Công tác tuyên giáo

Quán triệt sâu sắc, đưa Nghị quyết 33-NQ/TW của Đảng về văn hóa đi vào cuộc sống

Quán triệt sâu sắc, đưa Nghị quyết 33-NQ/TW của Đảng về văn hóa đi vào cuộc sống

 •   20/08/2014 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 919
Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 33 - NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Công tác tuyên truyền, quán triệt học tập Nghị quyết có vai trò hết sức quan trọng và là trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả.
Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2014

Ngành Tuyên giáo Lai Châu phát huy truyền thống 84 năm công tác tuyên giáo của Đảng

 •   31/07/2014 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 390
Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1- 8”, lên án chiến tranh, kêu gọi giai cấp công nhân, các tầng lớp nhân dân vùng lên chống đế quốc, áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược,… Với những đóng góp quan trọng suốt quá trình cách mạng, năm 2000 Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 01-8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng-văn hoá của Đảng (nay là công tác Tuyên giáo).
Đ/c Trần Đức Vương, TUV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII tại Hội nghị

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2014

 •   24/07/2014 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 423
Ngày 23/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2014. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đức Vương, TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh: HH, ĐCSVN)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2014

 •   22/07/2014 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 448
Sáng nay (22/7), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Đức Vương, TUV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.
Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh: HH, ĐCSVN)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

 •   04/07/2014 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 455
Ngày 03/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) bằng hình thức trực tuyến. Với 2 chuyên đề về: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng.
Chủ động hội nhập quốc tế về văn hoá, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại

Chủ động hội nhập quốc tế về văn hoá, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại

 •   30/06/2014 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 871
Chủ động mở rộng hợp tác văn hoá với các nước, thực hiện đa dạng các hình thức văn hoá đối ngoại, đưa các quan hệ quốc tế về văn hoá đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới, làm phong phú thêm văn hoá dân tộc.
Cử tri Nguyễn Thanh Luận, ở Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu

Cử tri Lai Châu đồng tình với Quốc hội

 •   26/06/2014 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 490
Sau phiên bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã ra thông cáo khẳng định việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong thềm lục địa Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế. Cử tri Lai Châu đồng tình cao, bởi thông cáo là tuyên bố chính thức của Quốc hội, hợp với ý Đảng, lòng dân. Laichau.dcs.vn đã phỏng vấn một số cử tri về vấn đề này:
Quan điểm xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Quan điểm xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 •   24/06/2014 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 499
Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.
Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh nhân dịp kỷ niệm

Gặp mặt kỷ niệm 89 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2014)

 •   20/06/2014 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 410
Ngày 19/6, Hội Nhà báo (HNB) tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 89 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và 10 năm thành lập HNB tỉnh. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, người làm báo ở các cơ quan báo chí TW và địa phương.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên báo chí

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên báo chí

 •   18/06/2014 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 427
Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ giúp đỡ của Nhân dân hoạt động báo chí tỉnh nhà có sự phát triển khá toàn diện, phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, thực sự là tiếng nói và là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Mục tiêu xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Mục tiêu xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 •   13/06/2014 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 406
Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 cho đội ngũ báo cáo viên của Đảng và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (Ảnh: Lê Công)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013

 •   10/05/2014 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 436
Hiến pháp là đạo luật gốc, có hiệu lực pháp lý cao nhất, là cơ sở để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Vì vậy, sau khi Hiến pháp được Quốc hội thông qua, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tổ chức tuyên truyền, triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm cho từng nội dung của Hiến pháp đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Tiết tin học của cô và học sinh lớp 8, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên

Nghị quyết 04: Tạo bước chuyển cơ bản về chất lượng giáo dục

 •   05/05/2014 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 359
Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về: “Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới” đã triển khai được 3 năm. Bên cạnh những chỉ tiêu khó thực hiện đến năm 2015 như: 75% huy động học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 và trên 95% xếp loại học lực trung bình; 100% trường, lớp xây dựng kiên cố, bán kiên cố... Nhiều chỉ tiêu đến nay đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục theo hướng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đ/c Lê Trọng Quảng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận đạt Chuẩn quốc gia cho trường THCS Bản Giang

Trường Trung học cơ sở Bản Giang: Đón Bằng đạt Chuẩn quốc gia

 •   20/04/2014 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 406
Ngày 19/4, xã Bản Giang (Tam Đường) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường Trung học cơ sở (THCS) Bản Giang đạt chuẩn Quốc gia. Tới dự có đồng chí Lê Trọng Quảng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy Lai Châu; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tam Đường cùng các ban, ngành đoàn thể huyện Tam Đường, các đơn vị kết nghĩa, các trường bạn đóng trên địa bàn…
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục

 •   11/04/2014 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 402
Ngày 20 tháng 7 năm 2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 04 - NQ/TU “Về tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới” đã thực sự tạo “cú huých” thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của tỉnh có bước phát triển mới. Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện bộc lộ một số khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Phấn đấu đến năm 2020, chất lượng giáo dục tỉnh Lai Châu đạt mức khá trong khu vực các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị giao ban báo chí quý I/2014

 •   10/04/2014 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 372
Sáng nay (10/4), Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý I/2014. Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật, các cơ quan có ấn phẩm báo chí và đại diện báo Trung ương thường trú trên địa bàn.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền về thuế năm 2014

Hiệu quả từ Chương trình phối hợp tuyên truyền về thuế ở Lai Châu

 •   11/03/2014 04:10:00 PM
 •   Đã xem: 486
Chương trình phối hợp tuyên truyền về thuế giữa ngành Tuyên giáo và ngành Thuế tỉnh đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của toàn xã hội trong thực hiện chủ trương, chính sách thuế của Đảng, Nhà nước. Góp phần đưa chỉ tiêu “Thu ngân sách trên địa bàn trên 500 tỷ đồng” theo Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh đề ra về đích trước hai năm.
Toàn cảnh Họp báo

Họp báo tuyên truyền Lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Lai Châu năm 2014

 •   05/03/2014 04:10:00 PM
 •   Đã xem: 442
Bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4/2014, báo chí cần tập trung tuyên truyền sâu đậm về miền đất, con người, truyền thống đoàn kết, tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân các dân tộc Lai Châu trong quá trình xây dựng và phát triển 105 năm qua, đặc biệt là 65 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và thành tựu 10 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới, thành lập thành phố Lai Châu trực thuộc tỉnh Lai Châu, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về thuế năm 2013

 •   03/03/2014 04:10:00 PM
 •   Đã xem: 423
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của toàn xã hội trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2013 đạt 600 tỷ đồng, bằng 139,53% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 135,01% so với năm 2012; 8/8 đơn vị thu đều hoàn thành vượt mức dự toán giao.

Các tin khác

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 522 | lượt tải:11

Số: 3600/UBND-VX

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội

lượt xem: 962 | lượt tải:59

Số: 130/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

lượt xem: 1051 | lượt tải:45

Số: 3505/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

lượt xem: 1092 | lượt tải:12
 • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

  Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down