Tổ chức thực hiện

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.612 tỷ đồng, bằng 82,68% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ

Đến tháng 9 năm 2018, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 82% dự toán năm

 •   17/10/2018 04:03:26 AM
 •   Đã xem: 46
9 tháng năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những bước phát triển tích cực, sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển đổi cơ cấu mạnh mẽ và phát triển khá; các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giá trị xuất khẩu hàng địa phương tăng khá, giá cả thị trường ổn định, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.612 tỷ đồng. Tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ gây ra khá kịp thời. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, chủ quyền biến giới quốc gia được giữ vững.
Trong giai đoạn từ 2016-2018, đã hộ trợ cho gần 53 nghìn lượt hộ nghèo về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

Hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết giảm nghèo bền vững, toàn tỉnh giảm được 14,85% hộ nghèo

 •   14/10/2018 07:29:07 PM
 •   Đã xem: 33
Hơn 2 năm qua, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 28/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, trong 2 năm 2016, 2017 đã có trên 12 nghìn hộ thoát nghèo; dự ước đến hết năm 2018 toàn tỉnh giảm được 14,85% hộ nghèo.
Tích cực khôi phục, duy trì và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc, xóa bỏ tập tục lạc hậu

Hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện biên giới

 •   07/10/2018 12:09:06 AM
 •   Đã xem: 71
Công tác dân vận đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng biên giới. Nhân dân tích cực lao động, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tích cực khôi phục, duy trì và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc, xóa bỏ tập tục lạc hậu; tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng; củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn an ninh, trật tự bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

Kết quả nổi bật sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị

 •   02/10/2018 02:17:14 AM
 •   Đã xem: 74
Trong 03 năm qua, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh có những chuyển biến tích cực và đạt một số kết quả rõ nét. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, 10/10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đề ra đến nay cơ bản gần đạt.
Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong 3 năm qua - Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực

 •   28/09/2018 10:04:31 PM
 •   Đã xem: 71
Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. An sinh xã hội được đảm bảo, phúc lợi xã hội và đời sống của người dân được cải thiện; chương trình giảm nghèo được triển khai quyết liệt và đạt kết quả tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc được cải thiện.
Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng khá nhanh, bình quân giai đoạn 2016-2018 ước đạt 15,68%/năm, vượt Nghị quyết đề ra

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015-2018 đạt 15,68%/năm

 •   27/09/2018 10:28:31 PM
 •   Đã xem: 86
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh trong gần 3 năm qua, kinh tế của tỉnh phát triển khá, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng khá nhanh, bình quân giai đoạn 2016-2018 ước đạt 15,68%/năm, vượt Nghị quyết đề ra; GRDP bình quân đầu người ước đạt 31,4 triệu đồng/năm, tăng 1,72 lần so với năm 2015, đạt 78,5% mục tiêu Nghị quyết.
Công tác nhân sự cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng

Lai Châu thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020

 •   05/09/2018 03:43:35 AM
 •   Đã xem: 19
Xác định đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng - sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Tỉnh ủy Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đại hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chất lượng, an toàn, tiết kiệm; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc.
Quang cảnh Hội nghị

Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020

 •   30/08/2018 07:24:44 PM
 •   Đã xem: 95
Hội nghị được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều ngày 30/8. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Đức Vương - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân tộc, Ban Dân vận, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp uỷ chính quyền một số xã biên giới khó khăn trên địa bàn tỉnh...
Quang cảnh Hội nghị

Tỉnh ủy: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

 •   28/08/2018 04:12:30 AM
 •   Đã xem: 154
Ngày 27/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.
Khảo sát đánh giá thực trang cây cao su trên địa địa bàn tỉnh

Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh

 •   14/08/2018 03:03:32 AM
 •   Đã xem: 63
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã đạt được những kết quả tích cực. Đội ngũ trí thức của tỉnh tiếp tục tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, đảm bảo cơ cấu hợp lý, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Toàn tỉnh có trên 19 nghìn trí thức, trong đó 7 người có trình độ tiến sỹ, 378 người có trình độ thạc sỹ, 9.569 người có trình độ đại học, 3.368 người có trình độ cao đẳng.
Bảo vệ, phát triển rừng góp phần phòng chống thiên tai, giữ gìn môi trường sinh thái

Lai Châu: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

 •   12/08/2018 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 99
5 năm qua thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được kết quả tích cực.
Cán bộ chủ chốt huyện Tân Uyên học tập Nghị quyết của Đảng

Đảng bộ Tân Uyên sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

 •   17/07/2018 05:15:30 AM
 •   Đã xem: 154
Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Huyện ủy Tân Uyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng bước đầu.
  Đoàn viên thanh niên luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào  phát triển kinh tế - xã hội

Lai Châu: 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác thanh niên

 •   09/05/2018 03:03:00 AM
 •   Đã xem: 66
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả tích cực.
Đảm bảo gieo cấy lúa và cây trồng vụ Đông Xuân kịp thời vụ với trên 6,7 nghìn ha

Quý I-2018, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển tích cực

 •   21/04/2018 03:19:00 AM
 •   Đã xem: 52
Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, tập trung vào sản xuất nông nghiệp, đảm bảo thời vụ và diện tích gieo trồng; sản xuất công nghiệp tăng khá, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại được duy trì, phát triển.
Quang cảnh Hội nghị

Sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 •   15/03/2018 05:09:00 AM
 •   Đã xem: 117
Ngày 14/3, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp thực hiện Đề án cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt là Đề án) năm 2017.
Phải nhận thức sâu sắc, trách nhiệm và tự giác để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

 •   28/01/2018 09:19:00 PM
 •   Đã xem: 55
Sau một năm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, của BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, với tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu. Để Nghị quyết tiếp tục đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả đòi hỏi cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và quyết liệt hơn.
Tái cơ cấu nông nghiệp được đẩy mạnh, hình thành nhiều vùng chuyên canh hàng hóa nông nghiệp tập trung

Năm 2017: Lai Châu đạt và vượt 9/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch

 •   03/01/2018 04:14:00 AM
 •   Đã xem: 60
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 trong điều kiện tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, song các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện khẩn trương, sâu sát, quyết liệt các nhiệm vụ theo kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Đề án của Tỉnh ủy, với phương châm “Hành động - kỷ cương - hiệu quả” đạt được kết quả toàn diện, hoàn thành thắng lợi 9/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu.
Đại biểu dự Hội nghị ở điểm cầu tỉnh Lai Châu

Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

 •   29/12/2017 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 56
Trong 2 ngày (28 - 29/12), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính Phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập trung thảo luận những giải pháp triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo.
Đại biểu dự Hội nghị ở điểm cầu tỉnh Lai Châu

Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

 •   29/12/2017 01:48:00 AM
 •   Đã xem: 36
Trong 2 ngày (28 - 29/12), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính Phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập trung thảo luận những giải pháp triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo.

Các tin khác


Số 723-CV/TU

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

lượt xem: 12 | lượt tải:9

Số 04-TL/BTTCT

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu về thành lập tỉnh và Đảng bộ tỉnh Lai Châu

lượt xem: 18 | lượt tải:10

Số 03-HD/TU

Hướng dẫn về nội dung sinh hoạt chi bộ

lượt xem: 15 | lượt tải:14

Số 14-QĐi/TU

Quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

lượt xem: 18 | lượt tải:13
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 1,857
 • Tổng lượt truy cập: 544,819
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down