Đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013

Thứ bảy - 10/05/2014 15:22 367 0
Hiến pháp là đạo luật gốc, có hiệu lực pháp lý cao nhất, là cơ sở để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Vì vậy, sau khi Hiến pháp được Quốc hội thông qua, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tổ chức tuyên truyền, triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm cho từng nội dung của Hiến pháp đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 cho đội ngũ báo cáo viên của Đảng và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (Ảnh: Lê Công)
Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 cho đội ngũ báo cáo viên của Đảng và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (Ảnh: Lê Công)
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Để đưa Hiến pháp đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền giữ vai trò hết sức quan trọng và là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay.

Công tác tuyên truyền cần khẳng định Hiến pháp năm 2013 là kết quả của quá trình xây dựng công phu, nghiêm túc, khoa học và thật sự dân chủ, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài; bám sát Cương lĩnh, các Nghị quyết của Đại hội Đảng, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về mục đích, yêu cầu, những quan điểm cơ bản, định hướng lớn của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Việc tuyên truyền Hiến pháp sửa đổi cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng thời với quá trình thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp.

Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của Hiến pháp năm 2013, như: Tiếp tục khẳng định thể chế chính trị và bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; khẳng định Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình; các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Khẳng định Nhà nước ta tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, chăm lo hạnh phúc và sự phát triển tự do của mỗi người; quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước, xã hội trong việc tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân và cơ chế bảo đảm thực hiện các quyền đó; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Hiến pháp quy định bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là sự nghiệp của toàn dân; lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Các cơ quan làm công tác tư tưởng, văn hóa, báo chí mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, đăng tải các bài viết phân tích, làm sáng tỏ cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, nội dung cơ bản và những điểm mới của Hiến pháp năm 2013; thường xuyên thông tin, phản ánh các hoạt động nghiên cứu quán triệt, triển khai thi hành Hiến pháp trong Đảng bộ tỉnh... Đồng thời, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc những nội dung về vai trò lãnh đạo của Đảng, bản chất của Nhà nước ta, kích động chống đối, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, phá hoại việc thi hành Hiến pháp.

Việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2014 và những năm tiếp theo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để nhanh chóng đưa Hiến pháp vào cuộc sống./.

Tác giả bài viết: Đặng Chung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 81/TB-VPCP 2021

Thông báo 81/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về phòng, chống Covid-19

lượt xem: 396 | lượt tải:14

Số 04 -TB/HĐ

Thông báo Kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 và mẫu Đơn đề nghị phúc khảo

lượt xem: 583 | lượt tải:87

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 988 | lượt tải:43

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 987 | lượt tải:57
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down