Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tại Trung tâm Hội nghị-văn hóa tỉnh ngày 28/3/2012.
Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 420 đại biểu là lãnh đạo các Sở, Ngành, đoàn thể, huyện thị. Đồng chí Lò Văn Giàng, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Lò Văn Giàng, Bí Thư tỉnh Ủy đã trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). Đồng chí nhấn mạnh các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Khi kiểm điểm, phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng, tập trung liên hệ, làm rõ những hạn chế, yếu kém đánh giá đúng tính chất, mức độ thiếu xót, khuyết điểm.

Đồng chí đã đưa ra năm giải pháp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp theo tinh thần Nghị quyết; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; quản lý có hiệu quả hoạt động báo chí theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước; cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu cần phải nắm rõ mục đích, yêu cầu của việc quán triệt, học tập Nghị quyết. Triển khai nghị quyết phải nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương không nóng vội gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại chăm lo đời sống cho nhân dân.

Tiếp đó, đồng chí Tô Như Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy triển khai Chỉ thị của Bộ chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Các đại biểu cũng được triển khai hướng dẫn của các ban xây dựng Đảng về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
Buổi chiều, các đại biểu chia tổ thảo luận về các nội dung đã được quán triệt. Ngày 29/3, Hội nghị sẽ tiếp tục làm việc.

Tác giả bài viết: Kim Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down