Đại hội Công đoàn tỉnh Lai Châu lần thứ XII

Chủ nhật - 10/06/2018 16:01 487 0
Trong 2 ngày (07 - 08/6) tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Công đoàn tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 - 2023, Đại hội có chủ đề và mục tiêu xuyên suốt của nhiệm kỳ là "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn; chăm lo bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng tỉnh phát triển toàn diện, nhanh, bền vững".
Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ và lẵng hoa chúc mừng
Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ và lẵng hoa chúc mừng
Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các ban LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai; các đồng chí nguyên là Chủ tịch LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ cùng 224 đại biểu đại diện cho 31.000 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong toàn tỉnh.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã chủ động, nỗ lực tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, có 11/11 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội XI. Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn được tích cực đổi mới, hướng về đoàn viên và người lao động; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CNVCLĐ bằng những việc làm thiết thực; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt kết quả tốt gắn với củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng CĐCS vững mạnh. Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn và ý thức kỷ luật, trách nhiệm của người lao động đều được nâng lên.

Tổ chức công đoàn và đoàn viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc 4 chương trình trọng tâm của Tổng Liên đoàn giai đoạn 2013 - 2018; Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X bảo đảm kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả. Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các tổ chức công đoàn được đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng, có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa thiết thực trong lao động, sản xuất; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh.

Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong nhiệm kỳ qua như vai trò của một số tổ chức CĐCS còn hạn chế; công tác đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, một số phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng hoạt động, chất lượng đoàn viên một số CĐCS chưa đáp ứng yêu cầu; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của một số BCH công đoàn chưa thường xuyên, chưa quyết liệt; việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở một số nơi còn thụ động...

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn tỉnh xác định mục tiêu tổng quát; 6 nhóm chỉ tiêu chủ yếu thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn và 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu tổ chức công đoàn phối hợp thực hiện; 3 chương trình trọng tâm là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng CĐCS vững mạnh; đẩy mạnh chương trình phúc lợi nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ tỉnh. Xác định 9 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: Đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng; chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng đoàn viên và NLĐ; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp...
 
.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội. Đồng chí ghi nhận và biểu dương kết quả các cấp công đoàn toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu, nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh và các cấp công đoàn nắm vững, quán triệt các nghị quyết của Trung ương và địa phương liên quan đến giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Nắm chắc tình hình tư tưởng và kịp thời giải quyết các bức xúc, nổi cộm trong đoàn viên công đoàn; chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo hiệu quả. Quan tâm nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức công đoàn; chăm lo phát triển đoàn viên và phát triển tổ chức công đoàn, chú trọng trong doanh nghiệp tư nhân. Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; thực hiện quy chế dân chủ, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

Đại hội cũng được đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bức trướng chúc mừng và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến phân tích làm rõ thêm những đánh giá về kết quả của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua; những kinh nghiệm hoạt động cũng như mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu 30 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thiện tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

Tác giả bài viết: Thu Nguyen

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 125 | lượt tải:6

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 688 | lượt tải:34

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 580 | lượt tải:33

Số: 267/CV-BCĐ

Công văn về việc thực hiện biện pháp, phòng chống dịch đối với người từ khu vực có dịch Covid-19

lượt xem: 700 | lượt tải:46
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down