Tăng trưởng kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 đạt 6,5%

Thứ ba - 16/07/2019 14:02 632 0
6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần "Hành động, kỷ cương, hiệu quả". Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 6,5%, cao hơn cùng kỳ năm 2018; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 950,1 tỷ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Vận động thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lai Châu ra mắt tại Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2019
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Vận động thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lai Châu ra mắt tại Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2019
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Gieo cấy lúa và cây trồng vụ đông xuân, vụ mùa đảm bảo kịp thời vụ, tích cực chăm sóc diện tích cây chè, quế, sơn tra, cao su, mắc ca... chuẩn bị tốt các điều kiện trồng mới cây chè. Tích cực,quyết liệt phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhất là dịch tả lợn châu Phi. Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, thực hiện chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang đạt được kết quả tích cực, đến nay, bình quân mỗi xã đạt 13,43 tiêu chí, tăng 0,63 tiêu chí/xã so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.483,5 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), bằng 42,2% kế hoạch, tăng 9,74% so với cùng kỳ. Tập trung rà soát, tháo gỡ khỏ khăn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai nghiên cứu dự án đầu tư; phê duyệt chủ trưong đầu tư 8 dự án thuỷ diện với tồng mức công suất 77,4 MW; đưa 02 nhà máy thuỳ điện điện đi vào hoạt động; một số tập đoàn đang thực hiện khảo sát để lập phương án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm tăng 2,53% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 2.730 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ; hoạt động xuất, nhập khẩu tăng trưởng khá, giá trị xuất khẩu hàng địa phương ước đạt 8,548 triệu USD, tăng hơn 5% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch được đẩy mạnh, bước đầu khai thác có hiệu quả tiềm năng của tỉnh, tổng lượng khách ước đạt 205 nghìn lượt người, tăng 41,5% so với cùng kỳ; tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 304 tỷ đồng, tăng 33,45% so với cùng kỳ.Dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông duy trì phát triển, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 950,1 tỷ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ; chi ngân sách được đảm bảo theo dự toán, đúng mục đích, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi. Hoạt động tín dụng ngân hàng cơ bản ổn định; tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn, tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên và thanh toán các dịch vụ qua ngân hàng; tích cực triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu. Tổng huy động vốn đến 30/6/2019 ước đạt 16.777 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ; tổng dư nợ ước đạt 15.786 tỷ đồng, tăng 2,36% so với cùng kỳ; nợ xấu chiếm 2,4% tổng dư nợ, trong giới hạn an toàn.

Chú trọng hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư; tổ chức Hội nghị của tỉnh phân tích, đánh giá về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đề ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cải thiện PCI năm 2019; Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2019 bàn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các dự án đang triển khai đầu tư trên địa bàn. Các doanh nghiệp, HTX hoạt động cơbản ổn định, từng bước chuyển dịch đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp; cấp đăng ký thành lập 67 doanh nghiệp, 11 HTX, nâng tổng số trên toàn tỉnh lên 1.402 doanh nghiệp, 332 HTX. Cấp chủ trương đầu tư cho 15 dự án với vốn đăng ký đầu tư 5.210 tỷ đồng, tăng 03 dự án so với cùng kỳ năm trước. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thành phố; giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư theo quy định.

Văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng so với năm học trước, đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu; quan tâm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch. Chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân từ tuyến y tế cơ sở ngày càng được nâng lên; từng bước chuyển biến chất lượng dịch vụ các bệnh viện tuyến huyện và tỉnh. Chủ động phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch y tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện Chương trình can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, chăm sóc điều trị và tiếp cận thuốc ARV, điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng methadonecó hiệu quả. Các hoạt động truyền thông về dân số kế hoạch hoá gia đình được thực hiện bằng nhiều hình thức; tỷ lệ trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên chiếm 16,10%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,6%. Hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý. Quan tâm chỉ đạo sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; chú trọng công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, kiểm định phương tiện vận tải, phương tiện đo lường.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh được tổ chức sôi nổi, rộng khắp; thể thao thành tích cao đạt được một số kết quả tích cực, tham gia 6 giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc đạt 29 huy chương các loại. Chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo. Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 (hộ nghèo 24,98, hộ cận nghèo 11,95); triển khai thực hiện đồng bộ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vừng năm 2019. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cơ bản đạt tiến độ đề ra. Thường xuyên làm tốt phòng chống tệ nạn xã hội, công tác gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa; chú trọng tuyên truyền vận động xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu sổ cấp huyện, thành phổ tiến tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III năm 2019.

Quốc phòng và an ninh được đảm bảo, công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Duy trì tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng vũ trang trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ồn định. Triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều nội dung, biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt phá nhiều ổ, nhóm tội phạm hình sự, đường dây mua bán vận chuyển ma túy; các vi phạm trong quản lý kinh tế, bảo vệ môi trường được phát hiện, xử lý nghiêm. Tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ 2018. Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) ba tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam được duy trì và phát triển. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biên giới, kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm còn những hạn chế. Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp một số địa bàn còn chậm, hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp. Việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại một số xã đạt chuân còn hạn chế; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; giải ngân nguồn vốn đầu tư đạt thấp. Một số nơi cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục còn thiếu, chất lượng giáo dục chuyến biến chậm nhất là tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa. Công tác truyền thông, chăm sóc sức khỏe ban đầu ở cơ sở còn hạn chế, còn tình trạng thiếu bác sỹ đa khoa, chuyên khoa đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn. An ninh, trật tự ở một số địa bàn, hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”, lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật còn tiềm ẩn phức tạp.

Trên cơ sở những kết quả cũng như những hạn chế, bất cấp, những tháng cuối năm Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát và tập trung chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhất là các chỉ tiêu khó đạt; hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2019. Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đấy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp; thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và tổ chức khôi phục phát triển chặn nuôi lợn. Chủ động theo dõi, kịp thời ứng phó, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Chú trọng triển khai các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở các xã đã đạt chuẩn.

Tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình mục tiêu, các dự án đầu tư, giải ngân các nguồn vốn quyết toán các dự án đầu tư, xử lý nợ đọng trong đầu tư. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển biến rõ nét chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; sớm thành lập đi vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, khoáng sản, môi trường. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học mới 2019-2020. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông, văn hóa, thể thao gắn với phát triển du lịch, khai thác, bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm.

Tăng cường đảm bảo quốc phòng, bảo đảm an ninh, phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình cơ sở nhất là địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; giải quyết kịp thời, kiên quyết những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh nông thôn, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, di cư tự do... đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhất là trong những dịp lễ lớn, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh./.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 180 | lượt tải:9

Công văn số 121-CV/TU

Công văn số 121-CV/TU của Tỉnh ủy về việc không tổ chức gặp mặt đầu xuân năm 2021

lượt xem: 573 | lượt tải:33

Công văn số: 984/CV-BCĐ

Công văn hỏa tốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 603 | lượt tải:28

Công văn số 335/UBND-TH

Công văn của UBND tỉnh về việc không tổ chức bắn pháo hoa dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

lượt xem: 692 | lượt tải:18
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down