Đảng bộ Thành phố quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống  

Chủ nhật - 20/08/2023 20:48 502 0
Sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị đã phấn đấu đạt được kết quả quan trọng; có 14 chỉ tiêu thành phần  đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.
Thành phố Lai Châu ngày văn minh, hiện đại
Thành phố Lai Châu ngày văn minh, hiện đại
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV đề ra 9 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; 2 Chương trình trọng điểm (phát triển thương mại và dịch vụ du lịch; xây dựng khu dân cư tự quản, phát triển toàn diện). Quá trình triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn do nhận thức của một bộ phận Nhân dân có mặt còn hạn chế; thời tiết, khí hậu, dịch bệnh Covid-19 kéo dài...

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh;  các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; ban hành 1 Chương trình, 3 Nghị quyết, 3 kế hoạch thực hiện; chỉ đạo các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình địa phương, cơ sở.

Công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp được coi trọng. Đã tổ chức 2.033 hội nghị với 42.635 lượt đảng viên, 8.450 lượt công chức, viên chức, người lao chưa là đảng viên tham gia học tập, 227.251 lượt đoàn viên, hội viên và Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Đảng. Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, hệ thống panô, khẩu hiệu, loa truyền thanh cơ sở; mạng xã hội, thông tin lưu động... góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế phát triển khá toàn diện, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,84%. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đã có 62 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2022, xã Sùng Phài đã đạt 11/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã San Thàng đạt 10/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp 445 tỷ đồng. Giá trị sản xuất bình quân/đơn vị diện tích đạt 108 triệu đồng/ha/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt 8.241 tấn; diện tích rừng 2.694ha, tỷ lệ che phủ rừng ước thực hiện 27,8%.

Hoạt động th­ương mại - dịch vụ, du lịch được quan tâm phát triển, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch bằng nhiều hình thức; tổ chức hiệu quả chợ phiên, chợ đêm San Thàng; đưa phố đi bộ Hoàng Diệu vào hoạt động đã thu hút nhiều du khách đến thăm quan, trải nghiệm tại. Số lượt khách du lịch ngày càng tăng, ước đến hết năm 2023 lượt khách du lịch đạt hơn 361.000 lượt người, doanh thu ngành du lịch ước đạt 500 tỷ đồng.
 
Các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì, phát triển ổn định với  521 hộ cá thể sản xuất kinh doanh, trên 70 doanh nghiệp và HTX hoạt động; giá trị sản xuất ước thực hiện năm 2023 là 606 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2020, tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt 4%/năm. Thu ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2023 đạt 1.524 tỷ đồng.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội đảm bảo; bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được bảo tồn, duy trì và phát triển; việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị được quan tâm: có 24/30 trường đạt chuẩn quốc gia; 127 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở; 81 nhà văn hóa, tổ chức 167 buổi hội thi văn nghệ quần chúng; mỗi năm thành lập 3-5 đoàn tham gia các giải thi đấu do tỉnh tổ chức; số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên là 20.230 người đạt 43,4% dân số; 85% các tuyến đường khu vực nội thị được đầu tư trồng cây xanh, thảm cỏ; 71 tổ dân phố, bản được công nhận tổ dân phố, bản văn hóa; 96% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 98% cơ quan, đơn vị, trường học đạt văn hóa; 17/26 tổ dân phố, bản đạt tiêu chuẩn, tiêu chí tự quản, phát triển toàn diện, đến hết năm 2023, hoàn thành 26/26 tổ dân phố, bản đạt tiêu chuẩn, tiêu chí tự quản, phát triển toàn diện đạt 100% Nghị quyết.
 
Công tác quản lý nhà nước về đô thị, đất đai, tài nguyên và môi trường được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những việc mới, việc khó và những khó khăn, vướng mắc kéo dài như: Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết cây xanh đô thị, Quy hoạch kiến trúc nhà ở; thí điểm phương án Phố đi bộ Hoàng Diệu; giải quyết vướng mắc: Khu Lâm viên, chợ Đoàn Kết, khu di tích quốc gia Pusamcap; thu hồi Hồ Thủy Sơn, thoái thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân có nguồn gốc đất Nông trường, cung cấp dịch vụ công ích đô thị... Nhờ đó, cơ sở hạ tầng thành phố ngày càng phát triển đồng bộ, toàn diện.  

Công tác xây dựng Đảng được triển khai hiệu quả. Đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc tình hình và định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 gắn với thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận. Tổ chức nghiêm túc việc tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng nhất là quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý công chức, viên chức các cấp đảm bảo phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực sở trường công tác và theo yêu cầu chức danh, vị trí việc làm.

Chất lượng hoạt động của HĐND, công tác lãnh đạo, điều hành của UBND các cấp có nhiều đổi mới; công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được chú trọng thực hiện và đạt hiệu quả tích cực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đổi mới nội dung, phương thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, hướng mạnh về cơ sở, sâu sát với Nhân dân.

Công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hằng năm tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Hoạt động đối ngoại, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm ngày càng được mở rộng và tăng cường.

 Tuy nhiên việc thực hiện các chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế - xã hội có mặt còn hạn chế, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một số chính quyền cơ sở có mặt còn hạn chế.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, sản xuất nông nghiệp hàng hóa; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nông thôn mới; phát triển văn hóa - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng thành phố Lai Châu hướng tới đô thị loại II, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh./.
 

Tác giả: Mai Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 925 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2454 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3678 | lượt tải:1248

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3710 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3985 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập69
  • Hôm nay24,685
  • Tháng hiện tại801,726
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,563,492
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down