Tỉnh ủy Lai Châu Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ tư - 31/07/2019 06:23 1.296 0
Sáng nay 31/7, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị (viết tắt là Nghị quyết số 37-NQ/TW) về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Các đồng chí: Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW; Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu tỉnh; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Triệu Tài Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công thương; Lê Sơn Hải - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Trung ương; Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cùng đại diện Vụ địa phương Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng (theo dõi Lai Châu); các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị tỉnh.

Năm 2004, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW là thời điểm tỉnh Lai Châu vừa mới chia tách, thành lập, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết, vì vậy ngay khi Nghị quyết số 37-NQ/TW được ban hành, Tỉnh uỷ Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết bằng các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình, kế hoạch theo từng giai đoạn và hằng năm, đảm bảo phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương. Sau 15 năm thực hiện, Lai Châu đã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và kém phát triển, từng bước trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc.

Kinh tế phái triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao. Sản lượng lương thực tăng nhanh, an ninh lương thực được đảm bảo, một số vùng sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung được hình thành và mở rộng; diện tích rừng tiếp tục được chăm sóc và bảo vệ tốt, tỷ lệ che phủ rừng hằng năm đều tăng; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và đạt kết quả quan trọng. Các ngành công nghiệp lợi thế được quan tâm phát triển, nhất là lĩnh vực thuỷ điện. Thu ngân sách trên địa bàn tăng nhanh. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá, đặc biệt ngành du lịch và kinh tế cửa khẩu có nhiều khởi sắc. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư và cải thiện rỏ rệt, nhất là hạ tầng giao thông. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục, khám, chữa bệnh cho Nhân dân từng bước được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại được tăng cường, xây dựng vực phòng thủ ngày càng vững chắc; chủ quyền quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được tăng cường. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố, kiện toàn, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đoàn kết các dân tộc.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đồng thuận cao với báo cáo đánh giá tổng kết Nghị quyết của Tỉnh ủy, đồng thời làm rõ thêm kết quả thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW trên một số lĩnh vực như: về phát triển kinh tế, giảm nghèo gắn với bảo vệ, phát triển rừng và bảo vệ chủ quyền biên giới; hiệu quả bước đầu về sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung; xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch; xây dựng, phát huy thiết chế văn hóa cơ sở, khôi phục, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới; phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển nông, lâm nghiệp; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; giảm nghèo...

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các bộ, ngành Trung ương khẳng định sự nổ lực của Lai Châu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, đồng thời giai đoạn tiếp theo tỉnh cần đoàn kết, thống nhất, tập trung nguồn lực để phát triển trên cơ sở các lợi thế của tỉnh như phát triển: nông nghiệp, thuỷ điện, du lịch, kinh tế cửa khẩu, bảo vệ và trồng rừng, giảm nghèo bền vững, kết nối giao thông, thu hút đầu tư, giao lưu học hỏi kinh nghiệm...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW đánh giá cao Lai Châu đã chuẩn bị tốt nội dung hội nghị tổng kết và được thực hiện nghiêm túc ở cả cấp huyện và cơ sở. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả đã làm cho đời sống kinh tế - xã hội Lai Châu có nhiều đổi thay; các chỉ tiêu của Nghị quyết Lai Châu đều đạt và vượt. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng, tỉnh Lai Châu cần xác định thế mạnh, lợi thế của tỉnh với các địa phương lân cận và cả nước để tận dụng, đầu tư cho phát triển kinh tế; tập trung phát triển kinh tế rừng và trồng một số loại cây ăn quả, dược liệu phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương để phát triển kinh tế mũi nhọn; hỗ trợ nông dân tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa; đặc biệt, quan tâm đến công tác y tế nhất là mạng lưới y tế cơ sở, công tác giáo dục và đào tạo nhất là đào tạo con em là đồng bào dân tộc thiểu số để tạo nguồn lực cho tỉnh; chú ý đến công tác dân tộc, tôn giáo để đảm bảo an ninh chính trị ngay từ cơ sở...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu tỉnh cảm ơn đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, các bộ, ngành Trung ương đã quan tâm, tạo điều kiện và tới dự hội nghị và khẳng định vai trò và hiệu quả của Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với Lai Châu. Đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết liệt, chủ động, sáng tạo hơn nữa; tập trung vào những khâu trọng tâm, đột phá, những việc mới, những việc khó; cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành các đề án, chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc./.

Tác giả: Cảnh Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 258 | lượt tải:57

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1012 | lượt tải:284

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 854 | lượt tải:83

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 4917 | lượt tải:1037

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 5302 | lượt tải:2655
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập205
  • Hôm nay30,154
  • Tháng hiện tại710,766
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,783,751
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down