Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Tam Đường và thành phố Lai Châu

Thứ sáu - 13/05/2016 10:16 441 0
Trong 2 ngày 11-12/5, Đoàn kiển tra số 1 của UBBC tỉnh do đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh tiến hành kiểm tra (đợt 1) công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại huyện Tam Đường và thành phố Lai Châu.
  Đoàn kiểm tra tiến hành kiềm tra việc niêm yết danh sách tại điểm bỏ phiếu bản Tả Chải, xã Sùng Phài
  Đoàn kiểm tra tiến hành kiềm tra việc niêm yết danh sách tại điểm bỏ phiếu bản Tả Chải, xã Sùng Phài
Qua kiểm tra tại các xã, thị trấn và UBBC huyện Tam Đường, Đoàn công tác được ngheo báo cáo tóm tắt tình hình triển khai, thực hiện công tác bầu cử như: xã Sùng Phài có 1.156 cử tri, đến thời điểm này việc niêm yết danh sách cử tri, lích lịch tiểu sử của những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hòm phiếu đã hoàn tất, thẻ cử tri cũng đã cấp phát. 

Qua 3 lần hiệp thương xã Tả Lèng lập danh sách chính thức người ứng cử HĐND xã gồm 44 người, xã đã được cấp 23 con dấu, 16 hòm phiếu (8 hòm phiếu chính, 8 hòm phiếu phụ), hiện xã có 41 cử tri nằm trong danh sách cử tri đi làm ăn xa không rõ địa chỉ. 

Thị trấn Tam Đường đã tổ chức được 18 hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử thu hút được trên 800 lượt người tham gia. Hiện thị trấn có 10 người đang bị tạm giam, tạm giữ và gần 200 người đi làm ăn xa không rõ địa chỉ.


Huyện Tam Đường có tổng số dân là 53.820 người, số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu là 33/54 người ứng cử, có 7 đơn vị bầu cử cấp huyện. Tổng số đại biểu HĐND xã, thị trấn được bầu là 359/595 người được giới thiệu và có 132 tổ bầu cử. Huyện đã tiếp nhận và cấp phát 379 tờ “Những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”, phát 200 đĩa CD tuyên truyền về cuộc bầu cử, Đài truyền thanh - truyền hình đã thực hiện phát sóng với thời lượng trên 2.300 phút tuyên truyền, phản ánh về công tác bầu cử… toàn huyện có 400 cử tri đi làm ăn không rõ địa chỉ… 

Các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã nêu ra một số điểm cần chính sửa, rút kinh nghiệm: Tại xã Tả Lèng trên danh sách còn thiếu ngày tháng sinh của cử tri, thiếu phần đóng dấu cuối mỗi tờ danh sách; công tác trang trí, sắp xếp danh sách, tiểu sử người tham gia ứng cử chưa được khoa học tại thị trấn; phòng bỏ phiếu tại một số điểm chỉ có 1 cửa không thuận tiện cho cử tri khi đi bỏ phiếu…
Các xã, thị trấn kiến nghị tăng số lượng tài liệu, băng zôn, khẩu hiệu để chủ động thay thế khi dán niêm yết bị gió, mưa làm hư hỏng, sớm có giải pháp đối với những cử tri nằm trong danh sách cử tri nhưng đi làm ăn xa không rõ địa chỉ…

Kết luận buổi làm việc đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đã có những yêu cầu đối với các xã, huyện Tam Đường từ nay đến ngày bầu cử. Huyện cần tuyên truyền sâu đậm hơn về bầu cử và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người tham gia ứng cử gặp gỡ tiếp xúc cử tri. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bám nắm địa bàn tránh tình huống đột xuất, bất ngờ. Tiếp tục rà soát danh sách cử tri, nhất là những cử tri hiện đang đi làm ăn xa không rõ địa chỉ cần có liên lạc thường xuyên với người thân để kịp thời năm thông tin và tuyên truyền, vận động để cử tri kịp thời về bỏ phiếu đúng ngày, đồng thời để đưa ra khỏi danh sách trước 24 giờ bầu cử và cập nhật thông tin cử tri vãng lai để bổ sung vào danh sách nhằm đảm bảo cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình và đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu…

Tại thành phố Lai Châu: UBBC các xã, phường và UBBC thành phố đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai, thực hiện công tác cũng như việc giải quyết đơn thư của người dân: Trong đó xã Nậm Loỏng có 5 đơn vị bầu cử, 6 khu vực bỏ phiếu, cơ cấu, số lượng thành phần tham gia vào các tổ phụ trách bầu cử đảm bảo theo quy định của Luật. Ngoài việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh không dây bằng 2 thứ tiếng (Mông và tiếng phổ thông), thì công tác tuyên truyền còn được tổ chức tại các bản và lồng ghép vào các buổi họp, sinh hoạt khác. Số đại biểu được bầu của xã là 25/40 người ứng cử.

Xã San Thàng có 2.845 cử tri bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, có 2.656 cử tri tham gia bầu 26 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 (số cử tri xin chuyển đi bỏ phiếu nơi khác 72). Tính đến thời điểm hiện tại chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân liên quan đến công tác bầu cử. Tại các khu vực bỏ phiếu đã niêm yết đầy đủ danh sách cử tri, tóm tắt tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và tăng âm, loa đài, băng zôn, khẩu hiệu được chuẩn bị đầy đủ.

Tổng số đại biểu HĐND phường Đông Phong khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 25/40 người ứng cử. 6/8 khu vực bỏ phiếu sử dụng nhà văn hóa làm điểm bỏ phiếu, 1 điểm tại bản Tả Xin Chải 2 phải mượn nhà dân do không có địa điểm và 1 điểm sử dụng trụ sở cơ quan là Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Phường đã tổ chức được 24 buổi tuyên truyền về bầu cử thu hút được trên 1.900 lượt người tham dự.
Thành phố Lai Châu thành lập 8 ban bầu cử thành phố, 37 ban bầu cử ở xã, phường, phê chuẩn 58 khu vực bỏ phiếu. Tổng số đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu là 30 đại biểu, số người được giới thiệu ứng cử là 51 người, trong đó nữ là 19 đạt 37,3%; độ tuổi dưới 35 là 14 người đạt 27,5%; người dân tộc thiểu số là 16 người chiếm 31,4%... Tổng số đại biểu HĐND các xã phường là 176/285 người ứng cử, trong đó ngoài đảng là 79 người chiếm 27,7%; tỷ lệ tái cử 67 người chiếm 38%... Tuyên truyền bằng pano, băng zôn, khẩu hiệu, tranh tuyên truyền là 905 cái, tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động 60 lượt…

Xã Nậm Lỏng đã giải quyết xong các đơn thư liên quan đến tranh chấp đất đai, việc thi công tuyến đường Lai Châu – Sìn Hồ đất vùi lấp hoa màu của một số hộ dân. Phường Đông Phong đã kiến nghị: đề nghị bổ sung thêm kinh phí bầu cử cho thành viên của các tổ bầu cử duy trì trực, bảo vệ địa điểm bỏ phiếu phục vụ ngày bầu cử. 

Từ nay đến ngày bầu cử các xã, phường và UBBC thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thời lượng đưa tin, phát sóng về bầu cử; tiếp tục tập huấn về nghiệp vụ cho thành viên các tổ bầu cử; rà soát công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, trang trí khánh tiết tại các khu vực bầu cử.

Các thành viên Tổ kiểm tra đã nêu một số điểm cần chính sửa, rút kinh nghiệm: Tại xã Nậm Loỏng trên danh sách cử tri mới chỉ có năm sinh, thiếu phần đóng dấu cuối mỗi tờ danh sách. Tiến hành thay danh sách cử tri mới, tóm tắt tiểu sử mới tại nới niêm yết. Công tác trang trí, sắp xếp danh sách, tiểu sử người tham gia ứng cử tại khu vực bỏ phiếu nhờ của hộ dân tại phường Đông Phong. 

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Tăng - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên UBBC tỉnh, tổ phó tổ kiểm tra số 1 đã ghi nhận những kết quả UBBC thành phố cũng như các xã, phường đã thực hiện được như: Việc triển khai các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của thành phố đến các đơn vi rất kịp thời; tiến độ thực hiện đúng… thành lập các tổ bầu cử từ thành phố đến các xã phường đều đảm bảo. Việc tổ chức 3 vòng, 5 bước đã cơ bản hoàn thành. Việc thông tin tuyên truyền, công tác an ninh trật tự, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cao đã được thực hiện kịp thời, đúng Luật, nghiêm tục thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của thành phố. Đồng thời yêu cầu UBBC thành phố Lai Châu và các xã, phường quan tâm công tác vệ sinh môi trường tại các khu phố, bản, chủ động có phương án phòng tránh mưa, bão, gió lốc làm ảnh hướng đến công tác tuyên truyền, niêm yết danh sách cử tri, người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Năm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để có hướng giải quyết, động viên kịp thời. Khắc phục những điểm chưa đạt về ngày tháng sinh trên danh sách niêm yết cử tri. Trên mỗi trang danh sách cần phải có đóng dấu và ký và ghi chốt số lượng cử tri được bầu cụ thể theo từng cấp…/.

Tác giả bài viết: Kim Oanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Triệu tập dự thi vòng 2

Triệu tập dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức đợt 2 năm 2019

lượt xem: 324 | lượt tải:72

Kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng cô

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 318 | lượt tải:34

Thông báo kết quả chấm thi vòng 1

Kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 788 | lượt tải:240

Thông báo nội dung ôn thi tuyển dụng công chức

Thông báo nội dung ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức đợt 2 năm 2019

lượt xem: 1095 | lượt tải:125
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down