Lai Châu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Khoa giáo

Thứ sáu - 29/07/2022 04:58 453 0
Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối khoa giáo tham mưu Tỉnh ủy triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác khoa giáo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ V, năm 2022 thành công tốt đẹp
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ V, năm 2022 thành công tốt đẹp
Xác định vai trò, tầm quan trọng của lĩnh vực khoa giáo có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khoa giáo có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong khối khoa giáo đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp số 08-CTr/BTGTU-LN, ngày 09/4/2021 về thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực khoa giáo giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó đã tham mưu cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh thành chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Tham mưu cấp ủy các cấp tiến hành sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo, sau 3 đến 5 năm sơ kết, sau 10 năm tổng kết. Năm 2021, đã tham mưu Tỉnh ủy tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2016 - 2020”; Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, giai đoạn 2016-2020” và ban hành Kết luận để tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn tới.

Các ngành trong khối Khoa giáo đã bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ, triển khai hiệu quả các mục tiêu trên từng lĩnh vực Khoa giáo. Giáo dục và đào tạo, dạy nghề tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm với nhiều chủ trương, chính sách đặc thù được ban hành vừa khuyến khích con em đến trường, vừa từng bước tạo lập sự công bằng trong tiếp cận giáo dục giữa các vùng trong tỉnh. Tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, 8/8 huyện thành phố, 106/106 xã phường, thị trấn đạt chuẩn PCGDMN và giữ chuẩn Quốc gia về xóa mù chữ. Toàn tỉnh có 177 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 52,7%, tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố chiếm 98,3%.

Ngành Y tế tích cực ứng dụng, tiếp nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật vào khám chữa bệnh nhất là ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Công tác khám chữa bệnh được chú trọng, tập trung vào các mục tiêu nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, phục vụ. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế, duy trì tiêm chủng mở rộng tại 106 xã, phường, thị trấn. Tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19. Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng nhằm tăng tốc đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin cho cộng đồng, đến 15/6/2022: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin đạt 98,7%, tiêm từ 2 liều vắc xin đạt 95,6%; tỷ lệ người từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm đủ liều cơ bản đạt 96,8%; tỷ lệ người từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 đạt 42,8%, mũi 2 đạt 17,1%.
Đẩy mạnh tuyên truyền về dân số kế hoạch hóa gia đình, luật hôn nhân gia đình, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, truyền thông về tác hại của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Mức giảm tỷ suất sinh đạt 0,4‰. Tỷ lệ các cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai 69,83%. Tỷ lệ các bà mẹ sinh con thứ 3 trở lên so với tổng bà mẹ sinh con trong năm 21,9%.

Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện với mục tiêu “hướng tới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm thực hiện. Duy trì chăm sóc, nuôi dưỡng 62 trẻ em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Thực hiện chương trình trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật nhân dịp tết Nguyên đán, tết thiếu nhi 01/6. Các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình đạt nhiều kết quả góp phần xây dựng gia đình ngày càng ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững. Đến nay, toàn tỉnh có 73 mô hình phòng chống bạo lực gia đình với 431 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 431 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, trên 6.800 thành viên tham gia sinh hoạt câu lạc bộ; 401 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

Các hoạt động thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Triển khai thực hiện Đề án Đào tạo năng khiếu Thể dục thể thao và Vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Lai Châu... Đến nay, trong toàn tỉnh có 135.268 người tập luyện thể thao thường xuyên chiếm 28,26% dân số; 17.301 gia đình thể thao chiếm 18,08% số gia đình toàn tỉnh; 383 Câu lạc bộ và điểm tập luyện thể dục thể thao. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ V, năm 2022 với sự tham gia của trên 800 vận động viên thuộc 19 Đoàn thi đấu 15 môn. Kết thúc Đại hội, Ban Tổ chức đã trao 79 bộ huy chương (Vàng, Bạc, Đồng) cho các vận động viên.

Hoạt động khoa học và công nghệ đạt được nhiều kết quả tích cực, việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh; vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức quần chúng, cộng đồng dân cư trong việc tham gia, giám sát công tác bảo vệ môi trường được phát huy; đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ về bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, sự cố môi trường...

Tuy nhiên cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở một số đơn vị còn bất cập, thiếu đồng bộ; còn một số đơn vị trường học thiếu diện tích đất, thiếu phòng học, các phòng chức năng, thiết bị đồ dùng dạy học theo chuẩn quốc gia. Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân còn hạn chế so với trước khi diễn ra dịch bệnh Covid-19; công tác thông tin, tuyên truyền về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình chưa được rộng khắp. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giảm đạt 82%. Công tác bảo vệ môi trường một số vùng nông thôn chậm được cải thiện; tình trạng thiếu chủ động, chủ quan trong việc ứng phó với thiên tai vẫn còn ở một số nơi.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác khoa giáo trong thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tiếp tục triển khai tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các kết luận, chương trình hành động của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tập trung tham mưu rà soát, hoàn thiện văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy trên lĩnh vực khoa giáo, đưa công tác khoa giáo thực sự trở thành động lực, nguồn lực phát triển của tỉnh. Đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các ngành gắn với tuyên truyền, triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác khoa giáo. Nâng cao trách nhiệm, đổi mới nội dung và phương thức phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và các ngành trong khối khoa giáo. Chú trọng công tác nắm tình hình tư tưởng trong Nhân dân, dư luận xã hội trong quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác khoa giáo ở cơ sở để tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Tăng cường nắm thông tin, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề được xã hội quan tâm như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác dân số, phòng chống bạo lực gia đình; công tác giáo dục ở vùng khó khăn, huy động trẻ ra lớp, bảo đảm chế độ chính sách cho học sinh; các vấn đề môi trường, khai thác khoáng sản. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác khoa giáo./.

Tác giả: Lù Phái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 798 | lượt tải:98

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2369 | lượt tải:72

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3554 | lượt tải:1221

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3585 | lượt tải:489

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3849 | lượt tải:573
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập75
  • Hôm nay20,717
  • Tháng hiện tại746,870
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,508,636
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down