Kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2012

Thứ năm - 17/05/2012 16:35 185 0
PHÁT TRIỂN KINH TẾ

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
 
1. Sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản
 
1.1. Nông nghiệp
Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân, thu hái chè xuân; đồng thời tích cực chuẩn bị đất gieo trồng lúa nương, các cây trồng vụ Xuân Hè và trồng mới diện tích cây cao su, trồng rừng theo kế hoạch năm 2012, kết quả:
- Trồng trọt: Đến nay đã gieo 14.046 ha ngô, 576 ha lạc và 551 ha đậu tương vụ xuân hè; làm đất được 95 ha trồng chè (Tam Đường 45ha, Tân Uyên 50ha); quy chủ 2.582 ha đất, phát dọn thực bì 1.418 ha, san băng đào hố 1.097 ha, bón phân 492 ha và chuẩn bị 449.635 cây cao su giống. Tập trung thu hái chè xuân, trong tháng thu hái 1.580 tấn chè búp tươi, giảm 747 tấn so với cùng kỳ năm trước.
- Công tác bảo vệ thực vật, cung ứng vật tư và dịch vụ nông nghiệp:Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm hạn chế sự lây lan của sâu bệnh, tuy nhiên trong tháng xuất hiện một số loại sâu bệnh gây hại cây trồng như: rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn ..., làm 1.377 ha diện tích bị nhiễm bệnh, đã phòng trừ 30ha. Công tác cung ứng giống và vật tư đảm bảo kịp thời nhu cầu sản xuất, đã cung ứng 116 tấn giống, 684 tấn phân bón các loại.
Công tác thanh tra, kiểm dịch nội địa, kiểm dịch xuất nhập khẩu được thực hiện thường xuyên: kiểm dịch thực vật xuất khẩu 05 lô hàng tổng khối lượng 12 tấn; kiểm dịch thực vật nhập khẩu 01 lô hàng, khối lượng 4,6 tấn thóc; điều tra 17 lượt kho thu thập 08 loài sâu mọt hại thông thường.
- Chăn nuôi, thú y: Triển khai công táctiêm phòng vắc xin định kỳ vụ Xuân Hè cho đàn gia súc; tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo. Đến nay đã tiêm phòng vắc xin dại 9.367 con chó, mèo, đạt 34,1%; cung cấp 14.500 liều nhiệt thán, 94.375 liều tụ huyết trùng trâu bò,... Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng trị bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số bệnh như bệnh tụ huyết trùng, chướng hơi dạ cỏ ở trâu bò làm 21 con gia súc mắc bệnh, chữa khỏi 7 con, chết 14 con.
Công tác kiểm dịch động vật được tiến hành thường xuyên, đã kiểm dịch động vật xuất ra ngoài tỉnh: 32 con trâu, 20 con lợn giống; kiểm dịch động vật nhập vào trong tỉnh 1.330 con lợn thịt, 261 con lợn giống, 20.865 kg gia cầm thịt; kiểm dịch vận chuyển qua tỉnh 832 con lợn thương phẩm; kiểm soát giết mổ 300 con trâu, bò, ngựa và 3.127 con lợn. Xử lý 04 vụ vi phạm hành chính trong công tác thú y, tiêu huỷ 130 kg gà thịt.
 
          1.2. Lâm nghiệp
 - Công tác phát triển lâm nghiệp: Hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi thanh lý, khai thác lâm sản diện tích nằm trong cos ngập lòng hồ dự án thủy điện Lai Châu. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch trồng rừng sản xuất năm 2012; triển khai đăng ký kế hoạch trồng rừng sản xuất đối với hộ gia đình, cá nhân giai đoạn 2013 - 2015. Tiếp tục chăm sóc diện tích rừng hiện có, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho công tác trồng rừng mới năm 2012, gieo ươm mới 3.032 nghìn cây giống gồm các loại: Thông, Keo, Vối Thuốc, … để cung cấp cho kế hoạch trồng rừng 2012.
- Công tác quản lý, bảo vệ rừng: Tập trung tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tới mọi người dân, kết quả: Tổ chức 102 cuộc họp cộng đồng dân cư, thôn bản và 01 trường học với 5.989 lượt người, 436 học sinh tham gia; ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR tới 4.672 hộ gia đình. Kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Bản Bo và Sơn Bình, huyện Tam Đường.
Phát hiện 31 vụ vi phạm pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử phạt hành chính 20 vụ, khởi tố hình sự 01 vụ; tịch thu 8,121 m3 gỗ xẻ các loại, 0,06 m3 gỗ tròn, 15 kg động vật rừng. Thực hiện phúc kiểm lâm sản vận chuyển từ ngoài tỉnh vào 39,36 m3 gỗ xẻ, 83,7 m3 gỗ tròn; vận chuyển ra ngoài tỉnh 12 tấn bông chít, riềng khô.
 
          1.3. Thủy sản
Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác nuôi trồng thủy sản năm 2012: Thực hiện nạo vét khử trùng, cải tạo ao nuôi, chuẩn bị đầy đủ giống đảm bảo cung ứng cho nhân dân. Tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 297 tấn, trong đó, sản lượng khai thác 110 tấn, nuôi cá truyền thống 160 tấn, nuôi cá nước lạnh 27 tấn.
  
          1.4. Công tác phát triển nông thôn
Tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình hỗ trợ như chương trình 30a, chương trình bố trí dân cư, chương trình nông thôn mới,... Kết quả:
- Chương trình nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch chung, đề án nông thôn mới các xã, đồng thời kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thị. Đến nay, đã thành lập Ban chỉ đạo NTM cấp tỉnh, 07 Ban chỉ đạo NTM cấp huyện, 89 Ban chỉ đạo NTM cấp xã, 986 ban chỉ đạo NTM cấp thôn bản. Thực hiện xây dựng quy hoạch chung nông thôn mới 75 xã, trong đó phê duyệt 07 xã. Lập đề án xây dựng nông thôn mới 75 xã, trong đó: phê duyệt 01 xã; 55 xã đang trình thẩm định, phê duyệt; 14 xã đang xây dựng đề án.
- Chương trình bố trí dân cư: Chỉ đạo UBND Sìn Hồ hoàn thiện thủ tục quy hoạch điểm dân cư tại bản Phiêng Co Chặn, bản Long xã Chăn Nưa huyện Sìn Hồ.
- Các chương trình dự án nông nghiệp: Đối với đề án chăn nuôi đại gia súc, tiếp tục theo dõi, giám sát quản lý đàn bò, trong tháng có 02 con bò cái bị chết do bệnh tụ huyết trùng. Tiếp tục triển khai dự án phát triển vùng sản xuất rau màu, thực phẩm hàng hóa tại xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè; dự án sản xuất lúa Séng Cù huyện Tam Đường, mô hình thí điểm đưa lúa Đông Xuân lên vùng cao với quy mô 20ha.
 
2. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định ước đạt 17,02 tỷ đồng, tăng 2,38% so với tháng trước và tăng 13,44% so với cùng kỳ năm trước.
Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu tăng so với tháng trước: Đá đen 36 nghìn viên, tăng 12,5%; điện phát ra 1,15 triệu kwh, tăng 4,07%; gạch xây dựng 5,55 triệu viên, tăng 9,9%; quặng các loại 85 tấn, tăng 21,43%; xi măng 700 tấn, tăng 40%;...
 
3. Lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ - Tài chính
 
a. Thương mại - dịch vụ
- Thương mại: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 222 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường giá cả hàng hóa cơ bản ổn định, ước chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng khoảng 0,44% so với tháng trước, tăng khoảng 8,25% so với tháng cùng kỳ năm trước([1]); tăng chủ yếu ở nhóm hàng thực phẩm tươi sống, xăng, thiết bị và đồ dùng gia đình. Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát thị trường, trong tháng thực hiện kiểm tra 334 cơ sở; phát hiện và xử lý vi phạm 23 vụ; xử phạt hành chính 36,65 triệu đồng.
- Dịch vụ vận tải([2])tiếp tục phát triển, tổng doanh thu từ các hoạt động vận tải, khối lượng vận chuyển, luân chuyển hành khách, hàng hóa đều tăng so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu ước đạt 9,54 tỷ đồng, tăng 3,27% so với tháng trước, tăng 8,74% so với cùng kỳ năm trước. Vận chuyển hành khách ước đạt 76 nghìn người, tăng 1,98% so với tháng trước, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước; hành khách luân chuyển 2.183 nghìn lượt người.km, tăng 5,76% so với tháng trước, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hoá vận chuyển 77 nghìn tấn, tăng 1,6%, khối lượng hàng hoá luân chuyển 2.273 nghìn Tấn.Km, tăng 3,35% so với tháng trước.
- Dịch vụ bưu chính, viễn thông: Mạng lưới và dịch vụ bưu chính, viễn thông tiếp tục được duy trì. Toàn tỉnh có 10 bưu cục, 68 điểm bưu điện văn hóa xã, 04 đại lý bưu điện, điểm giao chuyển phát; tổng số trạm thu, phát sóng thông tin di động là 547 trạm BTS, tổng thuê bao di động trả sau 24.000 thuê bao; thuê bao điện thoại cố định là 23.363 thuê bao; 7/7 huyện, thị xã có Internet băng thông rộng với tổng số 7.400 thuê bao, tăng 870 thuê bao so với cùng kỳ năm trước.
- Xuất, nhập khẩu: Kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 365 nghìn USD, tăng 33,4% so với tháng trước, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Giá trị xuất khẩu hàng địa phương ước đạt 65 nghìn USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: chè 30 tấn; hàng nông - lâm sản 100 tấn. Giá trị hàng nhập khẩu ước đạt 300 nghìn USD, hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị thủy điện.
- Xuất, nhập cảnh: Đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 90 lượt phương tiện, tăng 4,7%; 3.000 lượt người, giảm 5,6% so với tháng trước.
 
b. Tài chính - Ngân hàng
- Về thu - chi ngân sách: Tổng thu ngân sách địa phương 4 tháng đầu năm 2012 ước đạt 1.513,4 tỷ đồng, bằng 34% so với dự toán, trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 114,98 tỷ đồng, bằng 33% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 901,9 tỷ đồng, bằng 20% dự toán, trong đó: Chi thường xuyên ước đạt 718,85 tỷ đồng, bằng 25% so với dự toán.
- Hoạt động ngân hàng: Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ huy động vốn và chấp hành nghiêm túc quy định về trần lãi suất huy động, áp dụng mức cao nhất là 12%/năm. Kết quả: Tổng huy động vốn đến 30/4/2012 ước đạt 7.705 tỷ đồng, tăng 3,02% so với cuối năm 2011, trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 1.942 tỷ đồng, chiếm 25,2% tổng nguồn vốn, giảm 7,96% so với cuối năm 2011. Tổng dư nợ ước đạt 7.629 tỷ đồng, trong đó dư nợ của chi nhánh NHTM đạt 3.383 tỷ đồng, chiếm 45,4% tổng dư nợ. Nợ xấu trên địa bàn tỉnh đến 30/4/2012 ước 143 tỷ đồng, chiếm 1,87% tổng dư nợ nằm trong tầm kiểm soát của các chi nhánh ngân hàng.
 
4. Đầu tư xây dựng cơ bản
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung thi công hoàn ứng khối lượng thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án.
Đến hết tháng 4 năm 2012, tổng huy động vốn đầu tư phát triển do tỉnh quản lý là 1.610,095 tỷ đồng, khối lượng thực hiện 193,6 tỷ đồng, giải ngân 134,3 tỷ đồng, bằng 8,3% kế hoạch, cụ thể:
- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: Kế hoạch vốn giao 311,3 tỷ đồng, khối lượng thực hiện 52,9 tỷ đồng, giải ngân 35,5 tỷ đồng, bằng 11,4% kế hoạch vốn giao, trong đó giải ngân khối lượng hoàn thành 19,9 tỷ đồng, bằng 56,3% tổng số giải ngân.
- Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW: Kế hoạch vốn giao 1.066,8 tỷ đồng, khối lượng thực hiện 140,7 tỷ đồng, giải ngân 98,8 tỷ đồng, bằng 9,3% kế hoạch.
- Các nguồn vốn bổ sung trong năm (Vốn vay tín dụng ưu đãi, vốn kết dư và tăng thu ngân sách tỉnh năm 2011): Kế hoạch vốn giao 223,8 tỷ đồng, mới phân bổ, chưa giải ngân.
- Về công tác chuẩn bị đầu tư năm 2012, tổng kế hoạch giao 50 dự án, đến nay đã phê duyệt được 02 dự án; trình phê duyệt 05 dự án; đang thẩm định 02 dự án.
 
5. Phát triển các thành phần kinh tế
- Đăng ký kinh doanh: Đăng ký thành lập mới 06 doanh nghiệp với tổng số vốn 27,2 tỷ đồng, giảm 03 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, đăng ký hoạt động cho 01 chi nhánh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho 12 doanh nghiệp.
- Cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp ưu đãi đầu tư: Tiếp nhận 01 hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận đầu tư 01 dự án.
 
6. Công tác di dân tái định cư các thuỷ điện
- Thuỷ điện Sơn La: Tập trung đôn đốc triển khai các dự án chuyển tiếp; quan tâm chỉ đạo sản xuất, ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân tái định cư. Thực hiện công tác kiểm toán vốn đầu tư theo chương trình kiểm toán 2012.
- Thuỷ điện Huổi Quảng - Bản Chát: Hoàn chỉnh hồ sơ rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho kế hoạch di chuyển dân: Xây dựng mặt bằng, nước sinh hoạt,... các điểm TĐC Huổi Khang - Lán Min; Huổi Bắc, Nậm Khăn 1, 2,.... Thực hiện di chuyển dân 32 hộ, luỹ kế đến thời điểm báo cáo di chuyển được: 2.749 hộ, hoàn thành di dân tái định cư huyện Tân Uyên.
- Thủy điện Lai Châu: Tổ chức Lễ ngăn sông chính thức đợt I ngày 24/4/2012  phục vụ mặt bằng thi công nhà máy thủy điện Lai Châu, tổ chức tháo nước qua kênh và cống dẫn dòng. Phê duyệt Đề cương, dự toán Quy hoạch chi tiết khu TĐC Mường Mô, làm cơ sở lập hồ sơ di dân, khảo sát và lập quy hoạch chi tiết. Thực hiện di chuyển tạm 06 hộ dân dưới cos ngập 226, lũy kế đến thời điểm báo cáo di chuyển được 55 hộ; thanh toán bồi thường, đền bù 09 hộ bị ảnh hưởng khu vực cửa suối Nậm Nhạt, xã Mường Mô. Giải ngân 1.634 triệu đồng, luỹ kế đến thời điểm báo cáo giải ngân 64.589 triệu đồng.
 
7. Công tác tài nguyên và môi trường
- Về quản lý đất đai: Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 06 dự án với diện tích 7,77 ha. Cấp giấy CNQSDĐ cho 01 tổ chức, 35 hộ gia đình, cá nhân. Hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao diện tích đất đo đạc góp đất trồng cây cao su vùng thấp huyện Sìn Hồ. Tiến hành đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai 9 xã vùng thấp và 5 xã khu vực sông Nậm Na, huyện Sìn Hồ. Hoàn thiện bản đồ địa chính bổ sung xã Căn Co, lập hồ sơ địa chính xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ.
- Về quản lý khoáng sản và môi trường: Tiến hành giám sát công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại huyện Tam Đường, Tân Uyên và Sìn Hồ.
- Công tác quản lý, bảo vệ môi trường: Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 03 dự án khai thác, chế biến quặng Chì - Kẽm.
 
II. VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI
 
1. Giáo dục - Đào tạo
Tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2012: Tổ chức thành công hội nghị triển khai phương án thi, hướng dẫn các đơn vị giáo dục thực hiện; điều động, tăng cường giáo viên ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2012 cho các đơn vị trường. Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9, học sinh giỏi Olympic toán tuổi thơ lớp 5, lớp 8 cấp tỉnh.
Kiểm tra công tác chỉ đạo và thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại 04 huyện Sìn Hồ, Tam Đường, Phong Thổ, Mường Tè. Quyết định công nhận trường tiểu học số 1 xã Chăn Nưa huyện Sìn Hồ đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Hoàn thiện đề án nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Sìn Hồ, Than Uyên thành trường PTDT nội trú THPT; xây dựng đề án thành lập trường PTDT Nội trú Nậm Hàng.
Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh THPT, Bổ túc THPT; đăng ký nhu cầu cử tuyển, thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012.
 
2. Công tác y tế ([3])
Tăng cường công tác truyền thông các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến nhân dân, đặc biệt là bệnh tay - chân - miệng ở trẻ em; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát phát hiện các bệnh nguy hiểm; chủ động chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, trang thiết bị nhân lực, phương tiện khi có dịch xảy ra. Tuy nhiên, một số bệnh có tỷ lệ mắc cao vẫn xảy ra như dịch cúm: 1.523 ca, tiêu chảy: 399 ca, đau mắt đỏ: 134 ca, quai bị: 58 ca. Tiếp tục thực hiện các mục tiêu chương trình y tế Quốc gia.
 
3. Công tác Văn hoá - Thông tin - Phát thanh TH - TDTT
- Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao([4]) được duy trì. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước bằng nhiều hình thức: băng rôn khẩu hiệu, phát tờ rơi,... Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực hoạt động trên địa bàn tỉnh tại 814 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, kết quả các cơ sở thực hiện tốt quy định, thủ tục và điều kiện kinh doanh. Tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng và Hội thao quốc phòng an ninh lần thứ 4; tham dự Hội khỏe Phù đổng toàn quốc khu vực I giành được 01 huy chương vàng, 01 huy chương bạc và 04 huy chương đồng.
- Công tác thông tin truyền thông, phát thanh, truyền hình tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, đảm bảo nhu cầu thông tin, giải trí, văn hóa tinh thần cho nhân dân, kịp thời phản ánh các sự kiện chính trị nổi bật trong nước, của tỉnh: Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; công tác phòng, chống cháy rừng; phòng, chống dịch bệnh đối với người, vật nuôi nhất là bệnh tay - chân - miệng ở trẻ em; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước. Kết quả: Truyền dẫn phát sóng truyền hình 17.141 giờ, tăng 329 giờ so với cùng kỳ năm trước; phát thanh FM 6.867 giờ, trong đó phát thanh tiếng dân tộc 201 giờ; xây dựng 51 chương trình truyền hình và 44 chương trình phát thanh.
 
          4. Các hoạt động chính sách xã hội
- Công tác Lao động - việc làm: Kiểm tra công tác dạy nghề cho lao động nông thôn tại 02 công ty cổ phần; mở 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên và người dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Quyết định trợ cấp thất nghiệp cho 06 lao động; cấp sổ lao động cho 04 lao động tại công ty Quản lý sửa chữa cầu đường bộ I.
- Công tác Bảo trợ xã hội - Người có công: Kiểm tra công tác hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, cấp gạo cứu đói giáp hạt và thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công tại 4 huyện Phong Thổ, Tam Đường, Than Uyên và Tân Uyên. Giải quyết hồ sơ đề nghị trợ cấp 1 lần cho 23 đối tượng; quyết định điều dưỡng năm 2012 cho 156 đối tượng người có công với tổng kinh phí 157,7 triệu đồng.
- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội: Trong 4 tháng đầu năm, các Trung tâm đã tiếp nhận vào cai nghiện ma túy 27 đối tượng, đạt 2,7% kế hoạch. Tiếp tục theo dõi, quản lý, giúp đỡ các đối tượng đã cắt cơn tại gia đình và cộng đồng.
- Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em: Hướng dẫn các huyện, thị triển khai kế hoạch Chương trình Bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2012. Xây dựng kế hoạch Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em, vận động ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2012. Hỗ trợ phẫu thuật tim cho 03 cháu tại bệnh viện Tim Hà Nội với tổng kinh phí 14,4 triệu đồng.
 
5. Công tác Dân tộc, tôn giáo
- Công tác dân tộc: Tập trung triển khai các chương trình dự án và chính sách đối với đồng bào dân tộc và miền núi như chương trình 135 giai đoạn II, chương trình 134 (kéo dài), chính sách định canh định cư, chính sách vay vốn, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...
- Công tác tôn giáo: Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo năm 2012; khảo sát, đánh giá, phân loại các nhóm điểm tôn giáo.
 
6. Khoa học và công nghệ
- Công tác quản lý nhiệm vụ KH-CN: Ban hành Quy chế hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN vùng miền núi phía Bắc lần thứ XIV năm 2012 tại Lai Châu; thành lập Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Lai Châu.
- Công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng: Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm định phương tiện đo tại trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng tỉnh và các cơ sở sử dụng phương tiện đo theo định kỳ, đã kiểm định 35 phương tiện đo các loại, trong đó 09 cột đo nhiên liệu, 16 cân khối lượng các loại và 10 đồng hồ đo điện, nước. Hướng dẫn một số cơ sở, doanh nghiệp sản xuất xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và áp dụng tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) trong công bố hợp chuẩn.
 
7. Tình hình thiên tai
Trong tháng, xảy ra liên tiếp các đợt mưa kéo dài kèm theo mưa đá, gió lốc tại một số xã của huyện Sìn Hồ, Mường Tè làm thiệt hại nhiều nhà dân, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, huyện Sìn Hồ: 02 người chết, 170 nhà dân bị tốc mái, sạt lở đất đá gây tắc nghẽn giao thông 02 tuyến đường, thiệt hại tài sản khoảng 452 triệu đồng; huyện Mường Tè: 51 ngôi nhà, 04 phòng học tốc mái; phá hỏng 4,7ha lúa đang trổ bông, cuốn trôi 1,2 tấn lúa.
 

Tác giả bài viết: Nghiêm Đẳng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down