Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Uyên: Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng)

Thứ tư - 25/09/2013 21:26 599 0
Ngày 26/9/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Uyên khóa XVI tổ chức hội nghị lần thứ 19 (mở rộng). Đại diện Sở Nông nghiệp &Phát triển nông thôn; UBKT, Ban Dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện; chủ tịch UBND xã, thị trấn dự hội nghị.
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị
Hội nghị tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2013. Chín tháng đầu năm 2013, các cấp, các ngành trong huyện đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch cả năm và tăng so với cùng kỳ năm trước. 

Nổi bật là diện tích lúa 5.201 ha, đạt 108,84% KH, diện tích ngô 1.287 ha, đạt 107% KH, tổng sản lượng lương thực ước đạt 27.860 tấn, tăng khoảng 2.500 tấn so với năm 2012; trồng mới 59 ha chè, đạt 118% KH; sản lượng búp chè tươi thu hái 8.750 tấn, đạt 93,3% KH; trồng mới 1.195 ha rừng, đạt 103,2% KH; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 21,68% (đạt 130 tỷ đồng), thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 17% (đạt 21 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước, giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 64,% KH; giải ngân bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư thủy điện Bản Chát 125 tỷ đồng.
 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ học sinh khá giỏi ở các cấp học tăng, 10/10 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, có thêm 01 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (hiện có 05 trường); tổ chức thành công Lễ hội dân tộc Mông huyện Tân Uyên lần thứ nhất năm 2013, Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Tân Uyên lần thứ II; thăm hỏi, trao 449 suất quà, trị giá 278 triệu đồng cho các gia đình thương binh liệt sỹ, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam; cán bộ, nhân dân ủng hộ các loại quỹ được trên 760 triệu đồng. 

Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, không xảy ra trọng án, điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, đơn thư giảm 74 đơn so với cùng kỳ năm trước (không có đơn khiếu nại, có 01 đơn tố cáo), tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự thảo Luật đất đai sửa đổi. 

Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, kiểm điểm đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, xác định nguyên nhân, bổ sung nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, thực hiện 9 việc trọng tâm cấp bách cần làm ngay đã xác định sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực khá toàn diện trên các lĩnh vực.

 
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế, cần quan tâm đó là: Công tác đầu tư thâm canh, chăm sóc cây lương thực, cây chè, rừng trồng mới, quản lý, khai thác sử dụng công trình sau đầu tư một số nơi hạn chế; tỷ lệ chuyên cần và duy trì số lượng ở một số trường học tại một số thời điểm còn thấp; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở một số xã cao; tình hình tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tiềm ẩn phức tạp; việc xây dựng kế hoạch, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, những việc cấp bách cần làm ngay đã xác định sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở một số tổ chức đảng chưa kịp thời, chưa quyết liệt....

Đảng bộ huyện Tân Uyên xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2013 là: Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo thông báo số 47/TB-UBND, ngày 29/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu. Đẩy nhanh công tác đền bù, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng Dự án phát triển quỹ đất bố trí đất ở dân cư tại xã Trung Đồng, Thân Thuộc. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ổn định phát triển kinh tế - xã hội các vùng tái định cư thủy điện. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 16/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phấn đấu vượt thu ngân sách 10% trở lên. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp duy trì tỷ lệ đi học chuyên cần ở các cấp học, hạn chế học sinh bỏ học. Chủ động phòng chống các dịch bệnh ở người, không để phát sinh dịch bệnh nguy hiểm. Tập trung nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, tình hình tôn giáo, dân tộc, không để xảy ra điểm nóng, đột xuất bất ngờ; chủ động tấn công trấn áp tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản.
 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã xác định, bổ sung tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ huyện; các nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cấp bách đã xác định, các chương trình, kế hoạch, đề án đã ban hành sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện (sửa đổi, bổ sung); xây dựng Quy chế phân cấp quản lý cán bộ; Quy chế bổ nhiệm vào giới thiệu cán bộ ứng cử (sửa đổi, bổ sung); tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI). Chỉ đạo MTTQ các cấp chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2019. Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 05 năm ngày thành lập huyện (01/01/2009 - 01/01/2014).

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành sơ kết việc thực hiện Chương trình phát triển rừng kinh tế, Chương trình phát triển vùng chè và Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các báo cáo và ý kiến thảo luận tại hội nghị nhận định, sau 2,5 năm thực hiện, 3 chương trình đã đạt được những kết quả quan trọng, tác động tích cực trong công tác trồng, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng, phát triển vùng chè nguyên liệu trên địa bàn huyện, đội ngũ cán bộ các cấp từ huyện đến cơ sở được tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, văn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Các đại biểu đã thảo luận bổ sung nhiều nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ huyện trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2010 - 2015./.

Tác giả: Phạm Lệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 258 | lượt tải:57

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1014 | lượt tải:285

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 854 | lượt tải:83

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 4918 | lượt tải:1037

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 5304 | lượt tải:2656
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập116
  • Hôm nay30,154
  • Tháng hiện tại712,561
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,785,546
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down