Đảng ủy xã Pha Mu phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu - 11/02/2022 03:36 1.365 0
Triển khai thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021 trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn của một xã miền núi vùng sâu, song bằng các giải pháp thiết thực, phù hợp, Đảng bộ xã Pha Mu đã biết khơi dậy nguồn nội lực từ Nhân dân và đã thành công, năm 2021 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.
Đường bản trong xã phong quang, sạch đẹp
Đường bản trong xã phong quang, sạch đẹp
Cách trung tâm huyện Than Uyên hơn 40 km về phía tây, xã Pha Mu có tổng diện tích tự nhiên gần 12.000 ha, gồm 5 bản với hơn 1.000 nhân khẩu. Quán triệt và thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Than Uyên lần thứ XVIII, phấn đấu đến năm 2025 huyện Than Uyên đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ xã Pha Mu đã cụ thể hóa thành Nghị quyết số 07-NQ/ĐU về giảm nghèo bền vững thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, trong đó xác định mục tiêu phấn đấu đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021. Trong điều kiện của xã còn rất nhiều khó khăn, địa bàn rộng, giao thông đi lại còn khó khăn; nhu cầu nguồn đầu tư lớn, song nguồn đầu tư của tỉnh, huyện và nguồn lực của địa phương có hạn; một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, thậm chí một số hộ dân chưa có ý thức tự vươn lên thoát đói nghèo... sau nhiều năm triển khai thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong xã, năm 2020 Pha Mu mới chỉ đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có một số tiêu chí khó chưa đạt như: Giao thông, Thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo...

Để thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021, Đảng bộ xã đã tìm cách làm mới, phù hợp với điều kiện của địa phương, làm sao phải khơi dậy được nguồn lực từ Nhân dân, phát huy được sức dân, muốn vậy phải xây dựng chính quyền gần dân, tạo mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên, công chức với Nhân dân. Trên cơ sở đó, ngày 18/12/2020 Đảng bộ xã đã thống nhất xây dựng Kế hoạch số 12-KH/ĐU “Phát động và triển khai mô hình “Đồng hành cùng Nhân dân ngày cuối tuần””. Với những nội dung, biện pháp rất cụ thể, phân công rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân chủ trì từng nội dung, nhiệm vụ và địa chỉ cụ thể, trọng tâm là: Hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát; tuyên truyền, vận động Nhân dân hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn Nhân dân bảo vệ môi trường sống, ăn sạch, ở sạch, uống sạch; chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo trên địa bàn...;  khuyến khích cùng Nhân dân lao động xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng các mô hình tuyến đường hoa, các mô hình tự quản trong cộng đông dân cư. Đồng thời, nắm bắt tình hình mọi mặt về kinh tế, đời sống, văn hóa, xã hội và những sự việc phát sinh tại thôn bản, kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong Nhân dân.

Trong biện pháp thực hiện Đảng ủy yêu cầu: lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã chủ động bố trí thời gian thực hiện việc đồng hành cùng Nhân dân ít nhất mỗi tháng 2 ngày cuối tuần để xuống các bản, đến từng hộ dân trên địa bàn xã. Cán bộ, công chức được phân công phối hợp với trưởng bản, bí thư chi bộ tuyên truyền nhiệm vụ đồng hành; đồng thời phải chủ động, tích cực nghiên cứu, học hỏi nắm vững kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để hướng dẫn Nhân dân; cùng đồng hành tìm hướng đi mới có tính đột phá thay đổi lối canh tác cũ kém hiệu quả của bà con; định hướng, thống nhất với hộ dân được phụ trách về lịch trình thực hiện các nhiệm vụ một cách khoa học, hiệu quả, từng bước thay đổi tư duy trong sản xuất; hướng dẫn, giúp đỡ Nhân dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, các tổ hợp tác, xây dựng các sản phẩm thế mạnh của địa phương góp phần tăng thu nhập cho Nhân dân.

Đây là hướng đi đúng, hợp lòng dân nên được cán bộ, đảng viên, công chức toàn xã đồng tình ủng hộ và Nhân dân các dân tộc đón nhận, hợp tác tích cực. Sau một năm triển khai thực hiện Kế hoạch đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân các dân tộc trong xã. Trong năm 2021 cán bộ, đảng viên, công chức xã đã tổ chức được 30 buổi đồng hành với sự tham gia của 1.031 lượt người. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc Mông cho 5.000 lượt người. Đặc biệt đã từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại; khơi dậy được “khát vọng làm giàu, ý chí vươn lên cho Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã”. Đồng hành hướng dẫn Nhân dân thực hiện được 10 mô hình trồng trọt, chăn nuôi; giúp Nhân dân xoá được 13 nhà tạm, láng nền cứng cho 194 nhà ở của hộ dân; trồng được 10ha cỏ voi; phát triển chăn nuôi gia súc tập trung được 18 hộ; nhân rộng 20 hộ nuôi giun quế với tổng diện tích gần 200m2; thu hoạch hơn 10 tấn Chanh leo; trồng hơn 15ha quế; bước đầu hình thành 3 hộ nhà sạch kiểu mẫu; hoàn thành 5 cổng bản, 12 cổng nhà độc đáo; tạo việc làm cho 215 lao động... Phát huy hiệu quả lợi thế về rừng để phát triển mô hình nuôi ong, gà thả vườn dưới tán rừng... Hiện nay xã có 01 Hợp tác xã thanh niên đang tập trung khai thác và phát triển sản phẩm Mật ong chất lượng cao với sản lượng khoảng 600 lít/năm và sản phẩm Mật ong Pha Mu đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao; qua đó đã góp phần nâng cao đời sống Nhân dân; bình quân thu nhập đầu người của xã đạt 39 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, phong trào đã góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, xã đã chủ động, tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn vốn huy động trong 2 năm 2020-2021 là 7.204 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 6.482 triệu, Nhân dân đóng góp 2.020 ngày công, 722 triệu đồng. Ngoài ra, xã đã huy động các cơ quan đơn vị, tổ chức chung tay xây dựng nông thôn mới (chỉnh trang nhà cửa, hỗ trợ xóa nhà tạm, các vật dụng thiết yếu trong gia đình) với tổng kinh phí hỗ trợ là 395 triệu đồng. Giờ đây đường bản trong xã đã phong quang, sạch đẹp; nhà cửa của Nhân dân từng bước khang trang; phong tục tập quán, hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi; an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định; đời sống, vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; Nhân dân các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong xã.

Từ cách làm mới, sáng tạo, có tính đột phá và phù hợp với thực tiễn của địa phương trong công tác dân vận, Đảng bộ xã Pha Mu đã vượt khó bằng chính nội lực của mình, biết khơi dậy sức dân để xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin; sẵn sàng, chủ động, kịp thời; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân” và đã thành công, hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra, đến hết năm 2021 Pha Mu đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (đang đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới). Với thành tích trên, năm 2021 Đảng bộ xã được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chính quyền xã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua và đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Đây chính là động lực quan trọng để Pha Mu tiếp tục khơi nguồn nội lực để xây dựng và phát triển trong giai đoạn tới./.

Tác giả: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 919 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2450 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3671 | lượt tải:1246

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3703 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3977 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập78
  • Hôm nay21,682
  • Tháng hiện tại798,723
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,560,489
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down