Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIII

Thứ ba - 21/11/2017 14:28 74 0
Ngày 21/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 12. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghi. Đại diện Vụ địa phương của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố… dự hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm đề nghị các tổ thảo luận tập trung thảo luận và đánh giá quá trình thực hiện các nhiệm vụ năm 2017; phân tích, chú trọng những kết quả nổi bật, những điểm mới, biện pháp hữu hiệu, yếu tố đột phá và những điểm nhấn trong năm 2017; việc chấp hành, thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; phát huy vai trò, tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành với địa phương; công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Đồng thời, đề nghị các đại biểu nghiên cứu những nội dung, hình thức và thời gian sơ kết giữa nghiệm kỳ theo hướng đổi mới, toàn diện và thiết thực, hiệu quả; bám sát chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp bộ Đảng bộ tỉnh và tình hình thực tiễn của Đảng bộ tỉnh trong năm 2018. 

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017, kế hoạch năm 2018 nêu rõ: mặc dù năm 2017 tình hình thực hiện kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, song các cấp, các ngành đã tích cực chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được một số kết quả nổi bật. Công tác lãnh chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền thông suốt tạo sự đồng thuận cao, tạo nên kết quả toàn diện trên các ngành, lĩnh vực, 9/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu dự ước đều đạt, vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả rõ nét, cơ cấu các loại giống, cây trồng, vật nuôi có sự chuyển biến tích cực; từng bước hình thành điểm mới trong phát triển nông nghiệp; nhiều mô hình liên kết sản xuất hiệu quả giữa doanh nghiệp và người dân ngày càng được mở rộng; tỷ lệ che phủ rừng tiếp tục tăng. Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng, nhất là sản xuất điện (điện phát ra 5.609,5 triệu kwh, vượt 17,6% kế hoạch); hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tiếp tục được duy trì và phát triển (toàn tỉnh có 1.750 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 04 làng nghề, 01 nghề truyền thống). Tổng thu ngân sách địa phương dự ước đạt gần 8.700 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.900 tỷ đồng.

Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực: chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học tiếp tục được đầu tư, số phòng học kiên cố tăng 5,4% so với năm 2016, số trường chuẩn quốc gia vượt kế hoạch đề ra. Công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được thực hiện tốt, trong năm không xảy ra dịch bệnh lớn. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Năm 2018 là năm bản lề đối với việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm tới, Tỉnh xác định mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như: tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế (tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 9%); khai thác hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế phát triển các ngành kinh tế; triển khai có hiệu quả các nghị quyết, đề án về phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung phát triển cá cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như quế, sơn tra, mắc ca, cây chuối…; thực hiện đồng bộ các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới, ưu tiên cho 06 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; tập trung phát triển nông nghiệp chế biến nông sản, chú trọng xây dựng các cơ sở sản xuất chế biến công nghiệp các sản phẩm từ nông nghiệp (gạo, miến dong, chè..); phấn đấu tốc độ tăng giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt trên 6,8%; tăng cường kỷ cương tài chính, ngân sách, thực hiện các biện pháp chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; …

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với nhận định, đánh giá và kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch vốn năm 2017 như các dự toán báo cáo đã trình tại hội nghị. Các tổ thảo luận đã tập trung cho ý kiến thảo luận vào từng nội dung cụ thể: kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017, kế hoạch năm 2018; Báo cáo thực hiện tình hình Kế hoạch đầu tư công năm 2017, dự kiến phân bổ kế hoạch vốn năm 2018; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2017, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Kế hoạch tài chính – địa phương 3 năm 2018-2020.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được các cấp, các ngành, địa phương trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cần chú trọng lãnh đạo làm tốt công tác kiểm điểm quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các cấp, các ngành; xem xét, rà soát lại các số liệu, chỉ tiêu (tỷ lệ che phủ rừng, nông thôn mới); đánh giá việc nêu cao tinh thần, trách nhiệm, việc thực hiện quy chế làm việc của cán bộ, lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; các cấp, các ngành phải có giải pháp, lộ trình cụ thể, cần có sự sáng tạo, đổi mới, linh hoạt trong triển khai thực hiện; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác tham mưu, điều hành tài chính - ngân sách năm 2017; cân đối, bố trí cần đảm đảm đúng nguyên tắc, chủ trung, tập trung bố trí cho những nội dung cấp bách, tránh dàn trải và kém hiệu quả; có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, khắc phục cho được tình trạng giải ngân chậm, tiến độ thi công không đảm bảo; bám sát kế hoạch vốn và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất về nguyên tắc và phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2018; tập trung triển khai kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tăng cường lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên và thực hiện 03 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát chuyên đề./.
 

Tác giả bài viết: Thanh Hiền - Bạch Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down