Lai Châu tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Thứ tư - 15/12/2021 00:11 714 0
Nhận thức rõ về vai trò quan trọng của việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, trong những năm qua Tỉnh ủy, các cấp ủy đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; thực hiện tốt các chương trình, đề án về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.
Một buổi hướng dẫn kỹ năng bơi an toàn, chống đuối nước cho thiếu nhi do Tỉnh Đoàn tổ chức
Một buổi hướng dẫn kỹ năng bơi an toàn, chống đuối nước cho thiếu nhi do Tỉnh Đoàn tổ chức
Trong hơn 9 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Việc huy động, sử dụng nguồn lực để thực hiện mục tiêu vì trẻ em ngày càng tăng, việc chăm sóc sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em được cải thiện đáng kể, tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi ngày càng tăng, huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số tiền ăn, dụng cụ học tập, miễn giảm học phí, trợ giúp sách giáo khoa, vở viết khi đến trường... Hằng năm, tổ chức hiệu quả Tháng hàng động vì trẻ em, xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và các hoạt động vui chơi tặng quà nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6; Tết Trung thu; Tổ chức các hoạt động chăm sóc trẻ em nhân dịp Tết Nguyên Đán. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trên môi trường mạng, thông qua các buổi sinh hoạt, cuộc họp chi bộ của thôn, bản, tổ dân phố về việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, giáo dục kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em, đặc biệt về chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em; bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, bóc lột trẻ em; phòng ngừa tai nạn thương tích trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em....góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội.

          Chế độ, chính sách của Nhà nước đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại, bạo lực, trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, bị ảnh hưởng thiên tai, tai nạn rủi ro... được chi trả kịp thời, quan tâm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em người dân tộc thiểu số. Công tác khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi được quan tâm. Công tác phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục được duy trì. Tổ chức các lớp dạy bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn các huyện, thành phố. Triển khai hoạt động duy trì, vận hành, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, thu thập và cập nhập thông tin về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt tại 1.013 thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Thu thập và cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin trẻ em vào sổ theo dõi trẻ em trong gia đình và phần mềm quản lý trẻ em của 106 xã, phường, thị trấn.

Công tác giáo dục đặc biệt phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật được quan tâm thực hiện. Tiếp tục duy trì thực hiện Dự án mô hình giáo dục đặc biệt phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật, năm 2021 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đã tổ chức chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng cho gần 39 lượt trẻ em khuyết tật các loại như: Mù, câm điếc, chậm phát triển trí tuệ, ngôn ngữ và được chia làm 3 lớp để chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho 20 trẻ em bị tai nạn thương tích do đuối nước, tai nạn giao thông, bị thương, mắc bệnh hiểm nghèo tại huyện Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn tổng giá trị là 40 triệu đồng; hỗ trợ đột xuất cho 01 gia đình có trẻ em chết do bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu với mức hỗ trợ 2 triệu đồng. Phối hợp với Công ty Acecook thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp nhận 500 suất quà với trị giá 200 triệu đồng cho 500 trẻ em của huyện Mường Tè, Nậm Nhùn mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng; tiếp nhận 07 máy phân tích đông máu quang học cho Trung tâm Y tế các huyện. Chuyển tuyến và đưa 03 trẻ em huyện Sìn Hồ, Tân Uyên mắc bệnh tim bẩm sinh đi phẫu thuật tại Bệnh viện Tim Hà Nội, kinh phí phẫu thuật 192 triệu đồng. Nhân dịp Tết Trung thu trao cho 56 trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, 86 trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh 10 triệu đồng từ nguồn vận động quỹ tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh vẫn ở mức cao so với tổng dân số trẻ em, tình trạng trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành THCS,… và đặc biệt là tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở trẻ em dân tộc thiểu số vẫn còn ở mức cao. Việc phát hiện, can thiệp, trợ giúp đối với trẻ em có nguy cơ bị tổn thương, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt chưa có tính hệ thống, thiếu đồng bộ, số trẻ em được tư vấn học nghề, hỗ trợ pháp lý, tạo việc làm còn ít; Việc tuyên truyền các chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn hạn chế nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thời giân tới cần ăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho chính quyền các cấp, các tổ chức, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và bản thân trẻ em. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo môi trường sống, học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý cho trẻ em và gia đình trẻ em, gắn với tuyên truyền, ngăn chặn các hủ tục, tập quán lạc hậu nhằm giảm thiểu những rủi ro về pháp lý do không hiểu biết pháp luật; quản lý tốt trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và có các biện pháp can thiệp, trợ giúp kịp thời. Triển khai tốt các hoạt động của mô hình Cung cấp, kết nối các dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” tại 02 huyện Phong Thổ, Tam Đường. Duy trì 86 xã, phường thị trấn đã được công nhận xã, phường thị trấn đạt chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền, quyên góp vận động xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp; vận động hỗ trợ học bổng, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

Tác giả: Lù Phái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 210 | lượt tải:52

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2720 | lượt tải:624

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2866 | lượt tải:1644

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 667 | lượt tải:49

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 2171 | lượt tải:674
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập140
  • Hôm nay30,183
  • Tháng hiện tại178,909
  • Tháng trước1,727,703
  • Tổng lượt truy cập17,132,419
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down