Chủ động tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ tư - 10/04/2024 11:41 570 0
Ngày 05/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1209/UBND-KTN về việc chủ động tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh… đồng thời thực hiện một số nội dung sau:
Chủ động tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Tiếp tục thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân trên địa bàn nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định về quản lý bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng trong thời gian cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng bố trí lực lượng thường trực tại các chốt, trạm để kiểm soát chặt chẽ người ra, vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại những khu vực có mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên; tăng cường công tác tuần tra, canh gác, phát hiện sớm lửa rừng và đảm bảo lực lượng ứng trực, sẵn sàng huy động lực lượng tại chỗ xử lý ngay khi cháy rừng xảy ra.

- Chỉ đạo UBND các xã, các chủ rừng kiểm tra, rà soát, điều chỉnh phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo sát tình hình thực tế; chủ động bố trí các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; có quy định, nội quy đối với người ra, vào rừng trong thời gian cao điểm nguy cơ cháy rừng; thực hiện nghiêm túc, tuân thủ nguyên tắc về chế độ thông tin, báo cáo, xử lý tình huống trong phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại trang điện tử kiemlam.org.vn; kịp thời thông tin cấp dự báo cháy rừng cho Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện, thành phố và hệ thống loa phát thanh của xã, thôn (bản), tuyên truyền lưu động bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ rừng, Nhân dân.

- Khi xảy ra cháy rừng phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh thông qua cơ quan thường trực (S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo số điện thoại: 0973.883.705 0912.928.767) để tổng hợp, tham mưu Trưởng Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nắm, chỉ đạo.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 - Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện tốt công tác thông tin, dự báo, cảnh báo cấp cháy rừng, đảm bảo cập nhật chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố duy trì nghiêm chế độ trực phòng, cháy, chữa cháy rừng trong thời gian cao điểm cháy rừng; tăng cường tối đa lực lượng bám sát địa bàn, tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chính quyền địa phương, chủ rừng thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; thông tin cấp cháy rừng đến chính quyền địa phương cơ sở, các chủ rừng, trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ dân sống gần rừng.

- Chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh rà soát hợp đồng khoán bảo vệ rừng; nội dung hợp đồng cần thể hiện rõ khối lượng công việc, giá trị hợp đồng, trách nhiệm của các bên liên quan trong trường hợp để xảy ra cháy rừng… để có cơ sở nghiệm thu, thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
- Theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký kết; chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vụ trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương các cấp, chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo kịp thời ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng.

- Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố phối hợp lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương, chủ rừng, tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; cập nhật thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, cấp dự báo cháy từng trong thời gian cao điểm nắng nóng để người dân biết, chủ động, phòng ngừa.

5. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu: Thực hiện công tác dự báo, cảnh báo, kịp thời cung cấp thông tin về thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến các cơ quan chức năng để phục vụ công tác dự báo tình hình thiên tai, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm lâm, chính quyền địa phương, chủ rừng tiếp tục tuyên truyền tới các đoàn viên, hội viên và Nhân dân các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; không đốt dọn thực bì, sử dụng lửa trong rừng, gần rừng trong thời điểm nguy cơ cháy rừng cao; sẵn sàng tham gia ứng phó chữa cháy rừng, tìm kiểm cứu hộ, cứu nạn khi có cháy rừng xảy ra.

7. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh: Theo nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp tục tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đảm bảo kịp thời, hiệu quả./.


 

Tác giả: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 348 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2067 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3107 | lượt tải:1139

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3146 | lượt tải:429

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3388 | lượt tải:498
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập79
  • Hôm nay17,953
  • Tháng hiện tại536,054
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,297,820
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down