Kinh tế - Xã hội tỉnh Lai Châu tháng 2

Thứ năm - 17/05/2012 16:35 202 0
Kinh tế - Xã hội tỉnh Lai Châu tháng 02/2012.

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
 
1. Sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản
 
1.1. Nông nghiệp

 
Trong tháng, tập trung sản xuất vụ đông xuân 2012, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Kết quả như sau:
- Trồng trọt: Gieo cấy 4.497 ha lúa đông xuân, đạt 82,4% kế hoạch, trong đó gieo thẳng 3.616 ha, cấy 881 ha, nhanh hơn cùng kỳ năm trước 1.621ha; gieo cây 534 ha ngô, đạt 47,8% kế hoạch; 130 ha lạc và 61 ha rau đậu các loại.
Cây công nghiệp dài ngày: Tiếp tục chăm sóc diện tích chè hiện có, chuẩn bị các điều kiện thu hái chè xuân; thực hiện dự án trồng chè chất lượng cao, đang tập trung làm đất, chuẩn bị cây giống cho kế hoạch trồng mới năm 2012; đến nay đã làm đất được 91 ha chè (huyện Tam Đường 45 ha, đạt 90%; huyện Tân Uyên 46 ha, đạt 92% kế hoạch), chuẩn bị được 2,5 triệu cây giống. Thựuc hiện chăm sóc cây cao su đã trồng và tích cực chuẩn bị công tác trồng mới năm 2012: Quy chủ 2.526 ha đất, phát dọn thực bì 1.155 ha, san băng đào hố 857 ha, bón phân 222 ha và chuẩn bị được 449.635 cây giống.
- Cung ứng vật tư và dịch vụ nông nghiệp: Cung ứng 27 tấn giống các loại: 15 tấn lúa các loại, 5 tấn đậu tương, 10 tấn ngô các loại,... và 500 tấn phân bón đảm bảo kịp thời vụ.
- Công tác bảo vệ thực vật: Công tác dự tính dự báo tình hình sâu bệnh trên cây trồng tiếp tục được theo dõi và bám sát chặt chẽ. Trong tháng phát sinh một số loại sâu bệnh gây hại trên cây lúa, ngô như ốc bươu vàng, sâu xám... làm 5ha diện tích bị nhiễm bệnh, đã phòng trừ 1,5ha.
Công tác thanh tra, kiểm dịch nội địa, kiểm dịch xuất nhập khẩu: Thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 114 cơ sở, phát hiện 02 điểm bán thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo các quy định; kiểm dịch thực vật nhập khẩu 03 lô hàng với tổng khối l­ượng 2,04 tấn, trong đó đã tiến hành thu giữ và tiêu hủy 01 lô hàng không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc; kiểm dịch thực vật nội địa 150kg thóc giống, đảm bảo đủ thủ tục.
- Chăn nuôi, thú y: Mặc dù công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét được triển khai tới tất cả các địa bàn huyện, thị song trong tháng vẫn phát sinh một số bệnh như bệnh tụ huyết trùng, bệnh chướng hơi dạ cỏ trên trâu bò làm 91 con gia súc, gia cầm mắc bệnh, chữa khỏi 57 con, chết 34 con (trâu bò: 31 con); ngoài ra do công tác phòng chống rét còn kém hiệu quả làm  97 con gia súc bị chết rét, trong đó chủ yếu là bê, nghé.
Công tác thanh tra, kiểm dịch và kiểm soát giết mổ: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lưu thông động vật, sản phẩm động vật ra vào tỉnh, nhất là khi dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ bùng phát, lây lan cao. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất ra ngoài tỉnh 130 con trâu; kiểm dịch động vật nhập vào trong tỉnh 16 con lợn giống, 695 con lợn thịt, 4.200 kg gia cầm thịt, 10.000 quả trứng gia cầm; kiểm soát giết mổ và đóng dấu cho lưu hành trên thị trường 281 con trâu, bò, ngựa và 2.789 con lợn.
 
1.2. Lâm nghiệp
 
- Công tác phát triển lâm nghiệp: Chỉ đạo thực hiện giao lâm phần rừng đặc dụng, phòng hộ cho Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện; rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp thuộc đối tượng chuyển đổi mục đích sử dụng. Đôn đốc các Ban quản lý rừng phòng hộ tiếp tục kiểm tra, nghiệm thu và giải ngân vốn đầu tư đối với các diện tích trồng mới đủ tiêu chuẩn. Đối với công tác trồng rừng mới năm 2012: Đến nay đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ cây giống, vật tư, phân bón và địa bàn.
- Công tác quản lý, bảo vệ rừng:
+ Công tác tuyên truyền: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy rừng, kết quả: tổ chức 36 cuộc họp cộng đồng dân cư, thôn bản với 1.720 lượt người tham gia; ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR tới các hộ gia đình sống trong rừng và ven rừng. Kiểm tra công tác phòng chống chữa cháy rừng tại 11 xã trong toàn tỉnh. Do thời tiết hanh khô đã xảy ra 03 vụ cháy rừng, làm thiệt hại 7,7 ha, trong đó: huyện Than Uyên 01 vụ thiệt hại 2 ha rừng tự nhiên; huyện Tân Uyên 02 vụ làm thiệt hại 5,7 ha rừng trồng.
+ Công tác pháp chế, thanh tra và phúc kiểm lâm sản: Phát hiện 23 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, trong đó: phá rừng trái luật và khai thác rừng trái phép 04 vụ; vi phạm quy định về mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 05 vụ; mua bán, chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép 08 vụ; vi phạm về quy định của nhà nước về PCCCR 06 vụ. Đã xử lý hành chính 17 vụ, tịch thu 2,67m3 gỗ xẻ các loại, 4,57m3 gỗ tròn. Thực hiện phúc kiểm lâm sản vận chuyển ra ngoài tỉnh 15 tấn bông chít.
 
1.3. Thủy sản
 
Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác nuôi trồng thủy sản năm 2012. Hướng dẫn nhân dân phát triển nhân rộng các mô hình thủy sản có hiệu quả; thực hiện vệ sinh tẩy trùng cho một số diện tích ao. Ngăn chặn các hoạt động sử dụng hóa chất độc hại như nổ mìn, dùng lưới mắt nhỏ ...làm ảnh hưởng đến bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Đến nay thể tích nuôi cá nước lạnh đã đưa sử dụng l50 nghìn m3. Trong 02 tháng đầu năm, tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 21 tấn.
 
 1.4. Công tác phát triển nông thôn
 

Tập trung triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ như chương trình 30a, chương trình nông thôn mới,... Kết quả:
- Chương trình bố trí dân cư: Hoàn thiện thủ tục quy hoạch điểm dân cư tại bản Phiêng Co Chặn, bản Long xã Chăn Nưa và rà soát danh sách các hộ thuộc điểm dân cư bản Nậm Vạ Dạo, bản Hua Pảng xã Nậm Ban huyện Sìn Hồ.
- Chương trình nông thôn mới: Đến nay trên địa bàn tỉnh có 89/93 xã đã thành lập Ban chỉ đạo và Ban quản lý xã, 948/986 bản đã thành lập Ban phát triển thôn. Thực hiện quy hoạch chung nông thôn mới đã phê duyệt 01 xã, 16 xã đang triển khai, 54 xã đang chuẩn bị phê duyệt. Thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng các xã so với 19 tiêu chí nông thôn mới: đến nay đã xong 79 xã, đang triển khai 14 xã.
- Các chương trình dự án nông nghiệp: Đối với đề án chăn nuôi đại gia súc, tiếp tục theo dõi, giám sát quản lý đàn bò; hướng dẫn chống rét và bổ sung thức ăn tinh cho đàn bò, tuy nhiên, trong tháng có 03 con ở huyện Phong Thổ bị chết do chết rét, dịch bệnh. Dự án Danida: tiếp tục triển khai dự án phát triển vùng sản xuất rau màu, thực phẩm hàng hóa tại xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè; dự án sản xuất lúa Séng Cù huyện Tam Đường…
 
2. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp
 
Sản xuất công nghiệp trong tháng 02 chững lại và giảm nhẹ so với tháng trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 13,23 tỷ đồng (giá cố định 94), giảm 14,6% so với tháng trước. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp là 99,13%, giảm 0,87% so với tháng trước, tăng 15,77% so với cùng kỳ năm trước.
Sản lượng một số sản phẩm sản xuất chủ yếu giảm so với tháng trước: Gạch xây dựng 4,25 triệu viên, giảm 5,7%; xi măng 1000 tấn, giảm 33,3%; đá xây dựng 18.550 m3, giảm 27,32%... Tuy nhiên, một số sản phẩm tăng cao so với cùng kỳ năm trước như điện phát ra 2,85 triệu kwh tăng 307%, xi măng tăng 100%, gạch xây dựng tăng 84,8%, đá xây dựng tăng 26,5 lần…
 
3. Lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ - Tài chính
 
3.1. Thương mại – Dịch vụ
 
- Thương mại - Giá cả: Tháng 02 là tháng sau Tết nhu cầu mua sắm của người dân giảm mạnh là nguyên nhân chính giảm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 223 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường giá cả hàng hóa cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng tăng nhẹ, tăng 1,21% so với tháng trước, tăng 16,36% so với cùng kỳ năm trước([1])), tăng chủ yếu ở nhóm hàng lương thực chế biến, gas và các loại chất đốt, nhất là mặt hàng gas do ảnh hưởng chung của thị trường trong nước; một số mặt hàng thực phẩm tươi sống giá đã giảm so với cuối tháng 01/2012.
- Xuất, nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn ước đạt 40 nghìn USD, tăng 33,3% so với tháng trước, giảm 35,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:
+ Giá trị xuất khẩu hàng địa phương ước đạt 30 nghìn USD, giảm 51,6% so với cùng kỳ năm trước; hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là nông, lâm sản.
+ Giá trị hàng nhập khẩu ước đạt 10 nghìn USD, hàng nhập khẩu chủ yếu là hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, công cụ sản xuất nhỏ.
- Hoạt động xuất, nhập cảnh: Đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 70 lượt phương tiện, tăng 16,7%; 3.750 lượt người, tăng 1,4% so với tháng trước.
- Dịch vụ vận tải([2]): Do sau tết nguyên đán nên hoạt động vận tải đều giảm so với tháng trước. Tổng doanh thu từ hoạt động vận tải ước đạt 8,7 tỷ đồng, giảm 1,61% so với tháng trước, giảm 5,22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu vận tải hàng hóa đạt 5,2 tỷ đồng, giảm 3,3% so với tháng trước và giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước.
- Dịch vụ Bưu chính – viễn thông: Mạng lưới và dịch vụ viễn thông tiếp tục được duy trì. Đến nay tổng số trạm thu, phát sóng thông tin di động là 547 trạm BTS, tăng 99 trạm so với cuối năm 2011, với tổng thuê bao di động trả sau 23.030 thuê bao; thuê bao điện thoại cố định là 29.499 thuê bao; 7/7 huyện, thị xã có Internet băng thông rộngvới tổng số 7.325 thuê bao, tăng 651 thuê bao so với cuối năm 2011.
 
3.2. Tài chính – ngân hàng
 
- Về thu, chi ngân sách: Tổng thu ngân sách địa phương 2 tháng đầu năm đạt 710.115 triệu đồng, bằng 16% dự toán, trong đó, thu ngân sách trên địa bàn đạt 59.767 triệu đồng, bằng 17% dự toán (thu nội địa 59.142 triệu đồng, bằng 17 % dự toán). Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 295.825 triệu đồng, bằng 7% dự toán, trong đó: Chi thường xuyên ước đạt 245.659 triệu đồng, bằng 8% so với dự toán.
- Hoạt động ngân hàng: Chấp hành nghiêm chỉnh mức lãi suất do Ngân hàng nhà nước quy định, kỳ hạn linh hoạt nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ các thành phần kinh tế. Kết quả: Tổng huy động vốn đến hết 29/02/2012 ước đạt 7.492 tỷ đồng, tăng 0,17% so với cuối năm 2011, trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 2.010 tỷ đồng, chiếm 26,42% tổng nguồn vốn, giảm 4,74% so với cuối năm 2011. Tổng dư nợ ước đạt 7.450 tỷ đồng, trong đó dư nợ của chi nhánh NHTM đạt 3.383 tỷ đồng, chiếm 45,41% tổng dư nợ. Nợ xấu trên địa bàn tỉnh đến 29/02/2012 ước 83 tỷ đồng, chiếm 1,11% tổng dư nợ nằm trong tầm kiểm soát của các chi nhánh ngân hàng.
 
4. Đầu tư xây dựng cơ bản
 
Các Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ thời tiết tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án các dự án chuyển tiếp. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ban ngành, chủ đầu tư về thẩm định nguồn vốn và phần vốn các dự án sử dụng vốn nhà nước và tập trung hoàn chỉnh các thủ tục thẩm định nguồn vốn các dự án khởi công mới năm 2012 đảm bảo thời gian theo quy định.
Tổng huy động vốn đầu tư phát triển nhà nước do tỉnh quản lý đến tháng 02/2012 là 1.377.800 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương: kế hoạch vốn giao 311.300 triệu đồng, giải ngân 15.428 triệu đồng, bằng 5% kế hoạch vốn giao, trong đó giải ngân khối lượng hoàn thành 10.878 triệu đồng, bằng 70% tổng số giải ngân. Riêng nguồn vốn Bổ sung có mục tiêu từ NSTW, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới giao nên chưa giải ngân.
 
5. Phát triển các thành phần kinh tế
  
- Đăng ký kinh doanh: Đăng ký thành lập mới 06 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 14 tỷ đồng; đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh cho 09 doanh nghiệp.
- Về cấp giấy chứng nhận đầu tư: Tiếp nhận, thẩm tra 03 hồ sơ yêu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
 
6. Công tác di dân tái định cư các dự án thủy điện
- Thủy điện Sơn La: Tiếp tục rà soát lại quy hoạch chi tiết các khu điểm TĐC để điều chỉnh, bổ sung cho sát với thực tế và quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt.
- Thủy điện Huổi Quảng-Bản Chát: Đến nay đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết của tất cả các khu, các điểm. Tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể. Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ cho kế hoạch di chuyển dân: xây dựng mặt bằng, nước sinh hoạt…; tập trung vào giải quyết thủ tục hồ sơ các công trình như: nâng cấp đường công vụ di chuyển bản Nậm Khăn, công trình công cộng khu TĐC Nậm Khăn... Thực hiện di chuyển dân 57 hộ, luỹ kế di chuyển được: 2.717 hộ (Than Uyên: 1.922 hộ; Tân Uyên: 795 hộ).
- Thủy điện Lai Châu: Triển khai khảo sát công tác lập quy hoạch chi tiết, các bước lập hồ sơ di dân Khu TĐC Mường Mô. Tiến hành khảo sát, lập dự án thành phần thiết yếu của các Khu TĐC Kan Hồ, Nậm Khao, Mường Tè.
 
7. Công tác Tài nguyên – môi trường
 
- Về quản lý đất đai: Tiến hành cho thuê đất 01 dự án với diện tích 1,0 ha; phê duyệt 06 hồ sơ thuê đất có thu tiền sử dụng đất, 10 hồ sơ bồi thường GPMB các dự án. Cấp 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp.Hoàn thiện bản đồ sau kê khai đăng ký cấp Giấy CNQSD đất phát triển cây cao su các xã Căn Co, Nậm Cha huyện Sìn Hồ.
- Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản: Thực hiện ý kiến chỉ đạo Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo không cấp phép mới, gia hạn và dừng hoạt động đối với các hoạt động khai thác vàng sa khoáng trên địa bàn tỉnh. Tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, thu hồi 02 giấy phép của 02 tổ chức khai thác khoáng sản mỏ chì - kẽm và khai thác mỏ đá.
- Công tác quản lý, bảo vệ môi trường: Tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến Báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác chế biến đất hiếm Đông Pao.
 
II. VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI
 
1. Công tác y tế([3])
 
Tiếp tục duy trì công tác khám, chữa bệnh; thực hiện các phương án phòng chống dịch bệnh, duy trì công tác giám sát dịch bệnh trên địa bàn, vùng có nguy cơ cao, vùng sâu, vùng xa; chuẩn bị đủ thuốc, vật tư, hóa chất, nhân lực, phương tiện khi có dịch xảy ra. Song một số dịch bệnh có tỉ lệ mắc cao vẫn xảy ra: tiêu chảy 3.500 người, đau mắt đỏ 1.380 người.
 
2. Công tác phát thanh truyền hình
 
Thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí, văn hóa tinh thần cho nhân dân; thông tin kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh. Tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa khô, phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi; công tác phòng chống các loại tội phạm, trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền các ngày lễ trong tháng: 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...
Duy trì đều đặn các chương trình truyền hình, phát thanh. Kết quả đã xây dựng được 54 chương trình truyền hình, trong đó 4 chương trình truyền hình dân tộc;63 chương trình phát thanh, trong đó 48 chương trình tiếng dân tộc. Truyền dẫn phát sóng truyền hình 17.184 giờ; phát thanh FM 8.343 giờ; phát thanh tiếng dân tộc 196 giờ.
 
3. Khoa học và công nghệ
 
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm định phương tiện đo tại trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và các cơ sở sử dụng phương tiện đo theo định kỳ. Hướng dẫn một số cơ sở, doanh nghiệp sản xuất (vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, thực phẩm, khí đốt hoá lỏng) xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và áp dụng tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) trong công bố hợp chuẩn. Tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ KH&CN theo hướng nâng cao giá trị nông sản hàng hóa và khai thác hiệu quả lợi thế vùng tại 02 cánh đồng sản xuất lúa nước Bình Lư và Mường so.
 
III. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG-AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
 
1. Lĩnh vực quốc phòng
 
Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng kế hoạch tổ chức lễ ra quân huấn luyện, kế hoạch luyện tập và kiểm tra các đơn vị luyện tập công tác trực sẵn sàng chiến đấu. Đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện điểm dân quân tự vệ; ban hành kế hoạch giáo dục quốc phòng năm 2012. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, khám tuyển đúng quy trình, hoàn thành đợt giao nhận quân đợt I/2012 tại 4 huyện, thị với 300 tân binh đảm bảo về chất lượng, đạt 100% kế hoạch. Tổ chức giáo dục quốc phòng cho 328 sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng tham gia.
 
2. An ninh chính trị
 
- An ninh biên giới:Tình hình biên giới cơ bản ổn định, tuy nhiên ngày 26/1/2012 phát hiện cột mốc số 69, ở xã Vàng Mai Chải (Phong Thổ) có 3 vết xước; cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ sự việc do người dân Trung Quốc vượt biên trái phép sang thắp hương cho một người thân đã chết ở khu vực gần cột mốc.
- Về hoạt động tuyên truyền đạo:  Lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật đồng thời có biện pháp giáo dục, các đối tượng kết hợp với tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật về sinh hoạt tôn giáo. Kết quả: vận động được 11 hộ, 68 khẩu quay lại phong tục truyền thống.
- Tình hình di cư tự do: Phát hiện 2 hộ/6 khẩu ở Mồ Sì San (Phong Thổ) di cư vào địa bàn huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên). Các cơ quan chức năng đã kịp thời tuyên truyền vận động nhân dân ổn định cuộc sống, không di cư.
  
3. Trật tự an toàn xã hội
 
- Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 23 vụ, tăng 10 vụ so với tháng 01/2012, làm 2 người chết, 6 người bị thương, thiệt hại 5 con gia súc, tiền và một số tài sản trị giá khoảng 400 triệu đồng. Đã điều tra làm rõ và xử lý 21 vụ, 55 đối tượng, thu giữ 1 xe máy, 15 điện thoại và 44 triệu đồng.
- Tội phạm về Kinh tế - Môi trường: Phát hiện và chuyển cơ quan kiểm lâm xử lý theo thẩm quyền 01 trường hợp tàng trữ 0,267m3 gỗ pơmu (nhóm IIA) và 0,664m3 gỗ thông thường tại huyện Tân Uyên.
- Tội phạm ma túy: Phát hiện bắt giữ 35 vụ, 46 đối tượng, thu giữ 26,78g hêrôin, 2,319kg thuốc phiện, 7 xe máy và 2,8 triệu đồng.
- Tai nạn giao thông: Xảy ra 03 vụ, làm 3 người chết, 1 người bị thương. Nguyên nhân do vi phạm tốc độ, đi sai phần đường.
 
IV. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
1. Công tác cải cách hành chính
 
Hướng dẫn sở Khoa học và công nghệ, sở Kế hoạch và Đầu tư, huyện Tân Uyên hoàn thiện đề án thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh năm 2012. Hướng dẫn các sở, ban, ngành thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2012.
 
2. Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo
 
- Công tác thanh tra: Tiếp tục triển khai 03 cuộc thanh tra từ tháng trước chuyển sang và mở mới 07 cuộc. Nội dung: thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động về an toàn lao động; vệ sinh an toàn thực phẩm; chất lượng xăng dầu; thanh tra về quản lý thu, chi ngân sách; hỗ trợ giống sản xuất; việc quản lý và sử dụng nguồn vốn thuộc đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên... Kết luận 04 cuộc, phát hiện sai phạm về kinh tế và thu hồi nộp ngân sách nhà nước 973,7 triệu đồng.
- Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đã tiếp 25 lượt người đến kiến nghị, phản ánh. Nội dung chủ yếu là đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, hỗ trợ làm nhà và bồi thường di dân tái định cư, giải đáp một số chính sách pháp luật về đất đai... Tiếp nhận 98 đơn, thư kiến nghị các loại, tăng 57 đơn so với tháng trước. Các đơn kiến nghị, phản ánh được các cơ quan trả lời, chuyển đến các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền. Qua xem xét và xử lý đã chuyển cơ quan tư pháp 02 đơn (01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo), 02 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước (01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo), 01 đơn không đủ điều kiện xem xét giải quyết. Hiện đang xem xét giải quyết các vụ khiếu nại và tố cáo mới tiếp nhận và tháng trước chuyển sang.
 
3. Công tác tư pháp
 
- Công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Phòng tư pháp các huyện, thị xã đã tiến hành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 18 cuộc cho 693 lượt người tham gia, nội dung tuyên truyền chủ yếu là các luật: cán bộ, công chức, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống ma túy, đất đai, thể dục thể thao….
- Công tác trợ giúp pháp lý: Thực hiện hòa giải thành công 4/11 vụ trên các lĩnh vực hôn nhân - gia đình, đất đai; trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tiến hành trợ giúp pháp lý 37 vụ việc cho 37 đối tượng trong lĩnh vực hình sự, Pháp luật hành chính, khiếu nại và tố tụng hành chính, hình thức trợ giúp: tham gia tố tụng 25 vụ việc, tư vấn 12 vụ việc.
 
V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG  3/2012
 
Trong tháng 3/2012, cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
 
1. Các sở, ban ngành, UBND các cấp tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch năm 2012 và triển khai đánh giá tình hình thực hiện quý I, xây dựng nhiệm vụ quý II/2012.
 
2. Tiếp tục tập trung chăm sóc các loại cây trồng vụ Đông Xuân đã gieo trồng, đưa cây ngô xuống chân ruộng một vụ ở những nơi không chủ động về nước tưới; theo dõi diễn biến và có biện pháp xử lý kịp thời sâu bệnh hại cây trồng, cung ứng đầy đủ giống, vật tư phân bón. Đẩy nhanh tiến độ giao đất và làm đất, giống để chuẩn bị trồng mới chè, cao su năm 2012,… duy trì tốt việc chăm sóc cây cao su, chè. Tổ chức thực hiện tốt các mô hình khuyến nông, khuyến ngư năm 2012.
 
Tập trung triển khai các biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm nhất là dịch H5N1 lây lan vào địa bàn tỉnh; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, buôn bán, giết mổ gia cầm, vùng có nguy cơ cao. Triển khai kế hoạch tiêm phòng định kỳ vụ Xuân – Hè cho gia súc, gia cầm, đặc biệt là thực hiện tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo; tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển qua các chốt, trạm kiểm dịch, bố trí cán bộ trực 24/24h. Kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm trong công tác kiểm dịch động vật.
 
Tiếp tục vận động, hướng dẫn, kiểm tra nhân dân thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng; thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả, theo dõi giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời tình trạng đốt phá rừng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt qui chế phối hợp các lực lượng, tăng cường kiểm tra ngăn chặn các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến kinh doanh lâm sản trái phép trên địa bàn.
 
3. Chủ động theo dõi diễn biến giá cả thị trường, tình hình cung cầu các loại hàng hóa để có biện pháp bình ổn thị trường. Chú trọng kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các đối tượng kinh doanh trái phép lợi dụng tăng giá để đầu cơ găm hàng, tăng giá quá mức kiếm lời; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
 
4. Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đảm bảo giải ngân hoàn thành kế hoạch năm 2012; thực hiện nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn trả tạm ứng vốn năm trước. Các chủ đầu tư cần phải phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án còn vướng mắc, phấn đấu đảm bảo có mặt bằng sạch bàn giao cho nhà thầu
 .
Các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt tổng dự toán các dự án khởi công mới năm 2012 sử dụng nguồn vốn nhà nước theo hướng dẫn công văn số 116/UBND-TH ngày 20/02/2012 của UBND tỉnh gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.
 
Đối với các dự án được giao chuẩn bị đầu tư năm 2012 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.
 
5. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giao đất sản xuất, hỗ trợ sản xuất để nhân dân sớm ổn định tại nơi ở mới. Tổ chức triển khai thi công và hoàn thiện các công trình liên vùng, khu điểm tái định cư có tính chất cấp bách, thiết yếu phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của vùng, khu điểm tái định cư. Tập trung đẩy mạnh các dự án thành phần cấp thiết ở các khu điểm TĐC để hoàn thành di dân thủy điện Bản Chát trong quý I năm 2012. Tiến hành kê khai, đo đạc, kiểm đếm tài sản, lên phương án bồi thường cho các hộ dân tại các Khu TĐC Can Hồ, Nậm Khao và Mường Tè thuộc dự án thủy điện Lai Châu.
 
6. Hoàn thiện về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Lai Châu, trong đó tập trung xây dựng mô hình cấp huyện có hệ thống đăng ký hoàn chỉnh, hiện đại tại huyện Sìn Hồ. Tổ chức kiểm tra, giải tỏa các hoạt động vàng sa khoáng trái phép.
 
7. Duy trì, làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường y tế dự phòng, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Tuyên truyền, hướng dẫn tiêm phòng bệnh dại trên người. Đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý nghiêm các vụ vi phạm.
 
8.  Hướng dẫn ôn tập kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II. Chỉ đạo công tác ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi ĐH, CĐ, TCCN, tuyển sinh chính quy năm 2012.
 
9. Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị sản xuất kinh doanh thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và làm thủ tục cấp sổ lao động cho người lao động. Tiếp nhận, xét duyệt và giải quyết đầy đủ kịp thời chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
 
10. Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tuyên truyền các ngày lễ trong tháng; Tuyên truyền công tác giữ gìn an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh dại…
 
11. Tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo, giải quyết các vụ việc còn tồn đọng. Kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện kế hoạch cải cách hành chính theo kế hoạch. Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn tri thức trẻ về làm Phó Chủ tịch UBND xã đợt II; triển khai mở các lớp theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2012.
 
12. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, tổ chức tuần tra canh gác các mục tiêu chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; củng cố lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động khắc phục hậu quả cháy rừng, cháy nổ trong mùa khô.
 

Tác giả bài viết: Nghiêm Đẳng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Đề cường tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền t

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020)

lượt xem: 1315 | lượt tải:178

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 1667 | lượt tải:174

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 1422 | lượt tải:137

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 1730 | lượt tải:37
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down