Triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh năm 2022

Thứ sáu - 04/03/2022 09:50 310 0
Chiều 04/3, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Trọng Hải - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển KTTT tỉnh.
Đồng chí Hà Trọng Hải – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển KTTT tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Đồng chí Hà Trọng Hải – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển KTTT tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Năm 2021, Hoạt động của BCĐ luôn được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Cơ quan thường trực BCĐ phát triển KTTT tỉnh đã nêu cao vai trò, trách nghiệm chủ động tham mưu với tỉnh và Trưởng BCĐ trong việc cụ thể hóa các chính sách của Nhà nước để triển khai thực hiện đến khu vực KTTT, HTX.

Chỉ đạo Liên minh HTX tỉnh - cơ quan Thường trực BCĐ phối hợp với các cơ quan tổ chức được 16 lớp hướng dẫn tuyên truyền tập trung cho 800 học viên. Tập trung tuyên truyền tại các xã xây dựng nông thôn mới chưa có HTX. Phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh giới thiệu các HTX điển hình của tỉnh.

Các cơ quan thành viên BCĐ đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại; xây dựng mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Ngành Ngân hàng đã hỗ trợ tín dụng cho các HTX với doanh số cho vay đạt gần 30 tỷ đồng, dư nợ hiện tại là 63,4 tỷ đồng cho 35 HTX vay vốn. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã giải ngân 7 tỷ đồng cho 90 dự án vay vốn. Chủ động tham mưu cho Ban chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 chỉ đạo thực hiện tiêu chí số 13 về  “Tổ chức sản xuất”. Đến nay có 81/106 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí số 13 và 18 HTX với 34 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3, 4 sao.

Tham gia thảo luận, các đại biểu tập trung nêu rõ thực trạng phát triển KTTT hiện nay về vấn đề sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề, sử dụng đất đai, thu nhập, hỗ trợ vốn vay… Qua đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thành phần KTTT nâng cao vị thế trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Trọng Hải - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển KTTT tỉnh khẳng định vai trò của thành phần KTTT đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, bằng sức mạnh tự thân, thành phần KTTT cần thể hiện rõ hơn nữa vị thế của mình trong nền kinh tế địa phương. Đổi mới tư duy phối hợp giữa các sở, ban, ngành để góp phần thúc đẩy KTTT phát triển. Lựa chọn những HTX, Tổ hợp tác mang tính điển hình làm mẫu để tập trung đầu tư. Nâng cao năng lực quản trị, quản lý cho các HTX; tư duy sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường. Kịp thời nắm bắt thông tin thị trường để kết nối giúp giải quyết đầu ra cho HTX. Chủ động hướng dẫn các HTX trong hoạt động và tiếp cận các chính sách liên quan đến HTX. Quan tâm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, chú trọng thực chất, đi vào chất lượng.

Đối với các cơ quan thường trực và thành viên BCĐ phát triển KTTT tỉnh bám sát nhiệm vụ được phân công, hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ chính sách cũng như đề xuất nhiều giải pháp để giúp KTTT phát triển hơn nữa.

* Chiều cùng ngày, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) và hoạt động của BCH Liên minh HTX tỉnh năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Năm 2021, BCH Liên minh HTX đã tập trung lãnh, chỉ đạo, đề ra các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX được mở rộng hơn. Chất lượng của HTX được củng cố, nhiều mô hình HTX hoạt động kinh doanh có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò hỗ trợ thúc đẩy kinh tế thành viên phát triển.

Đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh có 255 tổ hợp tác (THT), tăng 20 THT so với năm 2020, đạt 133% so với kế hoạch tỉnh giao. Doanh thu bình quân ước đạt 270 triệu đồng/THT; thu nhập bình quân của thành viên ước đạt 3,65 triệu đồng/người/tháng.

Toàn tỉnh có 348 HTX hoạt động trong các lĩnh vực: nông, lâm nghiệp, thủy sản, dịch vụ nông nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; thương mại, dịch vụ; vận tải; vệ sinh môi trường; tín dụng (tăng 38 HTX so với kế hoạch năm 2021). Trong đó có 265 HTX đang họat động với tổng vốn điều lệ hơn 826 tỷ đồng, vốn điều lệ bình quân 3,1 tỷ đồng/HTX. Doanh thu bình quân đạt hơn 1 tỷ đồng. Thành phần kinh tế hợp tác đã tạo việc làm cho gần 6.000 lao động.

Năm 2022, Liên minh HTX tỉnh xác định một số giải pháp để đạt được các mục tiêu như: tổ chức 10 lớp tuyên truyền chủ trương, pháp luật về HTX; tư vấn, vận động thành lập mới 25 HTX và 20 THT trở lên; hỗ trợ 2-3 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, 10 mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến và có trên 8 sản phẩm của HTX đạt tiêu chuẩn 3 sao theo chương trình OCOP; thu hút mới trên 500 lao động;...

Về hoạt động của BCH Liên minh HTX trong năm 2021 đã thực hiện đạt và vượt 7 chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra như: tổ chức tuyên truyền các chủ trương, văn bản pháp luật về HTX; thành lập mới 25 HTX; thu hút mới 500 lao động; xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị; giải ngân cho 15 lượt HTX vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; thu hút trên 80% số HTX tham gia thành viên Liên minh HTX…

BCH Liên minh HTX tỉnh cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; thực hiện các chương trình phối hợp cũng như tổ chức các cuộc kiểm tra, nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX tại các địa phương nhằm tư vấn, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Dịp này, Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung nhân sự tham gia BCH Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 4 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 2 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra gồm 1 đồng chí./.
 

Tác giả: Thu Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 924 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2454 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3677 | lượt tải:1247

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3709 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3983 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập56
  • Hôm nay23,339
  • Tháng hiện tại800,380
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,562,146
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down