Nậm Nhùn: Phát huy hiệu quả vai trò ban tuyên giáo cấp xã

Thứ hai - 22/08/2022 10:38 1.606 0
Nậm Nhùn là một trong bốn huyện của tỉnh Lai Châu triển khai mô hình thành lập ban tuyên giáo cấp xã, thị trấn (Nậm Nhùn, Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường). Nhờ phát huy mạnh mẽ vai trò của ban tuyên giáo cấp xã với ưu thế đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số, gần gũi, sâu sát cơ sở, am hiểu phong tục tập quán của đồng bào nên hiệu quả tuyên truyền cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Cán bộ xã Nậm Pì hướng dẫn người dân triển khai mô hình trồng dứa kết hợp xoài
Cán bộ xã Nậm Pì hướng dẫn người dân triển khai mô hình trồng dứa kết hợp xoài
Là huyện biên giới, có 11 xã, thị trấn (có 3 xã biên giới), 69 bản, dân số trên 28 nghìn người, gồm 11 dân tộc sinh sống. Điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao; địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường; dân cư không tập trung, trình độ dân trí không đồng đều, phong tục tập quán một số vùng còn lạc hậu; các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo để kích động, tuyên truyền đạo trái pháp luật; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 
       
Nhận thức được khó khăn từ cơ sở đặt ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã sát sao chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn kiện toàn ban tuyên giáo theo hướng sát, hợp với tình hình cơ sở; giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, cung cấp thông tin và định hướng hoạt động đối với ban tuyên giáo các xã, thị trấn. Đến nay 11/11 xã, thị trấn của huyện đã thành lập ban tuyên giáo cấp xã với tổng số 67 đồng chí, trong đó nữ chiếm 22/67 đồng chí; cán bộ là người dân tộc thiểu số 45/67 đồng chí. Trình độ chuyên môn: đại học: 34; cao đẳng 2; trung cấp 29. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp 3; trung cấp 57; sơ cấp 6; chưa qua đào tạo 1; đã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo 18.

Đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp xã của huyện về cơ bản là những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm công tác và uy tín trong đồng bào các dân tộc được đảng ủy xã, thị trấn lựa chọn; là những cán bộ cơ sở gắn bó trực tiếp với đồng bào, đa số là người dân tộc thiểu số, con em của đồng bào các dân tộc nên có thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. Bên cạnh đó các đồng chí trong ban tuyên giáo cấp xã thường xuyên sâu sát cơ sở nắm bắt kịp thời và phản ánh khách quan, trung thực các luồng ý kiến, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trước các sự kiện, hiện tượng, các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh... của đất nước, của tỉnh, huyện; đề xuất các giải pháp góp phần định hướng dư luận xã hội theo đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Dưới sự chỉ đạo của đảng ủy các xã, thị trấn ban tuyên giáo cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đa dạng hóa, linh hoạt các loại hình tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ sở như qua mạng xã hội zalo, facebook, fanpage... của các cơ quan, đơn vị; hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tuyên truyền trực quan (pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu); biểu diễn văn nghệ; tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt chi bộ, thôn bản và phát huy ưu thế tuyên truyền bằng tiếng dân tộc…tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nghị quyết đại hội Đảng các cấp, việc học tập, làm theo Bác gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền phát triển chăn nuôi đại gia súc tập trung; trồng cây mắc ca, quế; chăm sóc và phát triển rừng; tuyên truyền giảm sinh nhiều con và phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết, hạn chế uống rượu trong đồng bào các dân tộc và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện…

Các đồng chí trong ban tuyên giáo cấp xã thường xuyên sâu sát cơ sở nắm bắt kịp thời và phản ánh khách quan, trung thực các luồng ý kiến, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trước các sự kiện, hiện tượng, các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh... của đất nước, của tỉnh, huyện từ đó kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm từ cơ sở và góp phần định hướng dư luận xã hội theo đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương… qua đó chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban tuyên giáo cấp xã được nâng lên, góp phần quan trọng vào kết quả chung của ngành Tuyên giáo Đảng bộ huyện, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ huyện góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.        

Xã biên giới Trung Chải có 6 bản với 317 hộ (1.682 khẩu) với 2 dân tộc chính là Mông (52,6%) và Mảng (41,3%), trình độ dân trí, nhận thức của người dân không đồng đều, tập quán sản xuất còn lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Để nâng cao hiệu quả triển khai nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng ủy xã đã chú trọng phát huy vai trò ban tuyên giáo xã với 7 đồng chí đa số là người địa phương làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng chí Cao Duy Đan - Bí thư Đảng ủy xã Trung Chải chia sẻ: "Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, ban tuyên giáo xã đã phát huy hiệu quả lợi thế cán bộ tuyên giáo là người dân tộc thiểu số, am hiểu phong tục tập quán và nói tiếng đồng bào… nhờ đó nghị quyết của Đảng từng bước đi vào cuộc sống, đời sống kinh tế - xã hội của người dân trên địa bàn xã được nâng lên, quốc phòng - an ninh được bảo đảm".

Bên cạnh kết quả đạt được, từ thực tiễn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các ban tuyên giáo xã, thị trấn của huyện Nậm Nhùn đó là đội ngũ cán bộ ban tuyên giáo cấp xã đều là kiêm nghiệm, phần lớn chưa có kinh nghiệm và nghiệp vụ công tác tuyên giáo; tính chủ động, sáng tạo trong công việc chưa cao; hiện chưa có văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể đối với ban tuyên giáo cấp xã; chưa có chế độ phụ cấp; vai trò tham mưu, giúp việc của một số ban tuyên giáo chưa nổi bật; chế độ giao ban chưa duy trì thường xuyên (chủ yếu là hoạt động lồng ghép) nên hiệu quả thực sự chưa cao; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền ở một số địa phương còn khó khăn...

Để tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của ban tuyên giáo đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nậm Nhùn thời gian tới, đồng chí Nguyễn Viết Cường - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: "Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục quan tâm đôn đốc, hướng dẫn ban tuyên giáo các xã, thị trấn triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở; chú trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ban tuyên giáo cấp xã về nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, kỹ năng tuyên truyền miệng, đấu tranh trên không gian mạng và kịp thời cung cấp thông tin, định hướng hoạt động cho các ban tuyên giáo xã, thị trấn"./.

Tác giả: Vũ Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 914 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2446 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3665 | lượt tải:1245

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3697 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3969 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập84
  • Hôm nay19,240
  • Tháng hiện tại796,281
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,558,047
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down