Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo

Chủ nhật - 28/04/2024 20:21 381 0
Ngày 24/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số: 1518/UBND-KTN về việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

- Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và chủ đầu tư các dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị và trên địa bàn quản lý, nhất là áp dụng các giải pháp tối ưu, ứng dụng công nghệ tự động, sử dụng năng lượng mặt trời, thay thế đèn tiết kiệm điện ... trong chiếu sáng công cộng, quảng cáo, trang trí ngoài trời.

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 08/6/2023 và Kế hoạch số 2437/KH-UBND, ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tổ chức không tuân thủ.

- Tăng cường các giải pháp về tiết kiệm điện, cụ thể:

+ Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp: Tiết kiệm điện tối thiểu 5% sản lượng điện tiêu thụ/năm.

+ Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng đô thị, đèn quảng cáo, trang trí ngoài trời: Tiết kiệm điện tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ hàng tháng; giảm 50% công suất chiếu sáng vào cao điểm tối thực hiện từ tháng 5 năm 2024 đến hết tháng 10 năm 2025.

+ Đối với khách hàng sản xuất: Cam kết tiết kiệm tối thiểu 2% sản lượng điện tiêu thụ/năm, điều hòa phụ tải, giãn kế hoạch sản xuất, dịch chuyển ngày làm việc, dịch chuyển ca sản xuất, giảm công suất giờ cao điểm, hạn chế sử dụng công suất lớn vào những tháng mùa hè, đặc biệt là các khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ 30 phút và từ 20 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Ký kết các thỏa thuận tiết giảm công suất từ 30% - 50% khi hệ thống khó khăn trong cung ứng điện và theo thông báo của đơn vị Điện lực; tham gia các sự kiện điều chỉnh phụ tải điện (DR) khi có thông báo từ đơn vị Điện lực.

+ Đối với các khách hàng kinh doanh dịch vụ, tòa nhà, siêu thị, các trung tâm thương mại: Tiết giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm và khi hệ thống điện có yêu cầu. Chủ động phương án sử dụng nguồn điện tại chỗ để giảm nhu cầu sử dụng điện từ lưới điện quốc gia.

+ Đối với các hộ gia đình: Sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg, ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Thường xuyên thực hiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và sử dụng ở chế độ, mức nhiệt độ phù hợp (chế độ làm lạnh từ 26 độ C trở lên)...

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Với vai trò là cơ quan thường trực của Tổ công tác đặc biệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 892/QĐ-UBND, ngày 29/6/2023, chủ động tổ chức rà soát, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án lưới điện, nguồn điện để tham mưu tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

3. Giao Sở Công thương

- Đôn đốc chủ đầu tư các công trình lưới điện, nguồn điện trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, sớm đưa vào vận hành theo đúng tiến độ được phê duyệt tại Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát các chủ đầu tư các nhà máy thủy điện có kế hoạch sử dụng nước tối ưu nhất, vừa bảo đảm sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, đồng thời ưu tiên tối đa nguồn nước dự phòng phục vụ phát điện trong thời gian cao điểm.

- Phối hợp với Công ty Điện lực Lai Châu và các tổ chức có liên quan tuyên truyền công tác thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả sản xuất, nhất là áp dụng các giải pháp tối ưu, ứng dụng công nghệ tự động, sử dụng năng lượng mặt trời, thay thế đèn tiết kiệm điện,... trong chiếu sáng công cộng, quảng cáo, trang trí ngoài trời.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các nội dung của pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt, đảm bảo sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn nước tại các công trình thủy điện và các công trình khác có liên quan.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu đất được phân bổ cho các huyện, thành phố; chuyển mục đích sử dụng đất cho phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải, dự báo chính xác tình hình khí tượng, thủy văn để chủ động đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hướng dẫn các chủ đầu tư lưới điện, nguồn điện về việc chuyển đổi mục đích đất rừng, sử dụng rừng tạm để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lưới điện và nguồn điện.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh tính toán, lập kế hoạch sử dụng nước của công trình thủy lợi trên các lưu vực có liên quan với công trình thủy điện, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước, tránh xả thừa gây lãng phí nguồn nước.

6. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách, cách tính tiền điện, cách sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của người nhân dân trên địa bàn tỉnh.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động phối hợp với các chủ đầu tư rà soát khó khăn, vướng mắc khi triển khai các dự án lưới điện, nguồn điện trên địa bàn có liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, có ảnh hưởng đến đất rừng, đất lúa... trên cơ sở đó có biện pháp tháo gỡ hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn tuyên truyền đến nhân dân sử dụng nước cho sản xuất, sinh hoạt có hiệu quả, hợp lý, không xả thừa gây lãng phí nguồn nước; tuyên truyền đến nhân dân về tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng các công trình lưới điện, nguồn điện, không cản trở hoặc cố tình kiến tạo tài sản trên đất nhằm thu lợi trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
8. Công ty Điện lực Lai Châu

- Xây dựng cụ thể kế hoạch đảm bảo cung cấp điện năm 2024; rà soát, bố trí kế hoạch hợp lý và rút ngắn thời gian thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện, tổ máy phát điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo hệ số sẵn sàng và độ khả dụng của các nhà máy điện, đáp ứng cao nhất việc cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Đẩy mạnh tuyên truyền bằng mọi hình thức về những khó khăn trong việc cung ứng điện từ hệ thống điện Quốc gia để nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu, chia sẻ với khó khăn với ngành điện, thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả.

- Vận động các nhóm khách hàng như cơ quan, công sở, hành chính sự nghiệp; tổ chức, cơ quan quản lý chiếu sáng công cộng, cơ sở kinh doanh và thương mại dịch vụ, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm ký cam kết thực hiện tiết kiệm điện.

- Tăng cường tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các đối tượng khách hàng về các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội....

- Phối hợp vận động cơ sở kinh doanh và thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp và các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
 

Tác giả: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 348 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2067 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3107 | lượt tải:1139

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3146 | lượt tải:429

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3388 | lượt tải:498
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập82
  • Hôm nay18,033
  • Tháng hiện tại536,134
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,297,900
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down