.
Đoàn Công tác số 01 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra tại Lai Châu

Kiểm tra, giám sát, xử lý các vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh - kinh nghiệm và giải pháp

 •   30/12/2018 05:10:29 PM
 •   Đã xem: 138
5 năm qua, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã tổ chức 24 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 84 tập thể và 08 cá nhân.
Việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức đảng

Nâng cao hiệu quả việc mua, đọc và làm theo báo Đảng ở Lai Châu

 •   30/12/2018 04:47:31 PM
 •   Đã xem: 149
Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng việc mua, đọc và vận dụng báo Đảng, trong 05 năm (2012-2017), các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; số lượng báo, tạp chí phát hành thông qua bưu điện tỉnh được các địa phương, đơn vị trong tỉnh đặt mua đã tăng lên đáng kể, Báo Nhân dân tăng trên 890.000 tờ, Báo Lai Châu tăng gần 653.200 tờ, Tạp chí Cộng sản tăng 56.500 cuốn.
Công tác dân vận của Đảng được thực hiện có hiệu quả trong hệ thống chính trị, được cụ thể hoá sâu vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị

Kinh nghiệm đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Lai Châu

 •   30/12/2018 04:30:51 PM
 •   Đã xem: 124
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nhận thức và trách nhiệm của về công tác dân vận được nâng lên. Công tác dân vận của Đảng được thực hiện có hiệu quả trong hệ thống chính trị, được cụ thể hoá sâu vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được triển khai kịp thời, hiệu quả; Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 34/CT-TTg

Thủ tướng Chỉ thị bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm

 •   29/12/2018 05:37:00 PM
 •   Đã xem: 121
Ngày 28-12-2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 34/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Hoạt động văn hóa, văn nghệ đã tích cực cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Những đóng góp tích cực của hoạt động văn hóa, văn nghệ Lai Châu năm 2018

 •   29/12/2018 05:28:41 PM
 •   Đã xem: 149
Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hướng dẫn của Trung ương, trong năm 2018 công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu được triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân, tích cực cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down