Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2014

Hôm nay (18/3), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Đức Vương - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Quang cảnh Hội nghị
Qua Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh đã được triển khai một số nội dung trọng tâm: Thông tin về một số tình hình thời sự trong nước và quốc tế; Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 79 -KL/TW của Bộ Chính trị và Thông báo kết luận số 945-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận số 80 -KL/TW của Bộ Chính trị và Thông báo kết luận số 941-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”...

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã báo cáo tình hình hoạt động tuyên truyền miệng trong tháng, nội dung chủ yếu tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhất là việc tổ chức triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tại các đơn vị, địa phương; tuyên truyền đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với trọng tâm là: triển khai học tập chuyên đề năm 2014; tuyên truyền những kết quả bước đầu của việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tập thể, cá nhân; những kết quả nổi bật trong quý I/2014 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... cũng được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh... 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đức Vương - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu ban tuyên giáo và báo cáo viên các cấp trong tỉnh cần tập trung: Chủ động tham mưu, tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt chú trọng tuyên truyền Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/1/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tích cực tuyên truyền về cuộc thi tìm hiểu 105 năm thành lập tỉnh Lai Châu (1909 - 2014); 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1949 - 2014); 10 năm chia tách, thành lập tỉnh (2004 - 2014) tới cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; chủ động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh...

Tác giả bài viết: Phạm Dự

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down