Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIII mở rộng

Thứ tư - 13/06/2018 06:10 786 0
Ngày 12/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIII tổ chức Hội nghị mở rộng. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tóm tắt ở trên
Sửa nội dung


Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí cán bộ của các ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi Lai Châu, thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh không là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 tới Hội nghị.

Hội nghị thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2/2/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Báo cáo tại Hội nghị, Nghị quyết số 22-NQ/TW được cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc; kịp thời ban hành các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhận thức về vị trí, vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Mô hình tổ chức đảng được sắp xếp, kiện toàn phù hợp với điều kiện thực tiễn; công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành mục tiêu 100% thôn, bản, trường học, trạm y tế có chi bộ. Chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng và đạt được những kết quả khá rõ nét, nhất là ở cơ sở. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Về thực hiện Chỉ thị số 36-NQ/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị nghiêm túc, kịp thời và thiết thức gắn với công tác kiểm tra, đôn đốc thường xuyên trong quá trình thực hiện; chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Nhìn chung, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện cũng như công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy đều được chuẩn bị kỹ và tiến hành theo đúng yêu cầu của Chỉ thị và các quy định của Đảng. Đại hội đảng bộ các cấp được tổ chức đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Sau thành công của các đại hội tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân vào nhiệm kỳ mới.

Các báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm như chất lượng, hiệu quả quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng chưa đạt yêu cầu, có nơi còn hình thức. Nội dung sinh hoạt chi bộ của một số cấp ủy, tổ chức đảng chậm đổi mới; duy trì sinh hoạt chưa đều, ít tổ chức sinh hoạt chuyên đề; cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của cấp trên vào tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị còn lúng túng; ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch có nội dung còn chung chung, chưa rõ việc. Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn hạn chế; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên có nơi chưa sát, chưa phản ánh đúng thực tế. Một số cán bộ, đảng viên còn yếu về năng lực, hạn chế về tác phong, lề lối làm việc; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn còn cao. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng chưa được quan tâm đúng mức...

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW và kết quả thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, nhất là công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; công tác nhân sự đại hội…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Nghị quyết số 22-NQ/TW và Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt kết quả thiết thực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục rút kinh nghiệm từ những kết quả và hạn chế, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, các nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên; chú trọng nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng cụ thể, phù hợp; thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị./.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Số 11-TB/HĐ

Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 35 | lượt tải:1

Số:941/HD-STTTT

Hướng dẫn đăng tải, cung cấp thông tin, bảo đảm ATTT trên Cổng TTĐT; trang TTĐT của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 963 | lượt tải:268

Số: 34/2022/NĐ-CP

Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

lượt xem: 252 | lượt tải:7

Số 89-KH/TU

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng giai đoạn 2022-2025

lượt xem: 457 | lượt tải:16
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 11,842
  • Tổng lượt truy cập: 8,492,529
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down