Đảng bộ Phong Thổ đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Thứ tư - 31/05/2023 21:05 572 0
Sau 2 năm quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Kết luận số 01-KL/TW), với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm, sáng tạo, Đảng bộ huyện Phong Thổ đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo động lực để Đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.
Lãnh đạo huyện Phong Thổ trao thưởng cho các đội đạt giải tại Hội thi năm 2023
Lãnh đạo huyện Phong Thổ trao thưởng cho các đội đạt giải tại Hội thi năm 2023
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng việc thực hiện hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Những năm qua quán triệt và triển khai thực Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm, sáng tạo, thực chất và hiệu quả, Đảng bộ huyện Phong Thổ đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, cụ thể hóa thành kế hoạch giai đoạn và từng năm. Trong đó Huyện ủy ban hành 11 văn bản (1 Chương trình hành động, 10 kế hoạch); cấp ủy cơ sở ban hành 561 văn bản, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập được coi trọng và có nhiều đổi mới. Từ việc chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống truyền thông đại chúng (Truyền thanh, truyền hình của huyện; hệ thống truyền thanh cơ sở; internet, mạng xã hội), đến tổ chức tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, trong hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt đảng, sinh hoạt đoàn thể, họp dân cư; lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động, tuyên truyền trực quan... Tính riêng việc quán triệt, học tập kết luận số 01-KL/TW và học tập chuyên đề toàn khóa, ngoài 3 Hội nghị trực tuyến do Trung ương, Tỉnh ủy tổ chức, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã tổ chức 737 hội nghị với 76.011 lượt người tham dự (tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt trên 97%; công chức, viên chức, người lao động đạt 99%). Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền của Đảng bộ huyện Phong Thổ là chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn cuốn sách “Những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tập hợp   những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực, cách làm hay, sáng tạo để phổ biến nhân rộng, lan tỏa trong toàn xã hội, đến nay huyện đã biên soạn được 4 tập (từ năm 2021 - 2023 biên tập, xuất bản tập 3 và tập 4). Chỉ đạo UBMTTQ huyện chủ trì, phối hợp biên tập nội dung Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa thành tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền trong các tổ chức đoàn thể, đảm bảo tính thiết thực, phù hợp và hiệu quả. Đặc biệt nhằm thúc đẩy cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ, tháng 5/2023 Huyện ủy Phong Thổ đã tổ chức Hội thi tìm hiểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng hình thức sân khấu hóa. Hội thi đã thu hút được 24 đội với 260 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các tổ chức cơ sở đảng tham gia; các đội thi trải qua 4 phần thi, gồm màn chào hỏi (giới thiệu về đội thi); phần thi hiểu biết (trả lời các câu hỏi nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tổ chức học tập và làm theo tại địa phương, đơn vị...); phần thi hùng biện (đại diện của đội trình bày về nhận thức, sự hiểu biết về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với liên hệ thực tiễn tại địa phương, đơn vị); phần thi tiểu phẩm (các đội xây dựng tiểu phẩm và diễn xuất tuyên truyền, tái hiện về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phổ biến, nêu gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác).
 
Đảng bộ triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong kế hoạch thực hiện Kết luận, Huyện ủy đã xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm, 2 nội dung đột phá, trong đó nội dung “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có phẩm chất, năng lực và uy tín  ngang tầm nhiệm vụ” đã được Huyện ủy xây dựng Đề án để triển khai thực hiện; cùng với mô hình tiêu biểu được Huyện ủy lựa chọn xây dựng là “Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân gian dân tộc Thái thôn Đoàn Kết, thị trấn Phong Thổ”. Theo đó các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cũng đề ra 199 nhiệm vụ trọng tâm, 179 mô hình tiêu biểu để thực hiện xuyên suốt cả giai đoạn 2021 - 2025. Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ và duy trì thường xuyên hằng tháng. Trong đó thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập chuyên đề năm, chuyên đề hằng quý, đồng thời theo dõi, đánh giá đảng viên trong thực hiện làm theo nội dung chuyên đề, gắn với thực hiện nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện và khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được xác định trong kế hoạch của đảng viên hằng năm. 100% các chi, đảng bộ cơ sở khối cơ quan, đơn vị đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ thành những nội dung ngắn gọn dễ đọc, dễ nhớ và niêm yết tại nơi làm việc để cán bộ, công chức, viên chức theo dõi, thực hiện.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy cho cán bộ, đảng viên và giáo dục thế hệ trẻ. Trung tâm Chính trị huyện đã thực hiện lồng ghép các chuyên đề học tập và làm theo gắn với tài liệu lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu vào 7 lớp đảng viên mới cho 376 học viên. Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy từ lớp 2 đến lớp 12 cho 16.499 học sinh. Huyện Đoàn thanh niên đã đưa nội dung các chuyên đề học tập và làm theo Bác lồng ghép vào các lớp bồi dưỡng kết nạp Đoàn. Đồng thời tích cực triển khai cuộc vận động “xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Phong Thổ thời kỳ mới”, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; chia sẻ chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” và các bài viết về tấm gương đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên fanpage của Đoàn...

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, bên cạnh tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên Huyện ủy Phong Thổ chú trọng đến việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng hướng dẫn, tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động (trừ đảng viên nông thôn), xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW cả giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó xác định vai trò nêu gương, nội dung nêu gương. Đặc biệt đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đăng ký nội dung nêu gương tập trung vào 2 nhóm công việc (1) Khắc phục hạn chế, khó khăn, thiếu sót kéo dài; (2) Việc đột phá, đổi mới, sáng tạo, cấp bách. Sau 2 năm thực hiện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, tinh thần, thái độ làm việc, thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ. Ban Thường vụ Huyện ủy đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát cơ sở, trong 2 năm đã trực tiếp làm việc với 9 đảng bộ cơ sở nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân...

Những kết quả trên góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của huyện vững mạnh, niềm tin của nhân dân các dân tộc trong huyện đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền được củng cố. Qua kết quả đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 cho thấy 100% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó có 7 tổ chức cơ sở đảng (13,73%) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 40 tổ chức cơ sở đảng (78,43%) hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 13,39% đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 82,08% xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ giảm xuống còn 0,74%. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, lãnh đạo nhân dân các dân tộc thực hiện cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch các mục tiêu về kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, đời sống nhân dân các dân tộc được nâng lên. Phong Thổ đang từng bước phát triển bền vững và đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 ra khỏi huyện nghèo.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Đảng bộ Phong Thổ cũng còn một số hạn chế. Chất lượng triển khai thực hiện tại một số chi, đảng bộ chưa cao; việc nêu gương của một số cán bộ, chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị chưa có nhiều chuyển biến; việc thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận của một số tổ chức cơ sở đảng chưa thường xuyên...

Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách trong toàn Đảng bộ thời gian tới, Đảng bộ Phong Thổ xác định: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện; gắn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy duy trì thường xuyên nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá đã xác định; đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; chú trọng tuyên truyền nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp đổi với các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Tác giả: Thái Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 917 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2448 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3669 | lượt tải:1246

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3701 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3975 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập166
  • Hôm nay21,073
  • Tháng hiện tại798,114
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,559,880
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down