Đảng bộ xã Bình Lư điểm sáng trong học tập và làm theo Bác

Thứ năm - 30/06/2022 04:44 326 0
Bình Lư là xã vùng thấp của huyện Tam Đường có vị trí địa lý tương đối thuận lợi, nhiều đầu mối giao thông đi lại tạo điều kiện cho việc thông thương hàng hóa, phát triển kinh tế. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 4.392,70 ha, có 1.173 hộ với 5.269 nhân khẩu; 4 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đảng bộ xã có 20 chi bộ trực thuộc với 198 đảng viên.
Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022
Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022

Nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác đối với phát triển kinh tế - xã hội của xã, thời gian qua Đảng bộ xã đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo niềm tin, sợ đồng thuận của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương.

 

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc, xây dựng kế hoạch thực hiện toàn khóa và hằng năm xác định rõ nội dung và phương thức phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chuyên đề hằng năm từ năm 2017 đến năm 2022, Đảng bộ xã tổ chức được 10 hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề, với tổng số 1.223 lượt người tham gia; chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng rèn luyện gắn với làm theo sát từng đối tượng. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết quả thực hiện của các cấp ủy Đảng, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương trên hệ thống loa truyền thanh của 15/15 bản. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách, theo dõi, chỉ đạo thực hiện ở từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, các bản, định kỳ cáo kết quả thực hiện. Do đó, việc học tập và làm theo trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, gắn bó, phục vụ Nhân dân, “nói đi đôi với làm”, tăng cường vai trò lãnh đạo của chi bộ nông thôn trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm (2017 - 2021) UBND xã và bộ phận “một cửa” đã tiếp công dân 14.854 lượt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tiếp công dân 2 buổi/tháng... thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình, phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Việc triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác được gắn sát với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính và được lồng ghép với các phong trào thi đua, cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị gắn với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Giảm nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”...

Các hoạt động văn hóa - xã hội được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, năm học 2021-2022 duy trì và giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, trung học cơ sở mức độ 2, mầm non cho trẻ em 5 tuổi, xóa mù chữ mức độ 2; Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được triển khai thực hiện tốt, năm 2021 đã khám và cấp phát thuốc cho 11.019/10.700 lượt người đạt 103% kế hoạch, khám người cao tuổi 550 người, tiêm chủng đủ 8 loại vacxin cho trẻ em dưới 01 tuổi đạt 96 %, tỷ lệ hộ dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 60,2% tăng 3% so với năm 2020.

Qua thực tiễn xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu, tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả canh tác; phát triển một số sản phẩm chủ lực, có lợi thế của địa phương, như: miến dong, chuối, rau sạch... tiêu biểu như: mô hình trồng rau bản Tân Bình, Hưng Bình; mô hình trồng chuối trên 20 ha tại cánh đồng Bình Lư; mô hình “Phát triển sản phẩm nông nghiệp sản xuất lúa hàng hóa tập trung giống lúa LY2099 với quy mô 45,5 ha tại 03 bản: Bản Nà Phát 7,15 ha, Pa Pe 13,78 ha, Nà Đon 24,88 ha”, năng suất bình quân 63 tạ/ha, sản lượng đạt 286,65 tấn....

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã vận động nhân dân bản Thống Nhất, Km2, Nà San, Nà Đon hiến 7.700 m2 đất để thực hiện các công trình phúc lợi. Nhân dân bản Thống Nhất hiến đất tự mở nền đường nội đồng Đường 10 tổng chiều dài 600m, bề rộng 2m, với tổng kinh phí tự đóng góp 13,5 triệu đồng. Vận động nhân dân bản Nà Cà thực hiện phong trào điện sáng nông thôn tổng chiều dài đường dây 1,2 km, với 22 cột, 40 bóng, tổng kinh phí 33 triệu đồng.

Đồng chí Vàng Văn Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết: Học tập và làm theo Bác đã tạo sự lan tỏa, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Bình quân lương thực đầu người toàn xã năm 2021 đạt 710 kg/người/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm, tổng diện tích trồng cây lương thực 894ha, diện tích nuôi trồng thủy sản 29,3 ha, tổng đàn gia súc 4.823 con. Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, hiện nay tiếp tục duy trì 19/19 tiêu chí nông thôn mới, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo lộ trình. Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ có 12 tập thể, 18 cá nhân, 6 hộ gia đình được UBND huyện tặng Giấy khen, 1 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Đảng ủy, UBND xã đã biểu dương khen thưởng 8 tập thể, 42 cá nhân, 5 hộ gia đình điển hình, tiêu biểu.

Thời gian tới để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, Đảng bộ xã xác định: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó tập trung chỉ đạo “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề ra các giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của xã gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhất là với thế hệ trẻ. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, bổ sung, điều chỉnh những nội dung về chuẩn mực đạo đức của cơ quan xã, các đơn vị, đảm bảo cụ thể, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, phù hợp với từng đối tượng. Kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức biểu dương và đề xuất biểu dương, khen thưởng.  Lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một tiêu chuẩn trong bình xét thi đua hằng năm của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị, thôn bản; xác định vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, qua đó giải quyết kịp thời, có hiệu quả những khó khăn, vấn đề phức tạp, nổi cộm của địa phương góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Tin tưởng rằng với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể xã Bình Lư sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, xây dựng Bình Lư ngày càng phát triển./.

Tác giả: Hoàng Hợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 729-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)

lượt xem: 2824 | lượt tải:452

Số 173-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng - năm 2023

lượt xem: 2308 | lượt tải:73

Số 171-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

lượt xem: 2427 | lượt tải:85

Số 19-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 3020 | lượt tải:297

Số 615-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền công tác Hội Người cao tuổi năm 2023

lượt xem: 3266 | lượt tải:81
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập49
  • Hôm nay28,371
  • Tháng hiện tại777,453
  • Tháng trước700,931
  • Tổng lượt truy cập22,756,230
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down