Kỳ họp thứ 39 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Thứ hai - 06/04/2020 15:26 774 0
Ngày 26/3/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức kỳ họp thứ 39. Chủ trì kỳ họp có đồng chí Lê Văn Lương - UVBTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
Đ/c Lê Văn Lương - UVBTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu kết luận phiên họp
Đ/c Lê Văn Lương - UVBTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu kết luận phiên họp
Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung:

1. Kết luận kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm thuộc Chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

- Đồng chí Cao Thị Hồng, đảng viên, viên chức Đội Quản lý khai thác, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng đã vi phạm trong thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng"; Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ phục vụ học tập và công tác: sử dụng học bạ và bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông không hợp pháp để được tuyển dụng, đi học chuyên môn, nghiệp vụ, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và được quy hoạch chức danh cán bộ. Vi phạm của đồng chí Cao Thị Hồng là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng đến uy tín Chi bộ và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng. Vi phạm của đồng chí Cao Thị Hồng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật Đảng.

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Cao Thị Hồng bằng hình thức khai trừ; yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng xem xét xử lý kỷ luật hành chính đối với đồng chí Cao Thị Hồng theo quy định.
 
2. Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đồng chí: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Huyện ủy viên, Trưởng phòng, Chi ủy viên, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Bí thư Chi bộ, Giám đốc, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Kho bạc Sìn Hồ

2.1. Các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, kế toán, thủ quỹ Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Đồng chí Ngô Hoàng Thái, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng tài chính: ký một số giấy đề nghị rút kinh phí thực hiện một số chính sách đối với giáo viên và học sinh vượt dự toán được giao, gây hậu quả nghiêm trọng. Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để kế toán, thủ quỹ không thanh toán chế độ cho giáo viên và học sinh. Chịu trách nhiệm người đứng đầu khi cơ quan có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, kế toán, thủ quỹ chiếm dụng tiền của Nhà nước. Vi phạm của đồng chí Ngô Hoàng Thái là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân, chi bộ và cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; vi phạm của đồng chí Ngô Hoàng Thái đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

- Đồng chí Bùi Thanh Lam, Chi ủy viên, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng tài chính: ký một số giấy đề nghị rút kinh phí thực hiện một số chính sách đối với giáo viên và học sinh vượt dự toán được giao, gây hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm của đồng chí Bùi Thanh Lam là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của chi bộ và cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; vi phạm của đồng chí Bùi Thanh Lam đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

- Đồng chí Nguyễn Thị Minh Liễu, kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài chính: ký một số giấy đề nghị rút kinh phí thực hiện một số chính sách đối với giáo viên và học sinh vượt dự toán 17.224 triệu đồng, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong một thời gian dài, không thanh toán chế độ cho giáo viên và học sinh với số tiền 7.804,294 triệu đồng. Cùng thủ quỹ chiếm dụng số tiền 26.540,149 triệu đồng của Nhà nước. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Thị Minh Liễu là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của chi bộ và cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; vi phạm của đồng chí Nguyễn Thị Minh Liễu đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

- Đồng chí Trần Thị Huệ, thủ quỹ Phòng Giáo dục và Đào tạo đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài chính, cùng kế toán chiếm dụng số tiền 26.540,149 triệu đồng của Nhà nước. Vi phạm của đồng chí Trần Thị Huệ là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của chi bộ và cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; vi phạm của đồng chí Trần Thị Huệ đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

2.2. Các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng, kế toán viên Kho bạc Sìn Hồ

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Kho bạc Sìn Hồ đã vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng tài chính: chịu trách nhiệm người đứng đầu về những khuyết điểm, vi phạm của Kho bạc Sìn Hồ trong kiểm soát, thanh toán các khoản chi thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Kiểm soát một số hồ sơ đề nghị rút kinh phí thiếu chặt chẽ, ký duyệt cho Phòng Giáo dục và Đào tạo rút vượt dự toán được giao, gây hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân, chi bộ và cơ quan Kho bạc Sìn Hồ; vi phạm của đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

- Đồng chí Đỗ Xuân Hải, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Kho bạc Sìn Hồ đã vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng tài chính: chịu trách nhiệm với cương vị Phó Giám đốc được phân công phụ trách về những vi phạm, khuyết điểm của kế toán trưởng, kế toán viên. Kiểm soát hồ sơ đề nghị rút kinh phí thiếu chặt chẽ, ký duyệt cho Phòng Giáo dục và Đào tạo rút vượt dự toán được giao, gây hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm của đồng chí Đỗ Xuân Hải là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của chi bộ và cơ quan Kho bạc Sìn Hồ; vi phạm của đồng chí Đỗ Xuân Hải đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

- Đồng chí Vũ Thanh Cường, kế toán trưởng Kho bạc Sìn Hồ đã vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng tài chính: kiểm soát một số hồ sơ đề nghị rút kinh phí thiếu chặt chẽ, ký duyệt đề nghị cho Phòng Giáo dục và Đào tạo rút vượt dự toán được giao, gây hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm của đồng chí Vũ Thanh Cường là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của chi bộ và cơ quan Kho bạc Sìn Hồ; vi phạm của đồng chí Vũ Thanh Cường đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

- Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, kế toán được ủy quyền kế toán trưởng Kho bạc Sìn Hồ đã vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng tài chính: kiểm soát một số hồ sơ đề nghị rút kinh phí thiếu chặt chẽ, ký duyệt đề nghị cho Phòng Giáo dục và Đào tạo rút vượt dự toán được giao, gây hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của chi bộ và cơ quan Kho bạc Sìn Hồ; vi phạm của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

- Đồng chí Phạm Tiến Dũng, kế toán Kho bạc Sìn Hồ đã vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng tài chính: kiểm soát hồ sơ ban đầu không chặt chẽ, ký duyệt đề nghị cho Phòng Giáo dục và Đào tạo rút vượt dự toán được giao, gây hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm của đồng chí Phạm Tiến Dũng là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của chi bộ và cơ quan Kho bạc Sìn Hồ; vi phạm của đồng chí Phạm Tiến Dũng đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

- Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Ngân, Kế toán Kho bạc Sìn Hồ đã vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng tài chính: kiểm soát một số hồ sơ ban đầu không chặt chẽ, ký duyệt đề nghị cho Phòng Giáo dục và Đào tạo rút vượt dự toán được giao so với thực tế thực hiện. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Thị Thúy Ngân là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của cá nhân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của chi bộ và cơ quan Kho bạc Sìn Hồ; vi phạm của đồng chí Nguyễn Thị Thúy Ngân đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

Căn cứ kết quả thẩm tra xác minh, UBKT Tỉnh ủy đã thống nhất đề nghị cơ quan chức năng khởi tố điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
 
2.3. Đồng chí Lê Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện có vi phạm, khuyết điểm: chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách của Phòng Giáo dục và Đào tạo; thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để phòng Giáo dục và Đào tạo không thanh toán một số chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh, không thẩm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách đối với các đơn vị trường học. Sau khi phát hiện sai phạm, đồng chí đã tích cực chỉ đạo khắc phục xong số tiền sai phạm. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Lê Thanh Dương làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, chi bộ và UBND huyện. Vi phạm của đồng chí Lê Thanh Dương đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật Đảng.

2.4. Đồng chí Đồng Văn Liệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện có khuyết điểm, vi phạm: chưa sâu sát trong chỉ đạo công tác quản lý, thực hiện chế độ chính sách về giáo dục, thiếu kiểm tra, giám sát đối với Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực; chưa quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Phòng Tài chính - Kế hoạch trong thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Sau khi phát hiện sai phạm, đồng chí đã tích cực chỉ đạo khắc phục xong số tiền sai phạm. Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Đồng Văn Liệt chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, nhưng phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

3. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu và 5 tổ chức đảng trực thuộc. Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ rõ những kết quả, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu và 5 tổ chức đảng trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc quản lý, sử dụng tài chính đảng, yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu và 5 tổ chức đảng trực thuộc phát huy ưu điểm, kiểm điểm rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm tra đã chỉ ra./.

Tác giả bài viết: Minh Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 124 | lượt tải:6

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 687 | lượt tải:34

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 579 | lượt tải:33

Số: 267/CV-BCĐ

Công văn về việc thực hiện biện pháp, phòng chống dịch đối với người từ khu vực có dịch Covid-19

lượt xem: 699 | lượt tải:46
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down