Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo giữa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2023

Thứ ba - 18/07/2023 22:40 953 0
Ngày 18/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023. Các đồng chí: Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đặng Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban Thường trực, Lê Chí Công - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa, khối khoa giáo, lãnh đạo ban tuyên giáo (tuyên giáo) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, lãnh đạo trung tâm chính trị các huyện, thành phố...

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Trọng tâm - Thuyết phục”, trong nửa đầu nhiệm kỳ, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật: Tham mưu Tỉnh ủy hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về công tác tư tưởng làm cơ sở pháp lý để triển khai nhiệm vụ tuyên giáo trong toàn Đảng bộ. Tham mưu tổ chức nhiều hội nghị, Hội thảo có ý nghĩa quan trọng về học tập, quán triệt nghị quyết, Hội nghị triển khai Kết luận 01-KL/TW năm 2023; Hội thảo “Đánh giá hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học” trên địa bàn tỉnh … Tham mưu hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” tạo sự lan tỏa, hưởng ứng mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị.

Tiếp tục đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhanh, đồng bộ; triển khai Kết luận 01-KL/TW về học tập, làm theo Bác gắn với Kết luận 21-KL/TW về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và các quy định nêu gương của Trung ương tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; công tác nắm bắt dư luận xã hội được chủ động, kịp thời; đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng linh hoạt, nhạy bén hơn so với trước. Các lĩnh vực tuyên giáo được triển khai đồng bộ, có chiều sâu đã từng bước nâng cao vị thế tham mưu của ngành Tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh.

Công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023 được toàn ngành cụ thể hóa theo chương trình, kế hoạch của nhiệm kỳ và năm 2023, bám sát hướng dẫn của ngành tuyên giáo, sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ công tác tư tưởng quan trọng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; tiếp tục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền, triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.
48vu vo
Thừa ủy quyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo năm 2023 cho các cá nhân

Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng bộ vẫn tồn tại một số những khó khăn, hạn chế: Việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai nghị quyết của một số cấp ủy chậm đổi mới, chất lượng chưa cao; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết còn chung chung. Một số đơn vị chưa quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chưa có nhiều bài viết chuyên sâu trên báo chí. Một số khó khăn, hạn chế trong lĩnh vực khoa giáo chậm được khắc phục...

Tham luận tại Hội nghị với 10 ý kiến từ các đại biểu đã tập trung đi sâu làm rõ kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong từng lĩnh vực tuyên giáo; đề xuất biện pháp giải quyết; trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo.. như tham luận về hiệu quả từ Nghị quyết 04-NQ/TU với mô hình bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ của Sở Văn Hóa, thể thao và Du lịch; công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách về khoa học công nghệ đến người dân của Sở Khoa học và Công nghệ; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng của Ban Tuyên giáo Thành ủy...

  Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương kết quả của toàn ngành trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, và chỉ đạo nửa cuối nhiệm kỳ ngành tuyên giáo cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo theo khẩu hiệu hành động của Ngành Tuyên giáo Lai Châu “Tiên phong - Trọng tâm - Thuyết phục”, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác tuyên giáo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai nhiệm vụ toàn ngành. Tập trung tuyên truyền hiệu quả sự kiện kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh, 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách và thành lập tỉnh gắn với phong trào thi đua “Đẩy  mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”. Nâng cao hiệu quả tham mưu đi vào chiều sâu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh. Chủ động, nhạy bén, kịp thời trong việc phát hiện và đấu tranh để ngăn chặn, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.Tập trung rà soát, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt của cấp ủy cơ sở Đảng; quan tâm chỉ đạo việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023), thừa ủy quyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 13 đồng chí có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng./.

Tác giả: Vũ Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 581 | lượt tải:68

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2233 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3338 | lượt tải:1174

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3376 | lượt tải:454

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3630 | lượt tải:531
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập135
  • Hôm nay13,131
  • Tháng hiện tại643,148
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,404,914
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down