Công an huyện Nậm Nhùn làm theo lời Bác dạy

Thứ sáu - 03/05/2019 09:08 751 0
Với tinh thần nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả, sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo bước chuyển tích cực từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và chiến sỹ công an huyện Nậm Nhùn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Công an Nậm Nhùn tuyên truyền Luật giao thông đường bộ đến đồng bào vùng sâu, vùng xa
Công an Nậm Nhùn tuyên truyền Luật giao thông đường bộ đến đồng bào vùng sâu, vùng xa
Quán triệt và thực hiện thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ toàn đơn vị, Đảng bộ công an Nậm Nhùn chú trọng việc tổ chức học tập Chỉ thị cũng như các chuyên đề hằng năm với tinh thần nghiêm túc, theo hình thức học tập tập trung toàn đơn vị, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị được học tập, tiếp thu đầy đủ nội dung của Chỉ thị và các chuyên đề năm, do đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp triển khai, quán triệt, gắn với liên hệ thực tiễn sâu sắc, sát với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của đơn vị. Phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách theo dõi, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức học tập chuyên đề hằng quý theo kế hoạch. Sau học tập chỉ đạo các chi bộ thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện làm theo của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc cán bộ, đảng viên, chiến sỹ tích cực học tập và làm theo thông qua các buổi đọc báo sáng hằng ngày, các cuộc họp, giao ban của đơn vị và sinh hoạt đoàn thể...

Cùng với đó, Đảng ủy đã chỉ đạo niêm yết “Quy định tiêu chuẩn rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ Công an”, tại nơi làm việc của đơn vị. Chỉ đạo các chỉ bộ hướng dẫn 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (năm 2017); xây dựng cam kết rèn luyện đạo đức, lối sống (năm 2018, năm 2019), gắn với nội dung 6 điểu Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện của đảng viên trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cán bộ, chiến sỹ tại các cuộc họp của đơn vị và lấy đó là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân xếp loại đảng viên hằng năm. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đối với các chi bộ trực thuộc, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những tập thể, cá nhân thực hiện chưa đúng hoặc không nghiêm túc, biểu dương, nhân rộng những điểm hình tiến tiến, cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ toàn đơn vị tích cực trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ và tự giác trong hành động bằng những việc làm theo cụ thể, thiết thực.

Với tinh thần phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ Công an huyện Nậm Nhùn theo phương châm “trên trước, dưới sau”, nêu gương trách nhiệm với công việc, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự tin, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo; tích cực học tập nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trung thực, không ngại khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, ý thức trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn đơn vị có sự nhiều chuyển biến tích cực. Tinh thần đề cao trách nhiệm, công tâm, hiệu quả, mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết nhanh nhất các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật; không sách nhiễu, tiêu cực; không chậm trễ, tồn đọng công việc. 

Trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tình hình của địa phương chủ động làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường cán bộ, chiến sỹ bám nắm cơ sở, nhất là khu vực biên giới, những địa bàn nhạy cảm, vừa chủ động phòng ngừa, xử lý những vấn đề nảy sinh, vừa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. đặc biệt là thông báo các phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác, tích cực trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm. Hàng năm, Công an huyện đã tổ chức thành công diễn đàn “Công an huyện lắng nghe ý kiến nhân dân”; được các cơ quan, ban, ngành và Nhân dân trên địa bàn quan tâm và tham gia đầy đủ. Do đó, tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt - Trung thuộc địa bàn huyện cơ bản ổn định, Nhân dân hai bên biên giới chấp hành tốt các Hiệp định mà hai bên đã ký kết, mỗi quan hệ ngày càng được mở rộng. 

Cán bộ, đảng viên, chiến sỹ toàn đơn vị không ngại hy sinh, gian khổ, thường xuyên bám nắm địa bàn, chủ động đấu tranh, phòng chống tuyên truyền “Nhà nước Mông”. Đã chủ động rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn bị ảnh hưởng hoạt động “Nhà nước Mông” trên địa bàn huyện. Trong 3 năm (2016-2018) Công an huyện đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã đưa 03 xã, 09 bản và bóc gỡ, vô hiệu hóa 30 đối tượng khỏi diện bị ảnh hưởng bởi hoạt động “Nhà nước Mông”. Tích cực chủ động tham mưu Thường trực Huyện ủy, Ban Chỉ đạo tôn giáo huyện, UBND huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo; quản lý chặt chẽ số chức sắc tín đồ tôn giáo tại địa bàn, phòng ngừa các đối tượng tuyên truyền, lôi kéo thêm người dân tin và theo tà đạo. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã có ảnh hưởng bởi tôn giáo, tổ chức nhiều đợt họp dân tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, không tin theo tà đạo, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về tôn giáo. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn người dân di cư tự do, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, trong 3 năm (2016-2018), đã vận động ngăn chặn và giải quyết thành công 16 vụ với 152 khẩu không di cư tự do; phối hợp tham mưu UBND huyện chỉ đạo, giải quyết dứt điểm 34/36 vụ khiếu kiện, tranh chấp trên địa bàn, góp phần ổn định tình hình, không để các đối tượng xấu lợi dụng để tuyên truyền, kích động, lôi kéo gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Với tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, giữ gìn và ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an huyện Nậm Nhùn đã chủ động mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đạt được những kết quả tích cực. Từ năm 2016 đến năm 2018, đã phát hiện và xử lý 107 vụ, 150 đối tượng, trong đó: Phạm pháp hình sự là 55 vụ, 90 bị can; về ma túy phát hiện, bắt, xử lý 55 vụ, 90 bị can. 

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về “sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong năm 2018 Công an huyện Nậm Nhùn đã tham mưu cho Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND - UBND huyện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Đến nay có 7/7 xã trong huyện đã bố trí công an chính quy với biên chế theo quy định, nhờ đó đã giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách tham mưu cấp ủy, chính quyền các xã xây dựng các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc và được Nhân dân trên địa bàn đồng tình, ủng hộ. Theo đó, đã xây dựng thành công các mô hình: “Dòng họ tự quản về ANTT” của xã Nậm Manh, Nậm Hàng, Trung Chải; “Bản bình yên tự quản về ANTT” tại xã Pú Đao; “Bản không có TNXH” tại xã Nậm Hàng; “Cụm dân cư liên kết đảm bảo ANTT” tại xã Nậm Pì; “Phụ nữ Bản Pa Mu nói với chồng con không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” của xã Hua Bum, cùng với các tổ đảm bảo ANTT ở cơ sở như: Tổ hòa giải, Tổ an ninh nhân dân, Tổ xung kích... Qua đó, nhận thức về vai trò, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên, góp phần phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở. 

Đảng bộ đã chỉ đạo gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào do địa phương và ngành phát động, nhất là phong trào cán bộ, chiến sỹ công an huyện Nậm Nhùn “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và đem lại những kết quả tích cực. Các hoạt động từ thiện, nhân đạo được toàn đơn vị hưởng ứng với số tiền quyên góp ủng hộ, giúp đỡ các gia đình, nhất là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn lên tới hàng trăm triệu đồng.

Những việc làm thiết thực đó của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an huyện Nậm Nhùn được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận, Nhân dân các dân tộc phấn khởi, tin tưởng vào lực lượng Công an. Năm 2017, Đảng bộ Công an huyện Nậm Nhùn được Tỉnh ủy Lai Châu tăng cờ “Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh 05 năm liền”, được Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng cờ thi đua 3 năm liền; năm 2018 tiếp tục giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Trong 3 năm (2016 - 2018), đã có nhiều tập thể và 48 lượt cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện tặng bằng khen, giấy khen.

Để tiếp tục đưa Chỉ thị số 05-CT/TW đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả, theo đồng chí Đại tá Trần Văn Thành Bí thư Đảng ủy, Trưởng công an huyện, thời gian tới Đảng bộ tập trung chỉ đạo tổ chức học tập đầy đủ, nghiêm túc các chuyên đề, gắn với thường xuyên tuyền truyền nâng cao nhận thực của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, nhất là việc thực hiện nội dung cam kết rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn Đảng bộ. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; tiếp tục chỉ đạo gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các phong trào thi đua “vì an ninh Tổ quốc”, “6 Điều Bác Hồ dạy công an nhân dân”, Cuộc vận động “xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về “xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”; cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nậm Nhùn “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”.../.

Tác giả bài viết: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 80-TB/VPTU

Thông báo lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 10/2021

lượt xem: 178 | lượt tải:6

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 331 | lượt tải:8

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 897 | lượt tải:40

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 795 | lượt tải:39
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down