Văn bản theo lĩnh vực: Tổ chức

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Kế số 210-KH/TU, ngày 29 tháng 6 năm 2019 v 28/06/2019 Kế hoạch của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
2 Quy định Số 17-QĐ/TU, ngày 19-4-2019 19/04/2019 Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
3 Số 723-CV/TU 31/10/2018 Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
4 Số 12-QĐi/TU 08/10/2018 Quy định về trách nhiệm của đảng viên, chi uỷ và bí thư chi bộ
5 Số 14-QĐi/TU 08/10/2018 Quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
6 Số 03-HD/TU 08/10/2018 Hướng dẫn về nội dung sinh hoạt chi bộ
7 Số 639-CV/TU 23/07/2018 Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
8 04-NQ/TW 30/10/2016 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
9 18-NQ/TW 25/10/2017 Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
10 19-NQ/TW 25/10/2017 Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down