Tự hào 64 năm Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu

Thứ hai - 14/10/2013 05:58 403 0
Lịch sử ra đời và phát triển của Văn phòng cấp uỷ Đảng luôn gắn liền với lịch sử phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tự hào 64 năm Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu
Văn phòng các cấp uỷ Đảng tỉnh Lai Châu cũng luôn gắn liền với sự ra đời, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh. Quá trình đó, được đánh dấu bằng sự kiện chính trị trọng đại, ngày 10/10/1949, Ban cán sự Đảng Lai Châu được thành lập; đánh dấu bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng của phong trào cách mạng ở Lai Châu, mở đầu truyền thống của phong trào cách mạng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lai Châu.
      Mỗi chặng đường đấu tranh đầy gian khổ hy sinh, song thắng lợi cũng rất vẻ vang của Đảng bộ tỉnh đều in đậm dấu ấn hoạt động và đóng góp to lớn của Văn phòng Tỉnh uỷ. Đây là nguyên nhân góp phần vào thắng lợi trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh và là truyền thống của Văn phòng Tỉnh uỷ trong 64 năm xây dựng và trưởng thành.
          Luôn tự hào với bề dày truyền thống của mình với chức năng tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo thời gian qua cán bộ đảng viên, nhân viên Văn phòng Tỉnh uỷ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ qua việc xây dựng quy chế, chương trình làm việc của cấp uỷ. Văn phòng Tỉnh uỷ đã căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định của từng nhiệm kỳ Đại hội, để phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, UBND tỉnh; các ban Đảng tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng quy chế, xây dựng chương trình làm việc toàn khoá của Ban chấp hành, chương trình làm việc hàng năm, hàng tháng của Ban Thường vụ. Kịp thời bổ sung, điều chỉnh, đưa vào chương trình những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách. Trọng tâm là giúp cấp uỷ tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và tham mưu giúp cấp uỷ có những giải pháp đối với những vấn đề bức xúc, vấn đề mới nảy sinh. Qua đó, đã nhận định rõ chức năng, phạm vi trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ và từng đồng chí cấp uỷ viên. Do đó hoạt động của cấp uỷ qua từng thời kỳ đã đi vào nề nếp, giải quyết công việc có kế hoạch, có chương trình, chất lượng công việc của tập thể và cá nhân cấp uỷ được nâng lên.
      Giúp cấp uỷ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ, các Hội nghị Ban chấp hành, Ban thường vụ. Trước mỗi kỳ Đại hội, Văn phòng Tỉnh uỷ đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ: Theo dõi, nắm chắc tình hình, tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến tham gia của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, đề xuất những vấn đề lớn trình cấp uỷ quyết định, trực tiếp tham gia biên tập Văn kiện Đại hội, xây dựng chương trình Đại hội; góp phần hình thành quan điểm, chủ trương của cấp uỷ qua mỗi kỳ Đại hội. Đồng thời trực tiếp phục vụ các Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ triển khai tổ chức quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của cấp uỷ và giải quyết các vấn đề lớn quan trọng của tỉnh, bảo đảm chu đáo, an toàn, chất lượng các hội nghị được nâng lên.
      Trong công tác tiếp nhận, cung cấp và giúp cấp uỷ xử lý các nguồn thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ đã chủ động nắm bắt các nguồn thông tin từ nhiều kênh, kể cả dư luận xã hội... để có thông tin đa dạng, nhiều chiều, phong phú để chọn lọc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ. Giúp cấp uỷ duy trì thường xuyên chế độ báo cáo định kỳ cũng như đột xuất, báo cáo chuyên đề. Những thông tin của Văn phòng Tỉnh uỷ được cấp uỷ xác định là nguồn thông tin tổng hợp khách quan, trung thực, có chất lượng phản ánh những vấn đề quan trọng, cấp bách giúp cấp uỷ lãnh đạo và điều hành công việc có hiệu quả.
      Trong nhiệm vụ giúp cấp uỷ giải quyết các đơn thư khiếu kiện của cán bộ, nhân dân đã hoàn thành tốt; đã thực hiện đón tiếp, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo để nghiên cứu, đề xuất ý kiến xử lý hoặc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc giải quyết đơn thư của công dân theo đúng thẩm quyền, góp phần giải quyết nguyện vọng của cán bộ và nhân dân, ổn định tình hình. Các nhiệm vụ: Văn thư, lưu trữ, cơ yếu, tài chính, quản trị, hành chính và các nhiệm vụ công tác khác luôn hoàn thành tốt, góp phần tích cực, có hiệu quả vào sự lãnh đạo của cấp uỷ. 
      Có được những kết quả 64 năm qua, tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh uỷ qua nhiều giai đoạn lịch sử và đã từng bước được củng cố kiện toàn, đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng trưởng thành về mọi mặt. Từ khi ra đời là Tổ văn phòng, đến nay Văn phòng Tỉnh uỷ là một cơ quan tham mưu giúp việc có 6 đơn vị trực thuộc; từ khi số lượng và trình độ của cán bộ làm công tác văn phòng còn hạn chế, đến nay Văn phòng Tỉnh uỷ có 42 cán bộ, công chức và người lao động trong đó đảng viên chiếm 85%; cán bộ, công chức có trình độ đại học, cao đẳng hơn 66%; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân và trung cấp 55%.
      64 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu và sự giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân, Văn phòng Tỉnh uỷ đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, từng bước trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng với sự tin cậy của cấp uỷ Đảng. Trong suốt quá trình phấn đấu, xây dựng và từng bước trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công chức qua các thời kỳ đã không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao năng lực công tác, đổi mới phong cách làm việc và luôn phát huy truyền thống đoàn kết, ngày càng xứng đáng với yêu cầu, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Đảng bộ tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh uỷ đã phấn đấu trở thành những cán bộ chủ chốt của tỉnh, các ngành, các huyện, thị. Cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh uỷ dù ở môi trường công tác nào, làm bất kỳ công việc gì được giao cũng luôn nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống của Văn phòng cấp uỷ và sự tin cậy của Đảng.
      Ghi nhận những thành tích đạt được trong 64 năm qua, nhất là từ khi chia tách thành lập tỉnh năm 2004 đến nay. Tập thể Văn phòng Tỉnh uỷ và nhiều cá nhân nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương lao động Hạng Nhì, Hạng Ba; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh uỷ, Bộ, Ngành, UBND tỉnh và danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp.
      Tự hào về truyền thống vẻ vang và thành tích của mình, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh uỷ quyết tâm giữ gìn và phát huy truyền thống đó, khắc phục những hạn chế, yếu kém; đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển./.

Tác giả bài viết: HC-CY-CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 81/TB-VPCP 2021

Thông báo 81/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về phòng, chống Covid-19

lượt xem: 394 | lượt tải:14

Số 04 -TB/HĐ

Thông báo Kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 và mẫu Đơn đề nghị phúc khảo

lượt xem: 581 | lượt tải:87

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 986 | lượt tải:43

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 985 | lượt tải:57
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down