Đảng bộ xã Sùng Phài lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Thứ hai - 15/05/2023 03:20 660 0
Xác định vai trò tầm quan trọng của việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng về xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong những năm qua, Đảng bộ xã Sùng Phài đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, tạo niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp.
Bản du lịch Gia Khâu xã Sùng Phài thu hút khách du lịch đến thăm quan, trải nghiệm
Bản du lịch Gia Khâu xã Sùng Phài thu hút khách du lịch đến thăm quan, trải nghiệm
Xã Sùng Phài có diện tích tự nhiên 5.400,74 ha, dân số 995 hộ, 4.540 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc sinh sống ở 13 bản. Với đặc thù là một xã nông nghiệp, có điều kiện về tự nhiên, đất đai để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, du lịch cộng đồng và là xã nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của thành phố.

 Để lãnh đạo quần chúng nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã đưa mục tiêu nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của xã. Chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các lĩnh vực. Phát huy vai trò người đứng đầu, các chi bộ nông thôn trong thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương cơ sở.

Quán triệt các văn bản chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới, UBND xã đã ban hành các văn bản để triển khai tổ chức thực hiện, kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia và ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã giai đoạn 2021 - 2025, lồng ghép tuyên truyền về công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đến các bản, hộ gia đình, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới. Sau khi bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được ban hành, Ban Chỉ đạo đã thực hiện rà soát thực trạng các tiêu chí trên địa bàn xã đề ra các biện pháp để tổ chức thực hiện.

Năm 2022, qua rà soát xã mới chỉ đạt 7/19 so với tiêu chí mới, còn 12 tiêu chí chưa đạt (đó là các tiêu chí quy hoạch; giao thông; thuỷ lợi; trường học; cơ sở vật chất văn hoá; nhà ở dân cư; hộ nghèo; thu nhập; tổ chức sản xuất; giáo dục và đào tạo; y tế; môi trường). Gắn quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2035  với thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện Chương trình “phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với sản phẩm OCOP”; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao; khuyến khích các mô hình phát triển kinh tế; phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế. Ưu tiên phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế của địa phương nhất là chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển sản phẩm Chè San phấn đấu đạt chuẩn OCOP; dịch vụ du lịch cộng đồng gắn với Chương trình “Phát triển du lịch cộng đồng bản Gia Khâu I”, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và phát triển dịch vụ du lịch giai đoạn 2020-2025 của thành phố Lai Châu.

Đã huy động mọi nguồn lực đầu tư, hỗ trợ các chương trình, dự án xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống Nhân dân. Sửa chữa nhà văn hoá bản Cư Nhà La, bản Sin Chải, Suối Thầu, Hồi Lùng, Tả Chải và xây mới nhà văn hoá bản Trung Chải. Phối hợp với phòng kinh tế triển khai 5 tuyến kênh thuỷ lợi trên địa bàn xã. Ngoài ra, UBND xã còn phối hợp thực hiện các dự án triển khai đường điện vào nhóm hộ của bản Sùng Chô để góp phần nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn; triển khai nâng cấp tuyến đường từ Ngã năm Cư Nhà La đến khu đội 5 giao với Đại lộ Lê Lợi; tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải; dự án điểm Trường Mầm non - Tiểu học Sùng Phài, Trường Tiểu học - THCS Sùng Phài. Thực hiện 5 tuyến đường ngõ bản theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm với tổng chiều dài 410m. Xây dựng 39 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình có người khuyết tật trên địa bàn xã.

Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã đã tạo điều kiện, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo vươn lên của nhân dân. Kinh tế phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2022 đạt 37 triệu đồng, lương thực bình quân đầu người 982 kg/năm, giảm được 13 hộ nghèo. Sản lượng cây lương thực đạt 4.460,3 tấn, diện tích gieo trồng cây lương thực 1.672,5 ha, trong đó lúa 275,7 ha, ngô 671 ha; diện tích chè 425,8 trong đó: Chè kinh doanh 402,3 ha, chè kiến thiết cơ bản 23,5 ha, trồng mới 10,5 ha. Tổng đàn gia súc hiện có 5.385 con; đàn gia cầm 23.476; diện tích nuôi trồng thủy sản 6,6ha, sản lượng 15,5 tấn. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,01%. Chú trọng xây dựng bản văn hóa du lịch cộng đồng Gia Khâu I, thu hút trên 7.000 lượt khách đến tham quan, du lịch đến thăm quan, trải nghiệm. Duy trì các sản phẩm truyền thống của địa phương như rượu ngô Sùng Phài, gạo, thổ cẩm, sản phẩm OCOP gan A Súa. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, 13 bản đạt tiêu chuẩn văn hóa, số hộ đạt gia đình văn hóa đạt 94%; xã đạt 11/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; hệ thống chính trị ổn định, an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thời gian tới để tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của xã, thực hiện các mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, huy động tổng thể các lực lượng, chú trọng công tác tuyên truyền phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch cụ thể đưa mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào chương trình phát kiển kinh tế - xã hội của địa phương, có giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu chưa đạt. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa ưu tiên phát triển các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng mô hình kinh tế trang trại, gia trại, phát triển các cây công nghiệp, cây ăn quả. Thực hiện khởi công các tuyến đường giao thông nội đồng và hệ thống thoát nước tại một số bản trên địa bàn xã. Giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế, thực hiện các nội dung hỗ trợ theo nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Phát huy có hiệu quả tổ vệ sinh môi trường ở các bản, tuyên truyền nhân dân giữu gìn vệ sinh môi trường nông thôn, thực hiện xoá nhà tạm, dột nát trên địa bàn.

Tin tưởng rằng với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp, xã Sùng Phài sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025./.

Tác giả: Mai Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 875 | lượt tải:107

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2420 | lượt tải:73

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3629 | lượt tải:1238

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3660 | lượt tải:501

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3932 | lượt tải:588
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập159
  • Hôm nay25,505
  • Tháng hiện tại780,404
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,542,170
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down