Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động Báo cáo viên cấp tỉnh

Thứ năm - 28/09/2023 12:31 1.242 0
Chiều ngày 28/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động Báo cáo viên cấp tỉnh. Các đồng chí: Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Chí Công - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Dự Hội nghị có các đồng chí Báo cáo viên Trung ương của tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động báo cáo viên cấp tỉnh từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đến nay, theo đó sau Đại hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành Quyết định công nhận Báo cáo viên cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; hằng năm tiến hành rà soát, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy bổ sung, củng cố, kiện toàn khi có sự thay đổi; đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh được xây dựng đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu theo quy định; đến nay báo cáo viên cấp tỉnh có 49 đồng chí, khuyết 1 đồng chí (chưa kiện toàn). Trong đó 16 đồng chí báo cáo viên công tác tại các huyện, thành phố, 33 đồng chí công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Về trình độ chuyên môn: 22 đồng chí (chiếm 45,83%) có trình độ thạc sĩ; 27 đồng chí (chiếm 54,17%) có trình độ đại học; 45 đồng chí (chiếm 91,67%) có trình độ cao cấp lý luận; 4 đồng chí (chiếm 8,33%) có trình độ trung cấp lý luận; báo cáo viên là người dân tộc thiểu số có 10 đồng chí (chiếm 20,83%).

Trong những năm qua, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh đi vào nền nếp, cơ bản đạt chất lượng, hiệu quả. Đa số báo cáo viên bám sát chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng, hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; chú trọng đổi mới phương pháp, cách thức, nội dung trong hoạt động gắn với ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả tuyên truyền; tích cực, chủ động tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng của bản thân; kịp thời, chủ động, nhạy bén trong nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân; tham mưu, đề xuất với cấp ủy đổi mới cách thức, phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và những biện pháp cụ thể trong các vấn đề tư tưởng nảy sinh ở cơ sở… tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn Đảng bộ và trong xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của báo cáo viên cấp tỉnh còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như: Công tác tham mưu của cơ quan thường trực còn thiếu chủ động, chưa có nhiều giải pháp thiết thực, có việc hiệu quả chưa cao; báo cáo viên mới chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền miệng mà các nhiệm vụ khác chưa được quan tâm đúng mức (nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; đối thoại, giải đáp; đấu tranh, phản bác…); việc tham dự Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh của một số đồng chí chưa thường xuyên; hoạt động tuyên truyền chưa thường xuyên, chủ yếu dự các Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh và triển khai tại cuộc họp cơ quan, chi bộ, chưa có nhiều hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân;;….

Hội nghị cũng thông qua dự thảo Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh, theo đó, thực hiện Quyết định số 973-QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kèm theo Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở Quyết định số 59-QĐ/BTGTU, ngày 08/3/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung theo Quy chế 973 và phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh.

Trên cơ sở định hướng thảo luận của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đại biểu đã tích cực, sôi nổi thảo luận; đã có 8 ý kiến thảo luận tập trung làm rõ một số hạn chế, khó khăn trong triển khai hoạt động báo cáo viên, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên trong thời gian tới như: nâng cao chất lượng báo cáo viên truyền tải, thông tin chuyên đề tại các hội nghị; kịp thời cung cấp thông tin chính thống trước những sự kiện, vấn đề dư luận quan tâm; tăng cường đối thoại, trao đổi giữa báo cáo viên và các đại biểu tham dự Hội nghị; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao các kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; tổ chức các đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố …; góp ý vào dự thảo Quy chế hoạt động Báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đến nay hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực; cấp ủy các cấp quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu, thành phần; chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị được nâng lên; đồng chí cũng đề nghị để nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt các chủ trương, quan điểm, quy định của Đảng về tổ chức hoạt động báo cáo viên của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp; cấp ủy các cấp, cơ quan, đơn vị quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên có trình độ, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tới; xây dựng và hoàn thiện Quy chế hoạt động Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ tỉnh theo Quyết định 973 của Ban Tuyên giáo Trung ương; nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa báo cáo viên các cấp;…
 

Tác giả: Đỗ Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 925 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2454 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3678 | lượt tải:1248

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3710 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3985 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập79
  • Hôm nay24,759
  • Tháng hiện tại801,800
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,563,566
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down