Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương kiểm tra công tác dân vận tại Lai Châu

Thứ năm - 14/12/2017 03:19 1.049 0
Sáng 13/12, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Thào Xuân Sùng - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu.
  Quang cảnh buổi làm việc (ảnh: NT-BLC)
  Quang cảnh buổi làm việc (ảnh: NT-BLC)
Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Báo cáo với Đoàn về kết quả thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” (gọi tắt là Chỉ thị 49); công tác dân vận của cấp ủy và chính quyền trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị; công tác dân vận góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tỉnh ủy nêu rõ, sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 49, công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, học tập Chỉ thị được triển khai thực hiện nghiêm túc. Đến nay, 100% các cấp ủy Đảng đã quán triệt đến cán bộ, đảng viên; các cấp ủy, tổ chức Đảng cụ thể hóa Chỉ thị thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện gắn với kế hoạch công tác dân vận hằng năm. Đồng thời, Tỉnh ủy cũng ban hành Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2015-2020”. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội đã quán triệt, triển khai đến cán bộ, hội viên và Nhân dân, cụ thể hóa thành kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo hướng cụ thể, thiết thực, hướng hoạt động về cơ sở. Lực lượng vũ trang chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, lao động sản xuất giúp dân hoặc dạy học, khám bệnh, cấp thuốc cho Nhân dân; vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch, kích động di cư tự do.

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận của Đảng nói chung, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng được nâng lên. Quan tâm thực hiện tốt việc bổ nhiệm cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý; đến nay, lãnh đạo, quản lý cấp huyện trở lên là 144/2.086 người (chiếm 6,09%); viên chức người dân tộc 446/2.086 người (chiếm 21,38%) và cán bộ cấp xã 986/1.784 người. 

Công tác dân vận của hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay, 100% thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị được công khai trên cổng thông tin điện tử cấp độ 1, 2; 12 thủ tục được cung cấp trực tuyến ở cấp độ 3, 4. 20/20 sở, ngành, 8/8 đơn vị cấp huyện, thành phố và 108/108 xã, phường, thị trấn thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Văn phòng điều phối nông thôn mới đã phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức 92 hội nghị tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững cho cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể ở cơ sở. Thí điểm thành lập 358 tổ dân vận, tập trung hướng dẫn tổ dân vận làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2017, đã vận động Nhân dân tham gia hiến 16.505m2 đất, 6.300 ngày công làm đường giao thông nội bản, nội đồng.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đề nghị tỉnh làm rõ một số vấn đề liên quan đến tập trung đổi mới trong công tác dân vận của tỉnh. Trong đó, có cách thức tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân tham gia vào các đề án, dự án, cách thức xây dựng nông thôn mới; việc tiếp thu, xử lý các kiến nghị của Nhân dân thông qua việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, cơ quan báo chí; kinh nghiệm phối hợp công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở khu vực biên giới…

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ban Đảng tỉnh và cơ quan liên quan tiếp thu và giải đáp một số kiến nghị của Đoàn; đồng thời đề xuất với Đoàn một số nội dung để thực hiện tốt Chỉ thị 49, Trung ương nghiên cứu, ban hành chính sách ưu tiên trong xét tuyển, thi tuyển công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số. Chú trọng đào tạo gắn với vị trí việc làm; việc xây dựng hương ước, quy ước bản làng theo mẫu hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến xã, xây dựng dựa vào tình hình thực tế của từng thôn bản và đảm bảo tinh thần tự nguyện của người dân. Có hệ thống văn bản cụ thể hướng dẫn công tác giám sát của người dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước; nâng cao chế độ chính sách, kinh phí tổ chức đối với các hội nghị, các phong trào đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; nâng mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cấp xã, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa cao hơn so với hiện nay…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thào Xuân Sùng - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn công tác nêu những nội dung nổi bật nhất của Đoàn công tác thu được sau các chương trình làm việc tại huyện Phong Thổ và Tỉnh ủy Lai Châu. Trong đó, việc xây dựng kế hoạch, chương trình để tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương nghiêm túc; tỉnh đã xây dựng được các quy định về cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” ở các xã, thị trấn, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ các cấp. Tỉnh ủy tập trung kiện toàn bộ máy, trong đó, có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bám địa bàn, bám cơ sở, bám dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong triển khai xây dựng nông thôn mới… Đồng chí nhấn mạnh, cấp ủy và người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu, sẵn sàng phục vụ Nhân dân; người dân được tuyên truyền, hiểu, xem và được làm theo từ những người làm công tác dân vận; có sự hỗ trợ đầu tư thích hợp về chính sách phát triển kinh tế - xã hội mới phát huy hiệu quả; biết phát huy vai trò của Nhân dân, nhất là người có kinh nghiệm sản xuất, người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, chính quyền; triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phải đồng bộ và hiệu quả.

Trước đó, ngày 12/12 Đoàn đi thăm, khảo sát thực tế và làm việc tại huyện Phong Thổ./.

Tác giả: TT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 139 | lượt tải:45

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2351 | lượt tải:526

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2500 | lượt tải:1452

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 598 | lượt tải:45

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 1811 | lượt tải:581
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập96
  • Hôm nay40,238
  • Tháng hiện tại1,669,109
  • Tháng trước8,894,895
  • Tổng lượt truy cập16,894,916
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down