Tà Tổng phấn đấu ra khỏi xã đặc biệt khó khăn vào năm 2025

Chủ nhật - 04/06/2023 22:40 723 0
Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sau hơn 2 năm Đảng bộ xã Tà Tổng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo động lực tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra “Phấn đấu đưa xã Tà Tổng ra khỏi đặc biệt khó khăn vào năm 2025”.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tà Tổng ra mắt Đại hội, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tà Tổng ra mắt Đại hội, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra
Nằm cách trung tâm huyện Mường Tè hơn 50 km về phía Tây Bắc, xã Tà Tổng có tổng diện tích tự nhiên trên 51.000 ha. Đảng bộ xã có 212 đảng viên sinh hoạt tại 16 chi bộ, lãnh đạo 1.326 hộ với 7.356 khẩu, đinh cư tại 11 bản và 4 điểm dân cư. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thống nhất thông qua Nghị quyết, với phương hướng, mục tiêu được xác định “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tập trung xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa Tà Tổng ra khỏi xã đặc biệt khó khăn vào năm 2025”.

Quá trình quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Là xã vùng cao, trọng điểm, Tà Tổng có địa bàn rộng, địa hình núi cao, chia cắt phức tạp, dân cư không tập trung. Diện tích đất canh tác nông nghiệp ít, chủ yếu đồi núi dốc, sản xuất hàng hóa chưa phát triển, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản xuất kinh doanh phát triển chậm. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, mức thu nhập bình quân đầu người/năm còn thấp. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm; kết cấu hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông; khả năng thu hút nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, hằng năm hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân các dân tộc trong xã.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ xã đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo triển khai thực hiện. Trong đó,  Đảng ủy xã đã ban hành và tổ chức thực hiện 45 chương trình công tác; 8 chương trình hành động; 7 nghị quyết chuyên đề..., đồng thời chỉ đạo UBND xã hằng năm xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt và công chức cấp xã.

Để nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, đồng thời thống nhất trong tổ chức thực hiện, công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp được coi trọng. Đảng ủy xã đã xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, học tập trong toàn Đảng bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chi bộ trực thuộc, các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các bản, các đoàn thể trong xã tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có 1.684 lượt đảng viên được học tập (đạt 97%); công chức, viên chức là 1.075 lượt và quần chúng nhân dân 6.136 lượt người tham gia.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ xã, Tà Tổng đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Kinh tế có sự phát triển khá, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đổi mới tư duy, phát triển những giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, đến nay toàn xã đã trồng được 50 ha cây quế, 65 ha cây mắc ca, 126 ha cây sa nhân tím; phát triển mở rộng diện tích các cây ăn quả như: cây Xoài trồng được 5 ha, cây Lê 11 ha và cây Mận được 18 ha. Diện tích gieo trồng cây lương thực tiếp tục được duy trì, cùng với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, đến đầu năm 2023, bình quân lương thực đầu người của xã đạt 347 kg/người (đạt 87% chỉ tiêu Nghị quyết); thu nhập bình quân đầu người đạt 17 triệu đồng (đạt 68%); tổng thu ngân sách trên địa bàn tuy còn nhiều khó khăn, song với tinh thần quyết tâm năm 2022 xã đã thu được 33 triệu đồng (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 3 triệu đồng). Xây dựng nông thôn mới đạt 12/19 tiêu chí (đạt 63% chỉ tiêu Nghị quyết).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. Chất lượng dạy và học hàng năm được đảm bảo; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở cả ba cấp học; đã tập trung xây dựng trường 3 đơn vị nhà trường đạt chuẩn quốc gia, dự kiến đến năm 2025 có 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đảm bảo, không có trường hợp dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn; triển khai xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đủ các loại vác xin đạt 79% (nghị quyết 96%). Công tác chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; thực hiện tố công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, trong hơn 2 năm xã đã có 14 lao động đi làm việc tại Công ty Than Quảng Ninh theo hợp đồng (đạt 85% nghị quyết); phối hợp đào tạo nghề cho 281 lao động. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện nâng cao chất lượng gia đình, cơ quan, bản văn hóa. Năm 2022 toàn xã có 555 hộ gia đình (chiếm 42%) được công nhận gia đình văn hóa; 6/11 bản và 5/5 đạt cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao luôn được tổ chức thu hút nhiều thanh, thiếu niên tham gia.

Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hằng năm tuyển quân của xã đều đạt chỉ tiêu trên giao; lực lượng dân quân được xây dựng đạt 1,33% so với dân số và hằng năm đều được huấn luyện đầy đủ, nghiêm túc; năm 2022 tổ chức diễn tập phòng thủ xã được trên đánh giá đạt xuất sắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn xã cơ bản được đảm bảo; quản lý chặt chẽ sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn. Làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân không tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn xã.

Cùng với đó, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đạt được những kết quả tích cực. Tổ chức nghiêm túc việc tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tập trung sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy ngay sau bầu cử Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021- 2026; triển khai thực hiện hiệu quả mô hình Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng bản tại 3 chi bộ. Đồng thời, tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các tổ chức đoàn thể chính trị của xã. Điểm nổi bật của Đảng bộ xã trong nửa nhiệm kỳ qua là thực hiện tốt công tác phát triển đảng. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác tạo nguồn, song với tinh thần quyết tâm, trong 2 năm (2021 - 2022) Đảng bộ xã đã kết nạp được 73 đảng viên mới (đạt trên 158% Nghị quyết Đại hội). Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, trong hơn 2 năm đã cử 6 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của xã tham gia các lớp đào tạo trung cấp và sơ cấp lý luận chính trị. Chất lượng công tác đánh giá, phân loại tổ chức và đảng viên từng bước được nâng lên, đảm bảo thực chất hơn. Công tác quy hoạch cán bộ được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo tính kế thừa và được điều chỉnh bổ sung hằng năm. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, hằng năm Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên đạt 100% theo kế hoạch; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm, trong nửa nhiệm kỳ Đảng bộ xã đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 5 đảng viên do vi phạm chính sách dân số, đề nghị xóa tên 4 đảng viên do bỏ sinh hoạt, không làm hồ sơ chuyển đảng chính thức. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; triển khai 15 mô hình dân vận khéo và đã có 5 mô hình được công nhận; tổ chức đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy với nhân dân các bản trong xã được 8 buổi, qua đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân đã kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục có sự đổi mới, chất lượng từng bước được nâng lên. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do cấp trên phát động.

Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm. Chất lượng các kỳ họp của HĐND xã và hoạt động của đại biểu HĐND xã từng bước được nâng lên; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cơ quan chức năng cơ bản giải quyết kịp thời. Hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước cơ bản có bước chuyển biến tốt; công tác dân vận chính quyền được phát huy; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số cải cách hành chính hàng năm đạt loại khá, tốt trở lên; niềm tin của nhân dân đối với chính quyền được nâng lên.

Những kết quả trên góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội “Phấn đấu đưa xã Tà Tổng ra khỏi đặc biệt khó khăn vào năm 2025”.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nửa nhiệm kỳ qua cũng còn một số hạn chế, yếu kém. Kinh tế - xã hội phát triển nhưng chưa bền vững; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi chậm so với yêu cầu; một số chỉ tiêu đạt thấp như: thu nhập bình quân đầu người; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 7,7% (nghị quyết 0,2%); kết quả xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai có mặt còn hạn chế; tình trạng tuyên truyền đạo trái pháp luật vẫn còn xảy ra trên địa bàn...

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ xã đề ra trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Đảng ủy xã Tà Tổng xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai thực hiện hiệu quả kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện tốt các quy định về nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên đổi mới phong cách làm việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; phân công nhiệm vụ cụ thể cho tập thể, cá nhân. Đổi mới phong cách làm việc của cán bộ: gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể quần chúng; nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động nhân dân. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, chủ động nắm và giải quyết kịp thời các vấn đề này sinh trong nhân dân, tiếp tục kiện toàn mô hình “Dân vận khéo” tại các bản.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên rà soát các mục tiêu trong từng kế hoạch, kịp thời điều chỉnh bổ sung, xác định nhiệm vụ trọng tâm cho từng năm. Tiếp tục nâng cao các chỉ tiêu đã đạt và vượt; chỉ đạo triển khai thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt những chỉ tiêu đạt thấp hoặc khó đạt./.

Tác giả: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 716 | lượt tải:89

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2316 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3470 | lượt tải:1204

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3505 | lượt tải:476

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3765 | lượt tải:558
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập76
  • Hôm nay24,892
  • Tháng hiện tại713,037
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,474,803
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down