Tiếp tục tăng cường chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

Thứ bảy - 06/06/2020 10:16 274 0
Phòng, chống sự xâm nhập của các văn hóa phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội là vấn đề được các cấp, các ngành quan tâm trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay; công tác phòng, chống sự xâm nhập của các văn hóa phẩm độc hại là trách nhiệp của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội.`10 năm qua Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về phòng, chống sự xâm nhập của các văn hóa phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển...
Phong trào văn nghệ quần chúng được quan tâm, ngày càng phát triển sâu rộng
Phong trào văn nghệ quần chúng được quan tâm, ngày càng phát triển sâu rộng
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, việc quán triệt và trienr khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư trên địa bà tỉnh Lai Châu đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức, xã hội được đặc biệt quan tâm và tiến hành bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú như: hoạt động sinh hoạt đoàn thể; tuyên truyền cổ động trực quan với 1.127 lượt băng zôn, 67 cụm panô lớn nhỏ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, 12.218 cờ các loại; tổ chức 758 buổi tuyên truyền lưu động, Tổ chức 10.804 buổi chiếu phim lưu động phục vụ hằng trăm nghìn lượt người xem; 35 cuộc triển lãm sách, báo, tài liệu khác và các cuộc thi, hội thi về sách như “Vẽ tranh theo sách”; “Tuyên truyền giới thiệu sách” đã thu hút được hàng trăm thí sinh là các em học sinh tham dự và hàng nghìn học sinh và phụ huynh tham gia cổ vũ. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được chú trọng. Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin đối ngoại tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch đăng tải nhiều tin, bài tuyên truyền theo đúng định hướng, Báo Lai Châu đã đăng tải trên 1.050 tin, bài, ảnh, truyện ngắn, tản văn, bút ký và trên 300 tin, bài, phóng sự được Đài Phát thanh   - Truyền hình tỉnh sản xuất và phát sóng với nội dung tuyên truyền về thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Internet, phòng chống các sản phẩm văn hóa độc hại.

Cùng với đó phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 78,2% bản, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; 81,5% gia đình văn hóa, 95,3% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở các cấp được quan tâm đầu tư, cơ bản phát huy tốt vai trò, chức năng với 03 công trình văn hóa cấp tỉnh, 834 nhà văn hóa (06 nhà văn hóa cấp tỉnh, 07 nhà văn hóa cấp huyện, 88 nhà văn hóa cấp xã và 733 nhà văn hóa thôn bản), 7/8 huyện, thành phố có thư viện, hầu hết các xã đều có điểm bưu điện văn hoá.. Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp được duy trì với 505 buổi biểu diễn chuyên nghiệp; phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển với 1.102 đội văn nghệ quần chúng (trong đó 811 đội hoạt động thường xuyên và hiệu quả, 665 đội được hỗ trợ 2.000.000đ/đội/năm theo nguồn kinh phí từ Đề án 241 của Tỉnh ủy). Hàng năm, tổ chức thành công nhiều hội thi, hội diễn, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc.

Các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ, trong 10 năm, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức được 15.650 buổi tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn… cho 860.750 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Biên tập 46 số với số lượng 50.600 cuốn Thông tin tuổi trẻ Lai Châu, đăng tải 15.000 tin bài trên cuốn thông tin tuổi trẻ Lai Châu, trang thông tin điện tử, Facebook Tỉnh đoàn. Phát trên 36.500 tờ rơi, áp phích hướng dẫn, tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.Đồng thời tổ chức tốt công tác giáo dục truyền thống gắn với triển khai các phong trào thi đua trong thế hệ trẻ...

Với phương châm “lấy tuyên truyền, giáo dục, vận động, phòng ngừa, ngăn chặn là chính”, ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh đã thực hiện tốt việc lồng ghép một số nội dung phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, kiên quyết bài trừ các sản phẩm văn hoá độc hại xâm nhập vào nhà trường thông qua các phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, duy trì phối hợp tổ chức Đêm hội Trăng rằm, Hội thi “Nét đẹp Đội viên”, “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”; tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” với bậc Tiểu học, “Tiến bước lên Đoàn” bậc Trung học cơ sở…Công tác giáo dục kỹ năng sống được đưa vào các môn học cụ thể, gắn công tác giáo dục bài trừ văn hóa phẩm độc hại với tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, về nguồn tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa, tốt đẹp của dân tộc. 

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được đẩy mạnh, chủ động, ngăn chặn phòng ngừa sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa phẩm độc hại vào địa bàn. Trong 10 năm, các ngành chức năng và đội kiểm tra liên ngành 814 các cấp đã tiến hành kiểm tra 698 cơ sở, phát hiện và tịch thu 10.029 đĩa hình, phim, ca nhạc VCD, DVD in sao bản lậu không tem nhãn; tiêu hủy 17.458 đĩa in sao bản lậu không tem nhãn; tháo dỡ và thu 1.170 biển quảng cáo vi phạm, 403 ấn phẩm không rõ nguồn gốc, 36 cuốn lịch, 53 cuốn sách không có nguồn gốc xuất bản, 05 mảnh vải có in hình lạ, 02 radio, 03 thẻ nhớ, 2 file tài liệu ghi âm không được phép lưu hành, xử phạt hành chính 141.000.000 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.... Qua đó, góp phần giữ gìn trật tự kỷ cương trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, tạo môi trường văn hóa ngày càng phong phú, lành mạnh.

Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến được coi trọng, trong 10 năm toàn tỉnh đã có  6.796 tập thể, cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng, biểu dương trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW; 31 tập thể, cơ quan, đơn vị, bản, khu phố và 22 cá nhân trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 2000 - 2015; 24 hộ gia đình văn hoá tiêu biểu; 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức "Ngày hội văn hoá các dân tộc" nhân dịp tết Độc lập 2/9/2016 được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 145 tập thể, cá nhân được khen thưởng ở cấp trung ương, cấp tỉnh về Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới“ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; giữ vững và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển toàn diện, Lai Châu đã cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo động lực để vững bước vào giai đoạn tiếp theo. 

Trao đổi về việc thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW,tại cơ sở anh Bùi Đức Phong - Công chức Văn hóa - Xã hội xã San Thàng, thành phố Lai Châu cho biết: “Tại San Thàng, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được cấp ủy, chính quyền xã bám sát tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TW, Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng hộ gia đình, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị. Việc đăng ký, bình xét công nhận gia đình văn hóa, bản văn hóa, cơ quan văn hóa được thực hiện theo quy định; xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động để mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi bản là một tấm gương, một lá chắn trong việc phòng, chống và đẩy lùi các sản phẩm văn hóa độc hại vào địa phương. Thêm vào đó, cấp ủy, chính quyền xã đã và đang nỗ lực phát triển du lịch cộng đồng thông qua việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của của Nhân dân các dân tộc. Đến nay, toàn xã có 14 đội văn nghệ quần chúng, 16 câu lạc bộ thể thao hoạt động hiệu quả, 10 nhà văn hóa cấp xã và bản; đến năm 2019 có 83,7% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 88,9% bản đạt danh hiệu Bản văn hóa;100 % cơ quan, đơn vị, đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị thiếu sự gắn kết, đồng bộ; công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm chưa được thường xuyên, nhất là ở cơ sở; Công tác quản lý tại cơ sở có lúc chưa sâu sát, còn để hiện tượng tuyên truyền lập "Nhà nước Mông", tuyên truyền đạo trái pháp luật; một số ít công chức, viên chức, Nhân dân bị ảnh hưởng bởi văn hóa phẩm độc hại, chia sẻ, bình luận về thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở một số ít địa phương, đơn vị có nội dung còn mang tính hình thức, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có nơi, có mặt còn hạn chế. Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho thế hệ trẻ có nơi chưa được quan tâm đúng mức; Hạ tầng các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là hệ thống thư viện, phòng đọc; hệ thống tủ sách cơ sở ít phát huy hiệu quả; văn hóa đọc chậm phát triển; còn thiếu cán bộ, công chức có chuyên môn sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin; đội ngũ văn nghệ sỹ mỏng, chưa có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; có ít tác phẩm, bài viết sắc bén đấu tranh chống các luận điệu sai trái, phản động.

Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của  thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư thời gian tới hiệu quả hơn nữa, Tỉnh ủy Lai Châu đã xác định một số giải pháp trọng tâm: Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Chỉ thị số 46-CT/TW và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác văn hóa, văn nghệ. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho thế hệ trẻ, nhất là kỹ năng tiếp cận các loại văn hóa phẩm, sử dụng Internet, mạng xã hội. Tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, thông tin, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, cấp phép hoạt động văn hóa, thông tin, xuất bản.  Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa từ tỉnh đến cơ sở;Quan tâm bố trí kinh phí phục vụ sự nghiệp văn hóa, thể thao. Tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình; tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về văn hóa và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện các phong trào văn hóa và xã hội hóa các hoạt động văn hóa./.

Tác giả bài viết: Hải Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 183 | lượt tải:23

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 170 | lượt tải:18

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 524 | lượt tải:14

Kế số 210-KH/TU, ngày 29 tháng 6 năm 2019 v

Kế hoạch của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

lượt xem: 5859 | lượt tải:613
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down