Tổ chức thực hiện

Quang cảnh Hội nghị

Tỉnh ủy: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

 •   28/08/2018 04:12:30 AM
 •   Đã xem: 108
Ngày 27/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.
Khảo sát đánh giá thực trang cây cao su trên địa địa bàn tỉnh

Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh

 •   14/08/2018 03:03:32 AM
 •   Đã xem: 32
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã đạt được những kết quả tích cực. Đội ngũ trí thức của tỉnh tiếp tục tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, đảm bảo cơ cấu hợp lý, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Toàn tỉnh có trên 19 nghìn trí thức, trong đó 7 người có trình độ tiến sỹ, 378 người có trình độ thạc sỹ, 9.569 người có trình độ đại học, 3.368 người có trình độ cao đẳng.
Bảo vệ, phát triển rừng góp phần phòng chống thiên tai, giữ gìn môi trường sinh thái

Lai Châu: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

 •   12/08/2018 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 60
5 năm qua thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được kết quả tích cực.
Cán bộ chủ chốt huyện Tân Uyên học tập Nghị quyết của Đảng

Đảng bộ Tân Uyên sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

 •   17/07/2018 05:15:30 AM
 •   Đã xem: 110
Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Huyện ủy Tân Uyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng bước đầu.
  Đoàn viên thanh niên luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào  phát triển kinh tế - xã hội

Lai Châu: 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác thanh niên

 •   09/05/2018 03:03:00 AM
 •   Đã xem: 47
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả tích cực.
Đảm bảo gieo cấy lúa và cây trồng vụ Đông Xuân kịp thời vụ với trên 6,7 nghìn ha

Quý I-2018, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển tích cực

 •   21/04/2018 03:19:00 AM
 •   Đã xem: 40
Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, tập trung vào sản xuất nông nghiệp, đảm bảo thời vụ và diện tích gieo trồng; sản xuất công nghiệp tăng khá, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại được duy trì, phát triển.
Quang cảnh Hội nghị

Sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 •   15/03/2018 05:09:00 AM
 •   Đã xem: 80
Ngày 14/3, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp thực hiện Đề án cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt là Đề án) năm 2017.
Phải nhận thức sâu sắc, trách nhiệm và tự giác để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

 •   28/01/2018 09:19:00 PM
 •   Đã xem: 35
Sau một năm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, của BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, với tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu. Để Nghị quyết tiếp tục đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả đòi hỏi cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và quyết liệt hơn.
Tái cơ cấu nông nghiệp được đẩy mạnh, hình thành nhiều vùng chuyên canh hàng hóa nông nghiệp tập trung

Năm 2017: Lai Châu đạt và vượt 9/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch

 •   03/01/2018 04:14:00 AM
 •   Đã xem: 40
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 trong điều kiện tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, song các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện khẩn trương, sâu sát, quyết liệt các nhiệm vụ theo kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Đề án của Tỉnh ủy, với phương châm “Hành động - kỷ cương - hiệu quả” đạt được kết quả toàn diện, hoàn thành thắng lợi 9/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu.
Đại biểu dự Hội nghị ở điểm cầu tỉnh Lai Châu

Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

 •   29/12/2017 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 37
Trong 2 ngày (28 - 29/12), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính Phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập trung thảo luận những giải pháp triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo.
Đại biểu dự Hội nghị ở điểm cầu tỉnh Lai Châu

Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

 •   29/12/2017 01:48:00 AM
 •   Đã xem: 25
Trong 2 ngày (28 - 29/12), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính Phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập trung thảo luận những giải pháp triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo.
Quang cảnh Hội nghị

Tỉnh ủy: Giao ban khối Đảng quý IV năm 2017

 •   26/12/2017 03:48:00 AM
 •   Đã xem: 47
Sáng ngày 25/12, khối Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý IV năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và quý I năm 2018. Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả

 •   05/12/2017 03:04:00 AM
 •   Đã xem: 50
Để đánh giá kịp thời, chất lượng kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII sau 1/2 nhiệm kỳ 2015 - 2020; từ đó, rút ra những kinh nghiệm, đề ra các biện pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết đến hết nhiệm kỳ, ngày 23-11-2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 117-KH/TU chỉ đạo việc sơ kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.
Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Từ Thiện, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Sìn Hồ

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

 •   05/12/2017 03:02:00 AM
 •   Đã xem: 25
Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định 7 nhiệm vụ, 3 chương trình trọng điểm đến năm 2020. Để cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương lớn, các chương trình trọng điểm đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội, sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành 6 nghị quyết chuyên đề, 8 đề án và 2 kết luận.
  Sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực (ảnh: QT)

9 tháng năm 2017 - thu ngân sách trên địa bàn đạt 78% dự toán năm

 •   24/10/2017 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 28
Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2017 của tỉnh trong điều kiện nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, cụ thể các nhiệm vụ chính trị. Nhờ vậy, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển khá, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, dự báo nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách địa phương...
Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới của tỉnh, việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công là hết sức cần thiết

Đẩy nhanh việc thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Lai Châu

 •   07/08/2017 12:06:00 AM
 •   Đã xem: 22
Quá trình phát triển của tỉnh trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả vượt bậc, cơ bản đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển. Nhưng trong điều kiện, tình hình mới, để khai thác tiềm năng, lợi thế, tận dụng cơ hội thì môi trường đầu tư, kinh doanh hiện nay của tỉnh đang là một rào cản và là điểm ngẽn của sự phát triển, đòi hỏi phải đẩy mạnh cải cách. Việc thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Lai Châu là bước đột phá cần thiết cho tiến trình đó.
Quang cảnh Hội nghị

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X

 •   27/07/2017 02:56:00 AM
 •   Đã xem: 25
Ngày 25/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
Nhà máy chè Ô Long - Tam Đường với công nghệ hiện đại, sản xuất chè Matcha của Nhật Bản

Lai Châu 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ

 •   27/04/2017 03:14:00 AM
 •   Đã xem: 17
Xác định vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ, trong những năm qua thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về “phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đạt được những kết quả nổi bật thúc đẩy các lĩnh vực sản xuất kinh tế phát triển, tạo ra các lĩnh vực sản xuất mới, nâng cao đời sống mọi mặt cho các tầng lớp Nhân dân.
Lắp đặt thành công rotor Tổ máy số 3 - Nhà máy thủy điện Lai Châu (ảnh: Khắc Kiên)

Kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2016 - thu ngân sách tăng nhanh

 •   08/10/2016 04:09:00 AM
 •   Đã xem: 18
Tỉnh ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016, bên cạnh những khó khăn do điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đời sống Nhân dân thì cũng có những thuận lợi cơ bản như thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cùng với tiền đề của giai đoạn trước, truyền thống đoàn kết, khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm cao trong 9 tháng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nổi bật là thu ngân sách tăng 77% so với cùng kỳ, đạt trên 1.240 tỷ đồng.

Các tin khác


98/CĐ-TTg

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

lượt xem: 75 | lượt tải:0

701-TB/TU

Chủ trương, nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu cấp ủy huyện, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020

lượt xem: 174 | lượt tải:117

146-KH/TU

Thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư

lượt xem: 372 | lượt tải:91

433-CV/VPTU

Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/VPTW của Văn phòng Trung ưng Đảng

lượt xem: 216 | lượt tải:115
 • Đang truy cập: 13
 • Hôm nay: 2,195
 • Tổng lượt truy cập: 439,643
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down