Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu

Thứ sáu - 08/04/2022 10:45 596 0
Sáng ngày 08/4, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu về tình hình triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.
Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Đức Dục - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Chính trị tỉnh và các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa, khoa giáo tỉnh…

Tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả tình hình triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh; trọng tâm là tình hình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương: Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... 

Theo đó, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ chính trị đã đã được Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp chỉ đạo kịp thời, đồng bộ và có nhiều đổi mới. Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 19/7/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đến nay, 100% ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban đảng, huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; 100% chi, đảng bộ cơ sở của 12/12 đảng uỷ trực thuộc tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận bảo đảm đầy đủ, chất lượng; xây dựng chủ đề chuyên đề toàn khóa và hằng năm phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Đảng bộ tỉnh xác định nhiệm vụ đột phá thực hiện xuyên suốt trong giai đoạn 2021-2025 là: “Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.
 
Đối với công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai theo phương châm “Tiên phong, Trọng tâm, Thuyết phục”. Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên; chú trọng chất lượng cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được chú trọng. Chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch được tăng cường, đạt kết quả tích cực; nắm chắc tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh ngay từ cơ sở, tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, đồng thuận. Các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng được quan tâm lãnh đạo phát triển khá toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, an sinh và phúc lợi xã hội cho Nhân dân các dân tộc.
 
Tai buổi làm việc, tỉnh đã kiến nghị với Đoàn công tác một số nội dung như: Phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn thống nhất cơ cấu, tổ chức của hệ thống tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; hướng dẫn việc tổ chức các hội thi, cuộc thi của khối Đảng; việc đổi mới cách thức điều tra dư luận xã hội; hướng dẫn bổ sung việc thành lập và các chính sách liên quan cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở; ban hành quy định, hướng dẫn về trung tâm chính trị chuẩn...
 
Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung vào các nội dung: bổ sung làm rõ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương; việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, công tác tôn giáo; định hướng hoạt động của các cơ quan thông tin đại chúng; phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí trung ương với tỉnh; chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở và việc định hướng, chỉ đạo phát triển văn học, nghệ thuật của tỉnh hiện nay và thời gian tới…
 
Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận những kết quả trên mọi lĩnh vực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lai Châu đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, tỉnh cần tăng cường lãnh chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng,..; quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, nghiên cứu, vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các luận điệu sai trái, thù địch; tăng cường chỉ đạo định hướng, quản lý báo chí, tâm tư nguyện vọng của đội ngũ làm báo; quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối văn hóa trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các đơn vị chuyên môn của Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí của tỉnh; dự báo, nắm bắt dư luận xã hội nhất là trong vùng đồng bào tôn giáo, vùng sâu, vùng biên giới; triển khai đồng bộ công tác thông tin đối ngoại, công tác khoa giáo của Đảng gắn với phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới…

Tác giả: Nguyễn Thúy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 385 | lượt tải:46

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2097 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3143 | lượt tải:1143

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3186 | lượt tải:432

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3426 | lượt tải:502
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập145
  • Hôm nay27,192
  • Tháng hiện tại550,906
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,312,672
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down