Kỳ họp thứ 38 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Thứ sáu - 06/03/2020 13:42 1.202 0
Ngày 26/02/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức kỳ họp thứ 38. Chủ trì kỳ họp có đồng chí Lê Văn Lương - UVBTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
Đ/c Lê Văn Lương - UVBTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu kết luận kỳ họp
Đ/c Lê Văn Lương - UVBTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu kết luận kỳ họp
Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung:

1. Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Vấn, nguyên đảng ủy viên, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đảng viên Chi bộ tổ dân phố số 21, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu.

Đồng chí Trần Văn Vấn, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức, công chức, Phó Giám đốc, kiêm Trưởng phòng Tổ chức, công chức, Sở Nội vụ đã vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ: với cương vị Trưởng phòng Tổ chức, công chức Sở Nội vụ đã tham mưu, thẩm định 29 quyết định hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế ngành Y tế không đúng quy định. Với cương vị Phó Giám đốc, kiêm Trưởng phòng Tổ chức, công chức, Sở Nội vụ đã tham mưu thẩm định thông báo nâng bậc lương cho 124 lao động hợp đồng, trong đó trực tiếp ký thông báo nâng bậc lương cho 47 lao động hợp đồng không đúng quy định; từ năm 2013 - 2016 chưa kịp thời tham mưu tổ chức tuyển dụng viên chức ngành Y tế.

Vi phạm của đồng chí Trần Văn Vấn làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, Đảng ủy và Cơ quan Sở Nội vụ. Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Trần Văn Vấn.  

2. Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

2.1. Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018, Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nhiệm kỳ 2018-2020

Ban hành quy chế làm việc chưa quy định trách nhiệm, quyền hạn của bí thư, phó bí thư, các đồng chí chi ủy viên và đảng viên trong chi bộ, đảng bộ. Lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý, sử dụng ngân sách có việc thiếu sâu sát: tập thể lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thống nhất hợp đồng lao động có thời hạn một số trường hợp làm nhiệm vụ chuyên môn không đúng quy định; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công quy định một số khoản chi chưa đúng quy định; xây dựng quy chế chi trả nhuận bút và thực hiện chi trả tiền thù lao đối với một số trường hợp không đúng đối tượng được hưởng dẫn đến vượt định mức thanh toán theo quy định của UBND tỉnh. Vi phạm của Chi ủy chi bộ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nhiệm kỳ 2015-2018, Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nhiệm kỳ 2018-2020 chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng, nhưng phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

2.2. Đồng chí Phan Bá Quyết, Bí thư Chi bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Chịu trách nhiệm người đứng đầu về khuyết điểm, vi phạm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018; Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2020 trong xây dựng quy chế làm việc và công tác cán bộ.

Chịu trách nhiệm chính về vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng ngân sách: ký ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của cơ quan quy định một số khoản chi chưa đúng quy định, quy chế chi trả nhuận bút quy định đối tượng được hưởng thù lao, mức thanh toán tiền thù lao không đúng theo quy định của UBND tỉnh; ký thanh toán tiền thù lao không đúng đối tượng được hưởng dẫn đến vượt định mức so với quy định số tiền 402 triệu, để cấp phó ký thanh toán tiền thù lao không đúng đối tượng được hưởng dẫn đến vượt định mức so với quy định số tiền 1.003 triệu đồng; ký thanh toán tiền đầu tư xây dựng cơ bản vượt khối lượng so với thực tế thi công số tiền 41 triệu đồng.

Vi phạm của đồng chí Phan Bá Quyết làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, Đảng ủy và cơ quan. Vi phạm của đồng chí Phan Bá Quyết đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

2.3. Đồng chí Hoàng Công Xuất, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2018-2020, nguyên Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Với cương vị Phó Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Đảng ủy đồng chí cùng chịu trách nhiệm về khuyết điểm, vi phạm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018; Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2020 trong xây dựng quy chế làm việc và công tác cán bộ.

Với cương vị Phó Giám đốc, đồng chí chịu trách nhiệm với vai trò tham mưu, giúp việc giám đốc để xảy ra sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng ngân sách. Ký thanh toán tiền thù lao không đúng đối tượng được hưởng dẫn đến vượt định mức so với quy định số tiền 1.003 triệu đồng.

Vi phạm của đồng chí Hoàng Công Xuất làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, Đảng ủy và cơ quan. Vi phạm của đồng chí Hoàng Công Xuất đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

2.4. Đồng chí Lò Thái Cường, Chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018, Đảng ủy viên Đảng ủy nhiệm kỳ 2018-2020, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: cùng tập thể chịu trách nhiệm về khuyết điểm, vi phạm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018; Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2020. Vi phạm của đồng chí Lò Thái Cường chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng, nhưng phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

2.5. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính: cùng tập thể chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nhiệm kỳ 2018-2020. Chịu trách nhiệm với vai trò tham mưu giúp giám đốc để xảy ra khuyết điểm, vi phạm trong công tác cán bộ. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Thị Hà chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng, nhưng phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

2.6. Đồng chí Trần Thị Thắm, đảng viên, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ: chịu trách nhiệm chính với vai trò tham mưu giúp giám đốc trong quản lý, sử dụng ngân sách để xảy ra sai phạm; ký đề nghị thanh toán tiền đầu tư XDCB vượt khối lượng so với thực tế thi công số tiền 41 triệu đồng. Ký duyệt thanh toán tiền thù lao không đúng đối tượng được hưởng dẫn đến vượt định mức so với quy định số tiền 1.405 triệu đồng. Vi phạm của đồng chí Trần Thị Thắm làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, chi bộ và cơ quan. Vi phạm của đồng chí Trần Thị Thắm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

3. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Văn phòng Tỉnh ủy, qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ rõ những kết quả, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của Văn phòng Tỉnh ủy trong việc tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc quản lý, sử dụng tài chính đảng, yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm tra đã chỉ ra./.

 

Tác giả bài viết: Minh Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 61-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh"

lượt xem: 129 | lượt tải:23

Số 91-TB/VPTU

Thông báo kết quả chỉ định thầu

lượt xem: 1390 | lượt tải:154

Số: 4049/KH-UBND

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 1061 | lượt tải:117

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 1742 | lượt tải:35
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down