Tỉnh ủy Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ năm - 01/08/2019 03:46 969 0
Chiều ngày 31/7, Tỉnh ủy đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Bí thư Huyện ủy Than Uyên, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh…

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về mọi mặt, nhận thức của các cấp ủy, tổ chúc đảng, chính quền, MTTQ và các đoàn thể về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thi hành Điều lệ Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ và bài bản. 

Chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận được nâng lên, công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân; chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch, biểu tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Công tác xây dựng Đảng thành đạo đức trở thành việc làm thường xuyên; thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những kết quả quan trọng, phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực. Công tác cán bộ được các cấp, các ngành thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, chặt chẽ theo phân cấp quản lý, đổi mới. Cán bộ được kiện toàn, sắp xếp hợp lý; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, triển khai đồng bộ. Công tác xây dựng và phát triển Đảng được chú trọng, từ đầu quý I/2016 đến hết quý II/2019, toàn tỉnh đã kết nạp được 5.789 đảng viên, vượt so với với mục tiêu được đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII. Cải cách hành chính trong Đảng được quan tâm thực hiện có hiệu quả, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Kiểm tra, giám sát được các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp chú trọng, nâng cao chất lượng, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc, nổi cộm dễ xảy ra sai phạm; thi hành kỷ luật đảng viên đồng bộ với kỷ luật hành chính, đoàn thể. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, BCH Đảng bộ tỉnh đã thực hiện 30 cuộc kiểm tra, giám sát có nội dung về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Công tác dân vận đã có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn, dân vận chính quyền được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, có sức lan tỏa mạnh. MTTQ và các đoàn thể chính trị có nhiều cố gắng, nêu cao vai trò trách nhiệm. Đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí được nhiều cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện, phát huy vài trò của, trách nhiệm, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên. 

Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương có nhiều đổi mới, linh hoạt, có trọng điểm, kiên quyết sáng tạo. Chất lượng ban hành các Nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, quy định tiếp tục được nâng lên. Phong cách lề lối làm việc của các cơ quan đơn vị, địa phương và của đội ngũ cán bộ được cải thiện theo hướng tích cực.

Thời gian tới, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy đảng cần tiếp tục tập trung thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng; nâng cao nhận thúc, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Các cấp ủy đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo tổng kết của Tỉnh ủy, đồng thời phát biểu làm rõ thêm kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế và chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dụng củng cố tổ chức đảng ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, kiểm tra. Một số ý kiến nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Điều lệ Đảng...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định thời gian qua cấp ủy các cấp đã nỗ lực đổi mới nâng cao hiệu quả lãnh chỉ đạo, sát thực tiễn, nhận sự ủng hộ của địa phương, từng bước khắc phục hiệu quả chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên nâng cao, ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc được đổi mới, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm, chất lượng ban hành các nghị quyết được nâng lên. Đồng chí cũng thẳng thắn nêu một số hạn chế cần sớm được khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị: Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng, thời gian tới cần đổi mới công tác tư tưởng phù hợp; nêu gương cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt tinh gọn, cơ cấu lại tổ chức bộ máy; kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở đảng; chăm lo, xây dụng bộ máy, coi trọng bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng. Thời gian tới cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nâng cao vai trò tổ chức đoàn thể, nâng cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc…/.

Tác giả: Bùi Chiến - Cảnh Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 258 | lượt tải:57

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1017 | lượt tải:286

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 854 | lượt tải:83

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 4921 | lượt tải:1037

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 5307 | lượt tải:2658
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập128
  • Hôm nay30,154
  • Tháng hiện tại715,275
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,788,260
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down